ESTA-ANSÖKAN

Resa till usa ESTA onlinesystem!

ANSÖKA OM ETT NYTT ESTA-VISUM FÖR ATT RESA TILL USA. ESTA ANSÖKAN och ESTA VISUM

Medborgare i Visa Waiver Program-länder behöver inte visum för att resa till USA, istället behöver det få en ESTA-ansökan godkänd.

ESTA är ett elektroniskt system för resetillstånd vars godkännande enligt Visa Waiver Program krävs vid ankomsten till USA. Detta system fastställer resenärens samtycke till att resa till Förenta staterna. ESTA-systemet bedömer om resenären är ett hot mot USA:s säkerhet.

Om ESTA-godkännandet beviljas har du rätt att använda en operatör för att resa till USA i enlighet med programmet för viseringsundantag.

DU KAN ANSÖKA OM ESTA SE:

Du är medborgare i en medlemsstat som omfattas av programmet för viseringsundantag och uppfyller programmets villkor.

 • Du har för tillfället inte ett giltigt besöksvisum;
 • Syftet med din resa till USA är nöje eller företagande;
 • Din resas längd är inte längre än 90 dagar.

De som är berättigade till ESTA kan ansöka online för att spara tid inför sin resa till USA. Detta webbformulär, även kallat VWP-ansökan, gör det enklare och snabbare att ansöka om ett resetillstånd.

De som inte planerar att resa till USA i enlighet med VWP:s förordningar måste istället ansöka om ett visum, och det gäller även VWP-ländernas medborgare.

Därför är det viktigt att planera resan till USA i detalj i förväg.

ANSÖKNINGSPROCESSEN

ESTA:s online-formulär har utformats för att markant förbättra ansökningsprocessen för resetillstånd.

Enkäten fylls i digitalt och kräver endast grundläggande information som den amerikanska gränspolisen använder för att kontrollera innan de godkänner förfrågningar.

TJÄNSTER

 • ESTA-hantering inom 24 timmar
 • Granska/uppdatera ESTA-information
 • Godkännande via e-post
 • Korrekt ESTA-frågeformulär
 • Rättning av fel i frågeformulär
 • Kontroll av ESTA-status
 • Godkännande via post
 • Godkännande via fax
 • Kundsupport dygnet runt
 • Säker sida
 • Information om turistvisum
 • Information om företagsvisum
 • Rekommendationer till turister

ESTA-SKATTER

Avgiften för en ny ESTA-ansökan är 85.00Є och avgiften för kontroll av ESTA-status är 25.00Є.

VAD KRÄVS NÄR MAN FYLLER I ETT ESTA-FRÅGEFORMULÄR?

 • Kontaktinformation.
 • Giltigt kreditkort vid betalning för ansökan.
 • Giltigt pass i hänseende till Visa Waiver Program
 • Information om din arbetsplats.

SKICKAT EN ESTA ANSÖKAN?

KONTROLLERA, HITTA RÄTT TILLÄMPNING OCH

Om du har skickat in en ESTA-ansökan och vill kontrollera din ESTA-status behöver du:

 • Kontaktinformation;
 • Giltigt kreditkort för betalning av ansökan;
 • Passinformation.

MER OM ESTA

 1. VAD ÄR ETT ESTA-TILLSTÅND SOM ANVÄNDS FÖR ATT RESA TILL USA?

  ESTA står för Electronic System for Travel Authorisation, och det är ett elektroniskt system för resetillstånd, som har skapats för resenärer från Visa Waiver Programmets länder. Bara medborgare från VWP-länderna kan ansöka om ESTA.

 2. VEM BEHÖVER ETT ESTA-TILLSTÅND?

  ESTA-tillstånd (Electronic System for Travel Authorisation) kan endast användas av medborgare i VWP-länder som reser till USA i enlighet med VWP-bestämmelserna.

 3. VAD ÄR PROGRAMMET FÖR VISERINGSUNDANTAG?

  VWP är ett system som skapades för att förenkla processen med att ansöka om tillstånd att resa till USA för medborgare från vissa länder. Det gör det möjligt för alla medborgare i VWP-länder att använda ett enkelt ESTA-tillstånd när de reser till USA, vilket innebär att de inte behöver gå igenom den längre och mer komplicerade visumansökningsprocessen.

