Vad gör jag om mitt resetillstånd nekas och jag måste resa omedelbart?

Tyvärr kan utrikesdepartementet inte garantera möten nästa dag på grund av den varierande efterfrågan på visum. Information om utnämningsförfarandet finns på närmaste konsulat eller på utrikesdepartementets webbplats. Därför rekommenderas resenärer att ansöka om ett ESTA-tillstånd i god tid före den planerade resan.