Hur hämtar jag min ansökan?

Välj ”Kontrollera ESTA-status” i navigeringsmenyn eller ”Kontrollera befintlig ansökan” på hemsidan.

Återställa ett enskilt program

  • Om du känner till ditt ansökningsnummer anger du ditt passnummer, födelsedatum och ansökningsnummer.

OBS: Ansökningsnumret skickades till den e-postadress som anges i din ESTA-ansökan.

  • Om du inte känner till ditt ansökningsnummer kan du ange ditt passnummer, medborgarskapsland, datum för utfärdande av passet, datum då passet upphör att gälla och födelsedatum.

Återställa ett gruppprogram

  • Följande uppgifter om gruppens kontaktperson krävs för att få grupputlåtanden: Grupp-ID, kontaktpersonens efternamn, kontaktpersonens förnamn, kontaktpersonens födelsedatum och kontaktpersonens e-postadress.
  • Om du inte har något grupp-ID väljer du länken ”Jag vet inte mitt grupp-ID” så skickas det till den e-postadress som du angav när du skapade gruppen.
  • Ange den begärda informationen.
  • Klicka på Hämta program för programgruppen.

* Gruppkontakt är den person som har lämnat in ansökningar för en grupp resenärer.

OBS: Du kan också komma åt en enskild ansökan i en grupp genom att klicka på knappen ”Check Individual Status” i avsnittet ”Check ESTA Status”.

OBS: De uppgifter som anges för att hämta ansökan måste överensstämma exakt med de uppgifter som anges i ESTA-ansökan. Eventuella avvikelser mellan den information som anges för att ta emot ansökan och den information som anges i själva ansökan kommer att resultera i ett meddelande om att ingen ansökan har hittats eller att ansökan har upphört att gälla.