KOMU POTRZEBNE JEST ZEZWOLENIE ESTA USA?

Wszyscy obywatele krajów objętych programem bezwizowym (Visa Waiver Program, VWP) wjeżdżający do Stanów Zjednoczonych drogą powietrzną lub morską muszą uzyskać zezwolenie ESTA USA, w tym także niemowlęta, jeśli nie otrzymały wizy na podróż do Stanów Zjednoczonych.

ESTA to nie to samo, co wiza do usa, i dla każdego rodzaju zezwolenia na wjazd obowiązują inne wymagania. Dlatego ważne jest, aby dokładnie określić swoje plany podróży przed złożeniem wniosku o ESTA usa lub przed uzyskaniem wizy do usa.

ESTA jest stosunkowo nowym rodzajem zezwolenia na wjazd. Zyskał on jednak znaczną popularność wśród podróżnych z krajów uczestniczących w programie VWP. Wynika to z faktu, że ubieganie się o ESTA jest łatwiejsze niż o wizę, a cały proces odbywa się online.

Jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów objętych programem bezwizowym i planujesz podróż do Stanów Zjednoczonych zgodnie z zasadami programu VWP, nie musisz uzyskiwać wizy do usa. Zamiast tego należy złożyć wniosek o zezwolenie ESTA..

Podróżując do USA, zgodnie z przepisami programu VWP, należy:

  • Wybierać się do Stanów Zjednoczonych na okres nie dłuższy niż 90 dni.
  • Cel wizyty musi być związany z podróżą, biznesem lub tranzytem.
  • Dostać się do USA drogą lotniczą lub morską.

We wszystkich innych sytuacjach nadal trzeba uzyskać wizę, nawet jeśli jest się obywatelem jednego z krajów objętych programem bezwizowym.

Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu wniosku ESTA jest on ważny przez dwa lata. Z systemu ESTA można korzystać, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych kilkakrotnie w ciągu dwóch lat, jednak każda wizyta nie powinna być dłuższa niż 90 dni.

Co więcej, ESTA nie stanowi stuprocentowej gwarancji wjazdu do Stanów Zjednoczonych! Istnieje więcej czynników, które mają wpływ na plany podróży, a ostateczną decyzję podejmie amerykańska kontrola graniczna.

Dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o podróżowaniu do Stanów Zjednoczonych i o tym, jaki wpływ mają na nie zasady programu bezwizowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszym blogu lub w sekcji często zadawanych pytań.

Należy zauważyć, że w większości przypadków obywatele krajów uczestniczących w programie bezwizowym (nie mający przeszłości kryminalnej) nie mają problemów z uzyskaniem zezwolenia ESTA usa. Oznacza to również, że w większości przypadków będziesz mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych bez problemów podczas kontroli granicznej.