JAK UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ B1 I B2 DO USA

Jeśli nie jesteś Kanadyjczykiem lub obywatelem kraju uczestniczącego w programie bezwizowym, najłatwiejszym sposobem uzyskania pozwolenia na wyjazd do Stanów Zjednoczonych jest uzyskanie wizy B1 lub B2. Te dwa rodzaje wiz są tymczasowymi dokumentami dla nieimigrantów, a ich posiadacz może podróżować z różnych powodów, z wyjątkiem wyjazdów studenckich przewidzianych w przypadku wizy F-1.

JAKIE SĄ GŁÓWNE RÓŻNICE MIĘDZY WIZAMI B1 I B2

Zarówno amerykańska wiza do usa B1, jak i amerykańska wiza B2 dają prawo do czasowego wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. Główna różnica polega na celu wizyty. Wiza B-1 jest przeznaczona do celów biznesowych, a wiza do usa B-2 – do celów turystycznych.

Jeśli poszperać nieco głębiej, to okazuje się, że o amerykańską wizę biznesową (B1) można się ubiegać w celu odbycia spotkań biznesowych, negocjacji, udziału w konferencjach lub uregulowania spraw majątkowych rodziny.

Podróżni, którzy chcą odwiedzić rodzinę, wyjechać na wakacje, skorzystać z opieki medycznej lub uczestniczyć w wydarzeniach takich jak koncerty czy zajęcia, mogą ubiegać się o wizę B-2.

POWODY NIEUPOWAŻNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O WIZĘ B1 LUB B2

Istnieje niezliczona liczba powodów dla których ludzie chcą podróżować do Stanów Zjednoczonych, ale jeśli chcesz uzyskać tymczasową wizę B1 lub B2, będziesz musiał udowodnić, że celem podróży jest turystyka lub biznes.

Dla osób, które planują studiować lub podjąć długoterminową pracę w Stanach Zjednoczonych, taki dokument nie jest odpowiedni.

O wizy B1/B2 nie mogą się również ubiegać członkowie załóg statków i samolotów transportowych, profesjonalni artyści i przedstawiciele mediów.

PODRÓŻUJESZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH?


Czy posiadasz amerykańskie zezwolenie na podróż ESTA? Jeśli masz zezwolenie ESTA, sprawdź, czy jest ono nadal ważne!

Złóż wniosek o zezwolenie Esta, Sprawdź status zezwolenia Esta

CO JEST POTRZEBNE DO UZYSKANIA WIZY B1 I B2

W przeciwieństwie do zezwoleń ESTA wydawanych turystom z krajów objętych programem VWP, procedura ubiegania się o wizy B1 i B2 jest bardziej skomplikowany i dłuższy. Główne wymagania wobec osób ubiegających się o wizę B2 obejmują dowód, że podróż ma charakter tymczasowy. Muszą także posiadać wystarczające środki na pokrycie wszystkich wydatków związanych z podróżą.

W kontaktach z administracją amerykańską wnioskodawcy muszą udowodnić, że nie zamierzają pozostać w USA na stałe.

Podobnie jak w przypadku ESTA, wymagany jest paszport z okresem ważności wynoszącym przynajmniej sześć miesięcy od planowanego powrotu. Ponadto do wniosku należy załączyć zdjęcie cyfrowe spełniające określone wymagania.

Osoby, które już wcześniej odwiedziły Stany Zjednoczone, będą musiały przedstawić dokumenty dotyczące pięciu poprzednich podróży.

Prawdopodobieństwo akceptacji wniosku wzrośnie, jeśli wnioskodawca będzie w stanie przedstawić dowody na związek z krajem ojczystym, jak na przykład posiadanie domu, praca lub rodzina.

ZALETY I WADY WIZ TYPU B

W przeciwieństwie do systemu ESTA, procedura ubiegania się o amerykańskie wizy typu B1 lub B2 jest dość skomplikowana. Należy udowodnić, że podróż jest tylko tymczasowa, że jest się związanym z krajem ojczystym i że podróż jest związana z biznesem lub turystyką.

Należy przejść przez internetowy proces składania wniosku o wizę nieimigracyjną i wypełnić formularz DS-160. Opłata wynosi 160 USD, a na koniec trzeba umówić się na spotkanie z pracownikami ambasady lub konsulatu USA.

Wadami wiz B1 i B2 są długość procesu i znacznie wyższe koszta niż w przypadku ubiegania się o zezwolenie ESTA.

