HVA ER VISUMFRASIKELSESPROGRAMMET OG LANDENE FOR VISUMFRASKRIVELSE?

Siden introduksjonen av programmet kan borgere fra alle land som deltar i Visa-fri-programmet bruke visumfrie reiser til USA. Dette har hatt en betydelig innvirkning på den generelle reisefriheten.

Programmet ble utviklet og kontrollert av amerikanske myndigheter. Derfor kan ikke landene i det visumfrie programmet direkte påvirke programmet eller endre dets fullmakter for å la flere personer reise til USA uten visum.

Det er viktig å huske at listen over ESTA-land ikke er uforanderlig og kan endres av amerikanske myndigheter når som helst.

Hvis du fortsatt er i tvil om du er statsborger i et av landene som ikke trenger visum for å reise til USA, bør du bare sjekke det nedenfor. Dette er en liste over alle land i det visumfrie programmet i 2020. Hvis du ser at landet du er statsborger i er inkludert i denne listen, trenger du ikke å få visum for å reise til USA.

I stedet kan du bruke et enkelt nettskjema for å søke om ESTA. Siden denne muligheten kun kan benyttes av borgere fra landene i ESTA visumfrie regime, er det en prioritet som enhver reisende bør benytte seg av.

Dette er imidlertid kun mulig når du reiser til USA i henhold til VWP-reglene. Dessuten, i fremtiden kan listen over visumfrie land i USA fortsatt endres! Derfor, selv om du allerede har en ESTA, er det viktig å sjekke gyldigheten til ESTA før du reiser til USA.

Husk at din ESTA kun er gyldig i to år fra datoen for utstedelse av tillatelsen. I løpet av denne perioden har du lov til å besøke Amerika flere ganger, som hver ikke bør overstige 90 dagers opphold i USA.