CO TO JEST PROGRAM BEZWIZOWY I JAKIE KRAJE SĄ NIM OBJĘTE?

Od momentu wprowadzenia programu bezwizowego, obywatele wszystkich krajów w nim uczestniczących mogą korzystać z bezwizowych podróży do Stanów Zjednoczonych. Miało to znaczący wpływ na ogólną swobodę podróżowania.

Program ten został opracowany i jest kontrolowany przez rząd USA. Dlatego kraje uczestniczące w programie bezwizowym nie mogą bezpośrednio wpływać na program ani zmieniać jego uprawnień w celu umożliwienia większej liczbie osób podróżowania do Stanów Zjednoczonych bez wizy.

Należy pamiętać, że lista krajów objętych programem ESTA travel nie jest niezmienna i może zostać zmieniona przez rząd USA w dowolnym momencie.

Jeśli nadal masz wątpliwości, czy jesteś obywatelem jednego z krajów które nie potrzebują wizy, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych, po prostu sprawdź to poniżej. Oto lista wszystkich krajów objętych programem bezwizowym w 2020 roku. Jeśli widzisz, że kraj, którego jesteś obywatelem, znajduje się na tej liście, nie musisz mieć wizy, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych.

Zamiast tego można skorzystać z prostego formularza online, aby złożyć wniosek o zezwolenie ESTA usa. Ponieważ z tej możliwości mogą korzystać wyłącznie obywatele krajów objętych ruchem bezwizowym ESTAusa, jest to priorytet, z którego powinien skorzystać każdy podróżujący.

Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy podróżuje się do Stanów Zjednoczonych zgodnie z zasadami programu ruchu bezwizowego. Co więcej, w przyszłości lista krajów objętych ruchem bezwizowym w Stanach Zjednoczonych może jeszcze ulec zmianie! Dlatego nawet jeśli posiadasz już zezwolenie ESTA, ważne jest, aby przed podróżą do Stanów Zjednoczonych sprawdzić jejo ważność.

Pamiętaj, że zezwolenie ESTA jest ważne tylko przez dwa lata od daty jego wydania. W tym okresie można kilkakrotnie odwiedzić Amerykę, przy czym każda z tych wizyt nie powinna przekraczać 90 dni pobytu w Stanach Zjednoczonych.