Zaletą jest to, że większość wnioskodawców otrzymuje zgodę na pobyt w USA i może przebywać w tym kraju do 180 dni. Ponadto liczba podróży do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy B1 lub B2 nie jest ograniczona. Kolejną istotną różnicą między zezwoleniem ESTA, a wizami B1 i B2 jest okres ważności; te ostatnie są ważne przez okres do 15 lat, natomiast na podstawie zezwolenia ESTA można podróżować do Stanów Zjednoczonych przez następne dwa lata.

CO TO JEST PROGRAM BEZWIZOWY?

Dostęp rządu USA do zagranicznych partnerstw i połączeń zależy od kilku czynników. Istnieje łatwiejszy i szybszy sposób na uzyskanie zezwolenia na podróż, ale jest on przeznaczony tylko dla uczestników programu bezwizowego. Obecnie w programie uczestniczą 39 kraje, Polska dołączyła do nich jako ostatnia. Kraje takie, jak większość krajów członkowskich Unii Europejskiej, mają według Stanów Zjednoczonych niski poziom ryzyka, a ich obywatele mają możliwość podróżowania z zezwoleniem ESTA.

Ubieganie się o zezwolenie ESTA to prosta procedura online, za którą pobierana jest opłata w wysokości 85Є. Należy jednak wypełnić pola dotyczące danych osobowych i informacji dotyczących podróży. Ponadto od 2020 r. należy ujawnić informacje o kontach w mediach społecznościowych. Wreszcie, w kwestionariuszu szczegółowym należy podać dane osoby kontaktowej, informacje o zakwaterowaniu oraz dane osoby kontaktowej w sytuacjach awaryjnych.

Chociaż informacje o osobie kontaktowej i miejscu zamieszkania można pozostawić jako Nieznane, podanie tych danych pomoże w uzyskaniu zatwierdzenia wniosku. Wymagany jest natomiast kontakt w nagłych wypadkach, przy czym nie musi on pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.

Administracja USA rozpatruje wniosek w ciągu 72 godzin, dlatego zaleca się złożenie go co najmniej cztery dni przed podróżą do USA samolotem lub statkiem. Jeśli musisz pilnie wyjechać, istnieje niewielka szansa, że ESTA zostanie zatwierdzona wcześniej, ale nie należy na to liczyć.

Status ESTA można sprawdzić w dowolnym momencie. Jednak aby się zalogować i sprawdzić status, trzeba znać numer wniosku ESTA, hasło i dane osobowe. Jeśli zastanawiasz się, co to jest numer aplikacji ESTA, to jest to unikalny numer przypisany do Twojej aplikacji ESTA.

Wielu podróżnych pyta, czy istnieje bezpłatna aplikacja umożliwiająca uzyskanie zezwolenia §§§§§§ ESTA? Krótko mówiąc, nie! Opłata za wszystkie wnioski o zezwolenie na wjazd do ESTA wynosi 85Є, dotyczy to także wszystkich członków rodziny i małych dzieci.

Zezwolenie ESTA umożliwia pobyt w Ameryce przez okres do 90 dni, a w ciągu dwóch lat ważności zezwolenia na wjazd nie ma ograniczeń co do liczby wizyt w Stanach Zjednoczonych.

CO ZROBIĆ, JEŚLI WNIOSEK O ZEZWOLENIE ESTA ZOSTANIE ODRZUCONY?

W przypadku elektronicznego systemu autoryzacji podróży cel podróży musi być służbowy, turystyczny lub tranzytowy. Jeśli więc zastanawiasz się, jak uzyskać wizę tranzytową do Stanów Zjednoczonych, to ESTA jest najłatwiejszym sposobem – jeśli pochodzisz z jednego z krajów uczestniczących w programie VWP.

Jeśli przyjeżdżasz z innego kraju, musisz ubiegać się o amerykańską wizę tranzytową, co jest procesem długotrwałym i bardziej kosztownym. Należy złożyć formularz DS-160, uiścić opłatę w wysokości 160 USD i umówić się na rozmowę.

Jeśli wniosek o zezwolenie ESTA zostanie odrzucony, nadal można ubiegać się o wizę tranzytową B1, B2 lub C1. Należy pamiętać, że proces ten jest dłuższy i może potrwać kilka miesięcy. Najlepszym rozwiązaniem jest staranne wypełnienie wniosku o ESTA, aby w łatwy i szybki sposób dos się do Stanów Zjednoczonych.