 4. HUR KAN JAG ANSÖKA OM ESTA? VILKEN INFORMATION BEHÖVER JAG?

  När du registrerar dig via det elektroniska systemet för resetillstånd online, kommer du behöva ange grundläggande information om dig själv, ditt arbete och din bakgrund. ESTA:s ansökningsblankett är online och tar inte längre än 15–20 minuter att fylla i.

 5. HUR KAN JAG SE MIN ESTA-STATUS? VILKEN TYP AV INFORMATION BEHÖVER JAG?

  Du kan se vilken status din ESTA-ansökan har online, med hjälp av ett litet formulär online, som bara kräver att du fyller i några få detaljer.

 6. VILKEN TYP AV PASS BEHÖVER JAG FÖR ATT ANSÖKA OM ESTA?

  För att ansöka om ett ESTA online måste du ha ett giltigt pass utfärdat i ett av de länder som omfattas av programmet för viseringsundantag.

 7. HUR KAN JAG UPPDATERA MIN ESTA-BEHÖRIGHET? VILKEN INFORMATION KAN JAG UPPDATERA?

  När ditt ESTA har gått ut måste du ansöka om ett nytt ESTA med hjälp av ESTA-formuläret online. Då måste du fylla i all information på nytt och du kan också uppdatera din information om det behövs.

  Ett ESTA är giltigt i två år, eller tills ditt pass löper ut.

 8. VEM BEHÖVER VISUM FÖR ATT RESA TILL USA?

  Om du inte är medborgare i något av de länder som omfattas av programmet för viseringsundantag måste du skaffa ett visum för att resa till USA. Du måste också skaffa ett visum i stället för ett ESTA om du inte reser i enlighet med VWP-bestämmelserna.

 9. NÄR SKA JAG ANSÖKA OM ESTA?

  Med ESTA kan resenärer ansöka om ett resetillstånd online, relativt nära sin avresa. Det rekommenderas dock att ansökan lämnas in minst 72 timmar före avresa.

 10. HUR LÄNGE ÄR EN ESTA GILTIG?

  En ESTA- eller VWP-ansökan är giltig i två år från och med dagen för utfärdandet av resetillståndet eller fram till passets utgångsdatum.

 11. BEHÖVER JAG EN ESTA FÖR TRANSITERING?

  Ja, du måste ansöka om ett ESTA om du gör en mellanlandning i USA. Ett ESTA-tillstånd krävs för sightseeing, affärsresor och transit.

 12. NÄR MÅSTE JAG ANSÖKA OM ETT NYTT ESTA?

  Ditt ESTA-resetillstånd är giltigt i två år eller tills ditt pass löper ut. Du måste ansöka om ett nytt ESTA om ditt nuvarande ESTA inte är giltigt.

 13. VAD SKA JAG GÖRA OM MIN ESTA-ANSÖKAN AVSLÅS?

  När du skickar in en ESTA-ansökan kontrolleras all personlig information, bakgrund och andra uppgifter om personen. Om en ansökan avslås kan du behöva ansöka om visum eller kontakta den amerikanska ambassaden för att lösa problemet.

  Vanligtvis avslås en VWP-ansökan om syftet med resan är oklart eller om det finns anledning att misstänka att den sökande kan utgöra ett hot mot andra resenärer eller amerikanska medborgare.

 14. VILKA LÄNDER INGÅR I PROGRAMMET FÖR VISERINGSUNDANTAG?

  Programmet för viseringsundantag omfattar mer än 30 länder som har valts ut av USA. Du hittar en fullständig lista över VWP-länder här.

  Endast medborgare i VWP-länder kan ansöka genom Visa Waiver-programmet.

 15. MÅSTE BARN HA ETT ESTA-TILLSTÅND?

  Ja, om ditt barn reser till USA enligt VWP-reglerna måste han eller hon få ett ESTA-tillstånd.

  När det gäller barn som reser till USA kan ESTA-ansökan lämnas in av föräldrarna eller vårdnadshavarna.

 16. KAN JAG ANSÖKA OM ESTA FÖR EN VÄN ELLER FAMILJEMEDLEM?

  Det finns en ESTA-ansökan online för gruppansökningar, som kan användas om du vill ansöka om resetillstånd för flera personer som reser till USA.

  Gruppapplikationen kan användas av upp till 50 resenärer. Även om du ansöker med gruppformuläret är det inte nödvändigt att alla resenärer reser tillsammans. Ett specifikt ID-nummer kommer dock att användas för alla resenärer.