Vad ska jag göra om jag inte blir godkänd för resan?

2022-09-21T17:57:00+00:00

Vad ska jag göra om jag inte blir godkänd för resan? Om du har fått svaret "Travel Not Authorized" på din ansökan om resetillstånd, men vill fortsätta med dina planer, kan du besöka utrikesdepartementets webbplats https://estatousa.com/ för mer information om hur du ansöker om visum. Avslag på resetillstånd förbjuder endast resor inom ramen för programmet för viseringsundantag och är inte ett beslut om rätt till visum för resor till Förenta staterna. Om du inte beviljas inresetillstånd är ingen domstol behörig att pröva beslutet om ESTA-behörighet.

Vad ska jag göra om jag inte blir godkänd för resan?2022-09-21T17:57:00+00:00

När får jag veta om jag har blivit godkänd?

2022-09-21T17:50:52+00:00

När får jag veta om jag har blivit godkänd? Det elektroniska systemet för resetillstånd returnerar normalt din ansökningsstatus inom 72 timmar. Vi skickar två statusbrev och ett brev från betalningssystemet om ansökans status. Du får ett SMS om ditt telefonnummer har angetts korrekt. Tre möjliga svar på den elektroniska ansökan om resetillstånd: Tillståndet är godkänt. Ditt resetillstånd har godkänts och du är berättigad att resa till USA inom ramen för Visa Waiver-programmet. Systemet visar en bekräftelse på att ansökan har godkänts och ett meddelande om att betalningen har mottagits med uppgift om det belopp som debiterats ditt kreditkort. Ett resetillstånd är [...]

När får jag veta om jag har blivit godkänd?2022-09-21T17:50:52+00:00

Hur kan jag korrigera ett fel i fråga om datum för utfärdande av passet eller datum för utgångsdatum för passet efter att jag har fyllt i min ansökan?

2022-09-21T17:46:00+00:00

Hur kan jag korrigera ett fel i fråga om datum för utfärdande av passet eller datum för utgångsdatum för passet efter att jag har fyllt i min ansökan? Den sökande kan uppdatera datumet för utfärdande av passet eller datum då passet löper ut så länge ansökan inte är betald. Om den sökande anger ett felaktigt datum för utfärdande av pass eller utgångsdatum för passet efter att ESTA-ansökan har betalats måste resenären ansöka om ett nytt resetillstånd. För varje ny ansökan som lämnas in tas en lämplig avgift ut. Den tidigare ansökan kommer att annulleras.

Hur kan jag korrigera ett fel i fråga om datum för utfärdande av passet eller datum för utgångsdatum för passet efter att jag har fyllt i min ansökan?2022-09-21T17:46:00+00:00

Hur hämtar jag min ansökan?

2022-09-21T17:41:10+00:00

Hur hämtar jag min ansökan? Välj "Kontrollera ESTA-status" i navigeringsmenyn eller "Kontrollera befintlig ansökan" på hemsidan. Återställa ett enskilt program Om du känner till ditt ansökningsnummer anger du ditt passnummer, födelsedatum och ansökningsnummer. OBS: Ansökningsnumret skickades till den e-postadress som anges i din ESTA-ansökan. Om du inte känner till ditt ansökningsnummer kan du ange ditt passnummer, medborgarskapsland, datum för utfärdande av passet, datum då passet upphör att gälla och födelsedatum. Återställa ett gruppprogram Följande uppgifter om gruppens kontaktperson krävs för att få grupputlåtanden: Grupp-ID, kontaktpersonens efternamn, kontaktpersonens förnamn, kontaktpersonens födelsedatum och kontaktpersonens e-postadress. Om du inte har något grupp-ID väljer du [...]

Hur hämtar jag min ansökan?2022-09-21T17:41:10+00:00

Vad ska jag göra om mina passuppgifter har ändrats eller gått ut?

