Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam zgody na podróż?

Jeśli otrzymali Państwo odpowiedź „Travel Not Authorized” na swój wniosek o zezwolenie na podróż, ale chcą Państwo kontynuować swoje plany, proszę odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu pod adresem https://estatousa.com/, aby uzyskać więcej informacji na temat ubiegania się o wizę. Odmowa wydania zezwolenia na podróż oznacza jedynie zakaz podróżowania w ramach programu bezwizowego i nie stanowi określenia kwalifikacji do otrzymania wizy na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. W przypadku nieudzielenia zezwolenia na wjazd, żaden sąd nie będzie miał jurysdykcji w zakresie kontroli ustalenia kwalifikowalności ESTA.