ESTA-SØKNAD

ESTA online system!

NY ESTA-SØKNAD VED REISE TIL USA

Statsborgere i land omfattet av Visa Waiver-programmet trenger ikke visum for å reise til USA; Isteden kan de reise med en godkjent ESTA-autorisasjon.

ESTA står for Electronic System for Travel Authorization, på norsk kalt Elektronisk System for Reiseautorisasjon. Dette en godkjennelse som tillater innreise til USA under Visa Waiver-programmet. Systemet tillater reisende til USA innreise med en gyldig ESTA-autorisasjon, dersom kandidaten ikke utgjør noen risiko for USAs sikkerhet eller rettigheter.

Hvis du får innvilget din ESTA-søknad har du rett til å benytte en reiseoperatør til USA som er omfattet av Visa Waiver-programmet.

DU KAN SØKE OM ESTA DERSOM:

Du er en statsborger eller innbygger i et av landene som er en del av Visa Waiver-programmet og innfrir betingelsene som gjelder for dette programmet:

 • Du trenger ikke å søke om eller ha et gyldig besøksvisum;
 • Hensikten med din reise til USA er fornøyelse eller forretningsreise;
 • Varigheten på reisen må ikke overstige 90 dager.

Dersom du er berettiget til ESTA, bør du søke online for å spare tid før avreise til USA. Dette digitale søknadsskjemaet, også kjent som VWP-søknad, vil garantere en enklere og raskere prosess for å få innvilget reiseautorisasjon.

Reiser du derimot ikke under betingelsene for VWP, må du søke om et visum, selv om du er statsborger i et av VWP-landene.

Derfor er det avgjørende å vite detaljene om din reise til USA på forhånd.

SØKNADSPROSESS

Den elektroniske ESTA-søknaden for reiser til USA er tilrettelagt for å betydelig forbedre prosessen for å søke om reiseautorisasjon.

Det digitale søknadsskjemaet krever at du legger ved grunnleggende informasjon for at amerikanske grensemyndigheter skal kunne kontrollere dine data før reiseautorisasjon innvilges.

FORDELER MED Å BENYTTE VÅR TJENESTE

 • Behandling av ESTA-søknaden innen 24 timer
 • Gjennomgå/oppdatere informasjon om ESTA
 • Godkjenning via E-post
 • Riktig søknadsskjema for ESTA
 • Korrigering av feil i søknadsskjema
 • Kontroller status for ESTA-søknaden
 • Godkjenning i posten
 • Godkjenning på fax
 • 24/7 kundeservice
 • Sikker side
 • Informasjon om turistvisum
 • Informasjon om forretningsvisum
 • Anbefalinger for turister

ESTA-GEBYR

Gebyret for nye ESTA-søknader er 85.00Є, gebyret for å sjekke status på ESTA-søknad 25.00Є.

HVA KREVES FOR Å FYLLE UT ESTA-SØKNADEN?

 • Kontaktinformasjon.
 • Et gyldig kredittkort for betaling av søknaden.
 • Gyldig pass som omfattes av Visa Waiver-programmet.
 • Informasjon om arbeidssted.

HAR DU SENDT INN ESTA-SØKNAD?

KONTROLLER ESTA-SØKNAD

Dersom du har sendt inn din ESTA-søknad og ønsker å kontrollere status, må du ha:

 • Kontaktinformasjon;
 • Gyldig kredittkort for å betale søknaden;
 • Pass-informasjon.

MER OM ESTA

 1. HVA ER ESTA-AUTORISASJON FOR REISER TIL USA?

  ESTA står for Electronic System for Travel Authorisation, som er en reiseautorisasjonsordning tilrettelagt for reisende fra land som er en del av Visa Waiver-programmet. Bare statsborgere fra VWP-land kan søke om ESTA.

 2. HVEM TRENGER REISEAUTORISASJONEN ESTA?

  ESTA-søknad (Electronic System for Travel Authorisation)-søknad kan bare benyttes av statsborgere fra VWP-land, som reiser til USA under betingelsene som gjelder for VWP.

 3. HVA ER VISA VAIWER-PROGRAMMET?

  VWP er et reiseautorisasjonsprogram tilrettelagt for å forenkle prosessen med å skaffe reiseautorisasjon til USA for statsborgere fra spesifikke land.

  Det tillater alle statsborgere fra VWP-land å benytte et enkelt ESTA-skjema når de reiser til USA, og dermed unngå prosessen med å få innvilget et ordinært visum.