2022-09-21T13:29:23+00:00

Vad ska jag göra om mina passuppgifter har ändrats eller gått ut? Om du får ett nytt pass eller om dina passuppgifter ändras måste du ansöka om ett nytt resetillstånd och betala de rätta avgifterna. En fullständig lista över de uppgifter som du kan ändra efter att du har ansökt finns i "Vilka uppgifter kan jag uppdatera?

Vad ska jag göra om mina passuppgifter har ändrats eller gått ut?2022-09-21T13:29:23+00:00

Varför kan jag inte lägga till fler program i min grupp?

2022-09-21T13:22:31+00:00

Varför kan jag inte lägga till fler program i min grupp? Ansökningar kan läggas till i en grupp (högst 50) så länge betalningen INTE har gjorts. När du har ansökt om en grupp har du sju dagar på dig att betala. När gruppen är betald kan du inte längre lägga till ansökningar till gruppen. Om du vill lämna in fler ansökningar kan du antingen skapa en ny grupp eller lämna in enskilda ansökningar. Eftersom möjligheten att resa med ESTA inte är beroende av hur dina resepartner har ansökt spelar det ingen roll om ni ansöker i grupp eller individuellt.

Varför kan jag inte lägga till fler program i min grupp?2022-09-21T13:22:31+00:00

Vilka dokument måste jag visa upp för tulltjänstemannen när jag anländer till USA?

2022-09-21T13:12:31+00:00

Vilka dokument måste jag visa upp för tulltjänstemannen när jag anländer till USA? När du anländer till USA måste du ta med dig ditt pass, en ifylld deklarationsblankett och ditt ESTA-nummer. När det gäller ESTA behöver du bara ha bekräftelsenumret, som kan skrivas ut (det rekommenderas att ha ett utskrivet bekräftelseblad med bekräftelsenumret på). Du behöver inte visa upp något betalningsbevis för ESTA.

Vilka dokument måste jag visa upp för tulltjänstemannen när jag anländer till USA?2022-09-21T13:12:31+00:00

Min grupp är låst och jag kan inte använda grupp-ID. Hur får jag tillgång till min ansökan?

2022-09-21T13:34:20+00:00

Min grupp är låst och jag kan inte använda grupp-ID. Hur får jag tillgång till min ansökan? Du kan få tillgång till varje enskild ansökan i gruppen genom att välja "Check Individual Status" (Kontrollera individuell status) under "Check ESTA Status" (Kontrollera ESTA-status).

Min grupp är låst och jag kan inte använda grupp-ID. Hur får jag tillgång till min ansökan?2022-09-21T13:34:20+00:00

Vad är en ESTA-ansökan?

2022-09-21T12:07:45+00:00

Vad är en ESTA-ansökan? USA ESTA är en akronym för Electronic System for Travel Authorization (Electronic Travel Authorization System).ESTA kan ersätta visumkravet för medborgare från VWP-länder som reser till USA. USA. När det amerikanska ESTA-tillståndet har godkänts är det giltigt i två år eller tills passet löper ut. Ansökan tillåter medborgare från VWP-medlemmar att resa till USA i 90 dagar utan krav på visum. Läs alla detaljer om USA ESTA här.

Vad är en ESTA-ansökan?2022-09-21T12:07:45+00:00

Hur fyller jag i ESTA om mitt namn innehåller specialtecken?

2022-09-21T12:05:03+00:00

Hur fyller jag i ESTA-handlingarna om mitt namn innehåller specialtecken? Det amerikanska engelska alfabetets populära ersättningar för de utmärkande europeiska bokstäverna listas nedan. Du kan också söka efter den vanliga stavningen av ditt namn i den maskinläsbara delen av ditt pass (med chevronerna <<< >>>). ß,ß = ss æ = a e ö = oe ü = ue ë = e ä = ae Å = aa ø = oe ñ = n ? = i j

Hur fyller jag i ESTA om mitt namn innehåller specialtecken?2022-09-21T12:05:03+00:00
Go to Top