Niestety, nie działa to w drugą stronę. Jeśli odmówiono Ci wydania wizy amerykańskiej lub jeśli wcześniej dopuściłeś się wykroczeń takich, jak na przykład zbyt długi pobyt w kraju, nie będziesz mógł ubiegać się o zezwolenie ESTA.

PODRÓŻUJESZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH?


Czy posiadasz amerykańskie zezwolenie ESTA VISA Travel Authorization? Jeśli masz zezwolenie ESTA, sprawdź, czy jest ono nadal ważne!

Wypełnij wniosek o zezwolenie ESTA już teraz, Sprawdź status wniosku o zezwolenie ESTA już teraz

AKTUALNA SYTUACJA W ZAKRESIE PODRÓŻY DO USA

Bez względu na rodzaj dokumentu, tak w przypadku ESTA, jak i dowolnego rodzaju wizy, obowiązują obecnie ograniczenia w podróżowaniu nałożone przez Służbę Celną i Ochrony Granic w związku z pandemią COVID-19. Wszystkie procesy aplikacyjne są otwarte i można składać wnioski, ale należy śledzić strony poświęcone podróżom i szukać nowych, aktualnych informacji.

Obecnie nie można wjechać do Stanów Zjednoczonych, jeśli przebywało się w europejskiej strefie Schengen, Wielkiej Brytanii, Republice Irlandii, Brazylii, Republice Południowej Afryki, Indiach, Iranie lub Chinach. Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywało się w jednym z tych krajów, nie można uzyskać zgody na wjazd. Osoby w pełni zaszczepione nie muszą wykonywać testu Covid.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O WIZACH B1 I B2

Wizy B1 i B2 są dokumentami tymczasowymi mającymi zastosowanie w przypadku podróży w celCH biznesowych i turystycznych.

JAKIE SĄ WYMAGANIA, ABY OTRZYMAĆ WIZĘ B1 I B2?

Wizy B1 i B2 są wydawane osobom prowadzącym działalność gospodarczą, spędzającym wakacje lub odwiedzającym krewnych w Stanach Zjednoczonych. Pomocny będzie ważny paszport z okresem ważności wynoszącym przynajmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu, zdjęcie cyfrowe oraz opłata w wysokości 160 USD.

JAK DŁUGO JEST WAŻNA WIZA DO USA B1 I B2?

Zwykle masz od 10 do 15 lat na odwiedzenie Stanów Zjednoczonych na podstawie wiz B1 i B2. Liczba podróży jest nieograniczona, a maksymalny czas pobytu wynosi 180 dni na jedną wizytę.

JAKI JEST NAJŁATWIEJSZY SPOSÓB UZYSKANIA WIZY TRANZYTOWEJ DO USA?

Najłatwiejszym sposobem uzyskania wizy tranzytowej jest program ESTA, ale jest on przeznaczony tylko dla osób z krajów uczestniczących w programie bezwizowym. Pozostali turyści muszą ubiegać się o amerykańską wizę tranzytową, wypełnić formularz DS-160, wnieść opłatę w wysokości 160 USD i umówić się na rozmowę z pracownikami Ambasady USA.

JAK DŁUGO OBOWIĄZUJE ESTA?

ESTA jest ważna przez 24 miesiące i można podróżować do USA nieograniczoną liczbę razy, przy czym maksymalny czas pobytu wynosi 90 dni.

PODSUMOWANIE

Dla osób, którym odmówiono wydania zezwolenia ESTA, lub podróżnych z krajów nieobjętych programem bezwizowym, najłatwiejszym sposobem uzyskania zezwolenia na wjazd jest wiza B1 lub B2. Należy wypełnić formularz DS-160, uiścić opłatę w wysokości 160 USD i umówić się na rozmowę w ambasadzie USA.

ESTA ma znacznie szybszy i łatwiejszy proces aplikacji, jest ważna przez dwa lata i można przebywać w USA przez 90 dni. Z drugiej strony wizy B1 i B2 są wydawane na okres 10 lub nawet 15 lat, a maksymalny czas pobytu wynosi 10 dni.

Amerykańska wiza do usa B1 jest przeznaczona do podróży służbowych, a wiza do usa B2 – głównie do celów turystycznych i wizyt rodzinnych.

PODRÓŻUJESZ DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH?


Czy posiadasz amerykańskie zezwolenie ESTA VISA Travel Authorization? Jeśli masz zezwolenie ESTA, sprawdź, czy jest ono nadal ważne!

Złóż wniosek o zezwolenie ESTA usa teraz, Sprawdź status zezwolenia ESTA usa teraz