Vad ska jag göra om jag inte blir godkänd för resan?

Om du har fått svaret ”Travel Not Authorized” på din ansökan om resetillstånd, men vill fortsätta med dina planer, kan du besöka utrikesdepartementets webbplats https://estatousa.com/ för mer information om hur du ansöker om visum. Avslag på resetillstånd förbjuder endast resor inom ramen för programmet för viseringsundantag och är inte ett beslut om rätt till visum för resor till Förenta staterna. Om du inte beviljas inresetillstånd är ingen domstol behörig att pröva beslutet om ESTA-behörighet.