 4. HVORDAN SØKE OM ESTA? HVA SLAGS INFORMASJON TRENGER JEG?

  Når du registrerer deg for Electronic System for Travel Authorisation på nett, vil du måtte legge ved grunnleggende informasjon om deg selv, ditt arbeid og din bakgrunn. En ESTA-søknad tar ikke mer enn 15-20 minutter å fylle ut.

 5. HVORDAN SJEKKER JEG STATUS PÅ ESTA-SØKNADEN? HVA SLAGS INFORMASJON TRENGER JEG?

  Du kan kontrollere statusen på din ESTA på nett, ved å fylle ut et enkelt digitalt skjema som bare krever grunnleggende personinformasjon.

 6. HVA SLAGS PASS MÅ JEG HA FOR EN ESTA-SØKNAD?

  For å kunne søke om ESTA på nett må du ha et gyldig pass, utstedt av ett av landene omfattet av Visa Waiver-programmet.

 7. HVORDAN OPPDATERER JEG REISEAUTORISASJONEN ESTA? HVILKEN INFORMASJON FOR ESTA KAN JEG OPPDATERE?

  Når din ESTA-søknad er utløpt må du søke på nytt for å få en ESTA-autorisasjon ved å benytte det nettbaserte ESTA-søknadsskjemaet. Du må derfor sende inn all informasjon en gang til og det kan oppdateres ved behov.

  ESTA er gyldig i to år eller til passet ditt utløper.

 8. HVEM TRENGER VISUM TIL USA?

  Dersom du ikke er statsborger i et av landene som er en del av Visa Waiver-programmet, må du ha et visum for å kunne reise til USA. Du må også ha visum fremfor ESTA dersom din reise ikke innfrir betingelsene til VWP.

 9. NÅR BØR JEG SENDE INN EN ESTA-SØKNAD?

  ESTA-søknaden gir deg mulighet til å søke om reiseautorisasjon relativt kort tid før din reise. Men vi anbefaler at du sender inn søknaden minst 72 timer før avreise.

 10. HVOR LENGE VARER EN ESTA-AUTORISASJON?

  ESTA, også kjent som VWP-søknad er gyldig i to år etter innvilgelse eller inntil passet ditt utløper.

 11. TRENGER JEG EN ESTA-AUTORISASJON FOR GJENNOMREISE?

  Ja, du må søke om ESTA når du benytter USA for gjennomreise. ESTA-autorisasjon er nødvendig når du skal reise til USA på ferie, forretninger eller gjennomreise.

 12. NÅR MÅ JEG SØKE OM ESTA PÅ NYTT?

  Din ESTA-autorisasjon er gyldig i to år eller inntil passet ditt utløper. Først når din ESTA-autorisasjon ikke lenger er gyldig må du søke om ESTA på nytt.

 13. HVA MÅ JEG GJØRE DERSOM JEG FÅR AVSLAG PÅ ESTA-SØKNADEN?

  Eter å ha sendt inn en søknad om ESTA-autorisasjon, blir din personinformasjon, bakgrunn og annen relevant informasjon gjennomgått. Dersom søknaden avslås kan du måtte søke om ordinært visum på nærmeste amerikanske ambassade for å løse problemet.

  Vanligvis avslås en ESTA-søknad når formålet med reisen din er uklar eller du utgjør noen form for fare for andre reisende eller innbyggere i USA.

 14. HVILKE LAND ER MEDLEM AV VISA WAIVER-PROGRAMMET?

  Visa Waiver-programmet inkluderer mer enn 30 land, utvalgt av USA. Du kan finne den komplette listen over VWP-land her.

  En søknad for å reise under Visa Waiver-programmet kan bare sendes inn av statsborgere fra VWP-land.

 15. MÅ BARN HA ESTA?

  Ja, dersom barn reiser til USA under betingelsene for VWP, må barnet ha en eget ESTA-autorisasjon.

  ESTA-søknaden kan sendes inn av foreldre eller foresatte til barnet som skal reise til USA.

 16. KAN JEG SØKE OM ESTA FOR MIN VENN ELLER ET FAMILIEMEDLEM?

  En elektronisk gruppesøknad for ESTA tillater at du sender inn informasjon om flere personer som skal reise til USA.

  Gruppesøknaden kan benyttes for å søke for opptil 50 personer. Ved å benytte ESTA-søknad trenger ikke alle de reisende å reise samtidig. Men et felles ID-nummer benyttes for alle reisende.