HVOR LENGE ER MIN ESTA GYLDIG?

ESTA-søkere bør alltid sjekke statusen til deres ESTA før de planlegger en reise. Du må sjekke statusen for å finne ut ESTA-tillatelsesnummeret og ESTA-utløpsdatoen. Sjekk alltid status FØRST, og ikke send inn en ny søknad, da en ny søknad koster penger og kan kansellere eller omskrive din nåværende ESTA. Sjekk gyldighetsperioden til din ESTA her.

Etter å ha mottatt en ESTA-tillatelse er den gyldig i to år fra datoen for utstedelse av tillatelsen , med mindre den har blitt kansellert eller passet ditt ikke har utløpt i løpet av denne toårsperioden.

Innreisetillatelsen din vil bli tilbakekalt samme dag som passet ditt utløper, dersom passet ditt utløper i løpet av tillatelsens gyldighetsperiode på to år.

Din ESTA kan også bli tilbakekalt eller omskrevet hvis du sender inn en ny ESTA-søknad i løpet av denne toårsperioden.

HVORDAN KONTROLLER OG SE OM MIN ESTA FORTSATT ER GYLDIG?

For å sjekke og forsikre deg om at din ESTA fortsatt er gyldig, klikk her for å sjekke gyldighetsperioden til din ESTA før du reiser til USA.

Fyll ut et kort nettskjema som inkluderer å legge inn informasjon fra passet ditt. Du vil motta ESTA-statusen. Du vil også motta tillatelsesnummeret og utløpsdatoen til ESTA, hvis søknaden din fortsatt er gyldig. Nedenfor er 5 mulige ESTA-statuser.

5 MULIG ESTA STATUS SVAR HVA DE BETYR:

1. ESTA-GODKJENNING GODKJENT

Hvis du har fått melding om at ESTA-tillatelsen din er godkjent, er dette gode nyheter, siden det betyr at du har rett til å reise til USA. Skriv ned eller skriv ut utløpsdatoen til din ESTA og ESTA-søknadsnummeret. Sørg for at ESTA-søknaden din ikke har utløpt før du planlegger å reise til USA.

Det anbefales også å sjekke gyldigheten av ESTA den dagen du planlegger å reise til USA. Det anbefales å sjekke gyldighetsperioden til ESTA på reisedagen, siden søknaden kan trekkes tilbake av toll- og grensevakttjenesten når som helst.

2. VENTENDE ESTA-SØKNAD

Hvis du har mottatt en melding om at ESTA-søknaden din er under vurdering, er det sannsynlig at den ble sendt inn nylig og fortsatt er under vurdering. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil to uker å behandle en ESTA-søknad.

Vennligst sjekk gyldighetsperioden til din ESTA igjen etter 72 timer for å se om den er godkjent eller ikke.

Husk at det er best å sende inn en ESTA-søknad minst to uker før den planlagte reisen, siden det kan ta opptil to uker å behandle den.

3. ESTA-SØKNAD UTLØPT

Hvis du har fått en status som sier at ESTA-søknaden din er utløpt, må du søke om ny ESTA-reisetillatelse.

For å få denne statusen kan du sende inn en ny søknad om ESTA hvis du har pass fra landet som er kvalifisert for ESTA.

Du kan søke om en ny ESTA her.

Dessverre er det ingen måte å fornye ESTA-tillatelsen på, du kan søke om en ny tillatelse først etter utløpet av ESTA-tillatelsen din.

4. ESTA-SØKNAD IKKE autorisert

Hvis du mottar statusen «ESTA søknad ikke autorisert», betyr det at du ikke er kvalifisert til å reise til USA under Visa Waiver-programmet.

Merk: Byrået som kontrollerer ESTA er US Customs and Border Patrol. US Customs and Border Protection Service vil ikke informere reisende hvis søknader ikke er godkjent om årsakene til avslaget.

Mulige årsaker til at søknaden eventuelt ikke godkjennes: dersom søkeren har utløpt visumet under en tidligere reise eller oppgitt feil informasjon i ESTA-søknaden. I avsnittet «Hva jeg skal gjøre hvis jeg gjorde en feil i ESTA-søknaden» nedenfor finner du informasjon om hva du skal gjøre dersom du oppga feil informasjon i søknaden.

Du kan fortsatt komme til USA med et B-2 turistvisum eller en annen type visum. For mer informasjon og for å søke om visum til USA, gå til følgende lenke https://estatousa.com/tourist-visa/ .

5. ESTA-SØKNAD FINNER IKKE

Dersom ESTA-søknaden din ikke blir funnet, er den mest sannsynlige årsaken at søkeren har oppgitt feil informasjon i søknaden eller feilaktig oppgitt informasjonen i gyldighetssjekkskjemaet. Dobbeltsjekk den angitte biografiske informasjonen og send inn skjemaet på nytt.

Hvis informasjonen ble skrevet inn feil i originalen ; ESTA-søknad, det er ingen sammenheng mellom din korrekte biografiske informasjon og den som faktisk ble lagt inn i søknaden, så en treff kan ikke bli funnet.

Til slutt kan ESTA-søknaden Ikke funnet-statusen tildeles dersom verken gjeldende eller forrige ESTA-søknad er sendt inn.

I dette tilfellet kan du sende inn en ny søknad om TSTA-status hvis du har pass fra landet som er kvalifisert for ESTA-status. Du kan erklære en ny ESTA her.

HVA OM JEG GJØR EN FEIL PÅ MIN ESTA-SØKNAD?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i ESTA-søknaden, kan du få informasjon om oppdatering eller korrigering av denne informasjonen ved å lese denne artikkelen er fra ESTA Informasjonssenter .

HVORDAN SØKER JEG OM ESTA?

Hvis du er kvalifisert for en ESTA, må du søke om utreisetillatelse ved å fylle ut et enkelt ESTA-nettskjema .

Det tar vanligvis flere dager fra du sender inn en søknad til den blir behandlet. Men i noen tilfeller kan det ta opptil to uker før søknaden din blir vurdert og endelig svar er gitt.

Etter å ha gjennomgått søknaden din, vil du motta informasjon om statusen til din ESTA.

I noen tilfeller kan søknaden din bli avvist, og du vil derfor ikke få en ESTA.

Men i de fleste tilfeller får søkere et positivt svar på at søknaden deres har blitt vurdert, og nå kan de nyte visumfri reise til USA. Fra dette øyeblikket er ESTA gyldig i to år.

Det er også viktig å huske at ESTA kan brukes og derfor kun er gyldig dersom søkerens pass også er gyldig. Dette betyr at etter å ha mottatt ESTA, vil den kun være gyldig til utløpet av passet ditt, dersom dette skjer før utløpet av den toårige ESTA-gyldighetsperioden.