HUR LÄNGE ÄR MIN ESTA ANSÖKAN GILTIG?

ESTA ANSÖKAN bör alltid kontrollera statusen för sitt ESTA innan de planerar en resa. Du måste kontrollera statusen för att få reda på ESTA-tillståndsnumret och ESTA-utgångsdatumet. Kontrollera alltid statusen FÖRST och skicka inte in en ny ansökan, eftersom en ny ansökan kostar pengar och kan annullera eller skriva om ditt nuvarande ESTA. Kontrollera giltighetstiden för ditt ESTA här.

Efter att ha fått ett ESTA-tillstånd är det giltigt i två år från datumet för utfärdandet av tillståndet , såvida det inte har annullerats eller ditt pass inte har gått ut under denna tvåårsperiod.

Inresetillståndet återkallas samma dag som ditt pass löper ut, om ditt pass löper ut under tillståndets tvååriga giltighetstid.

Ditt ESTA kan också återkallas eller skrivas om om du lämnar in en ny ESTA-ansökan under denna tvåårsperiod.

HUR KONTROLLERAR JAG OM MIN ESTA FORTFARANDE ÄR GILTIG?

För att kontrollera och se till att din ESTA fortfarande är giltig, klicka här för att kontrollera giltighetstiden för din ESTA innan du reser till USA.

Fyll i ett kort formulär online där du bland annat skriver in information från ditt pass. Du får en ESTA-status. Du får också tillståndsnumret och ESTA:s utgångsdatum, om din ansökan fortfarande är giltig. Nedan följer fem möjliga ESTA-statusar.

5 MÖJLIGA SVAR PÅ ESTA STATUSEN OCH VAD DE BETYDER:

1. GODKÄNT TILLSTÅND FÖR ESTA VISUM

Om du har fått ett meddelande om att ditt ESTA-tillstånd är godkänt är det goda nyheter, eftersom det innebär att du har rätt att resa till USA. Skriv ner eller skriv ut ESTA:s utgångsdatum och ESTA-ansökningsnumret. Kontrollera att din ESTA-ansökan inte har löpt ut innan du planerar att resa till USA.

Det rekommenderas också att kontrollera ESTA:s giltighet den dag du planerar att åka till USA. Det rekommenderas att kontrollera ESTA:s giltighetstid på resans dag, eftersom ansökan när som helst kan återkallas av tull- och gränsbevakningsväsendet.

2. ANSÖKAN OM ESTA USA ÄR UNDER BEHANDLING.

Om du har fått ett meddelande om att din ESTA-ansökan är under behandling är det troligt att den skickades in nyligen och fortfarande är under behandling. Observera att det kan ta upp till två veckor att behandla en ESTA-ansökan.

Kontrollera giltighetstiden för din ESTA USA igen efter 72 timmar för att se om den har godkänts eller inte.

Kom ihåg att det är bäst att skicka in en ESTA-ansökan minst två veckor före den planerade resan, eftersom det kan ta upp till två veckor att behandla den.

3. ESTA-ANSÖKAN HAR UPPHÖRT ATT GÄLLA

Om du har fått ett meddelande om att din ESTA-ansökan har löpt ut måste du ansöka om ett nytt ESTA-resetillstånd.

För att få denna status kan du lämna in en ny ansökan om ett ESTA om du har ett pass från ett land som är berättigat till ett ESTA.

Du kan ansöka om en ny ESTA här.

Tyvärr finns det inget sätt att förnya ESTA-tillståndet, utan du kan ansöka om ett nytt tillstånd först när ditt ESTA-tillstånd har löpt ut.

4. ESTA-ANSÖKAN ÄR INTE TILLÅTEN

Om du får statusen ”ESTA-ansökan inte godkänd” betyder det att du inte har rätt att resa till USA inom ramen för programmet för viseringsundantag.

Observera: Den myndighet som kontrollerar ESTA är US Customs and Border Patrol. US Customs and Border Protection Service informerar inte resenärer vars ansökningar inte har godkänts om skälen till avslaget.

Möjliga orsaker till att ansökan inte godkänns: om den sökande har gjort att viseringen har löpt ut under en tidigare resa eller om han eller hon har angett felaktiga uppgifter i ESTA-ansökan. I avsnittet ”Vad ska jag göra om jag har gjort ett misstag i ESTA-ansökan” nedan hittar du information om vad du ska göra om du har lämnat felaktiga uppgifter i ansökan.

Du kan fortfarande komma till USA med ett B-2 turistvisum eller en annan typ av visum. För mer information och för att ansöka om visum till USA, gå till följande länk https://estatousa.com/tourist-visa/ .

5. ESTA-APPLIKATION INTE HITTAD

Om din ESTA-ansökan inte hittas är den troligaste orsaken att den sökande har angett felaktiga uppgifter i ansökan eller att han eller hon har angett felaktiga uppgifter i formuläret för validitetskontroll. Dubbelkontrollera den biografiska informationen och skicka in formuläret på nytt.

Om informationen har skrivits in felaktigt i originalet ; ESTA-ansökan, det finns inget samband mellan din korrekta biografiska information och den som faktiskt angavs i ansökan, så en matchning kan inte hittas.

Slutligen kan statusen ESTA-ansökan inte hittad tilldelas om varken den aktuella eller den föregående ESTA-ansökan har lämnats in.

I detta fall kan du lämna in en ny ansökan om TSTA-status om du har ett pass från det land som är berättigat till ESTA-status. Du kan deklarera en ny ESTA här.

VAD HÄNDER OM JAG GÖR ETT MISSTAG I MIN ESTA-ANSÖKAN?

Om du har lämnat felaktig information i ESTA-ansökan kan du få information om att uppdatera eller rätta denna information genom att läsa denna artikel från ESTA Informationscenter .

HUR ANSÖKER JAG OM ESTA?

Om du är berättigad till ett ESTA måste du ansöka om ett utresetillstånd genom att fylla i ett enkelt ESTA-formulär online .

Det tar vanligtvis flera dagar från det att en ansökan lämnas in till dess att den behandlas. I vissa fall kan det dock ta upp till två veckor innan din ansökan behandlas och ett slutgiltigt svar ges.

Efter att ha granskat din ansökan får du information om statusen för ditt ESTA.

I vissa fall kan din ansökan avslås och du kommer därför inte att få ett ESTA.

I de flesta fall får de sökande dock ett positivt svar om att deras ansökan har behandlats och att de nu kan resa visumfritt till USA. Från och med nu är ESTA usa giltigt i två år.

Det är också viktigt att komma ihåg att ESTA endast kan användas och därför är giltigt om den sökandes pass också är giltigt. Det innebär att när du har fått ett ESTA är det bara giltigt tills ditt pass löper ut, om det sker före utgången av ESTA:s tvååriga giltighetstid.