Jak mogę odzyskać swój wniosek?

Wybierz „Check ESTA Status” z menu nawigacyjnego lub „Check Existing Application” ze strony głównej.

Przywracanie pojedynczej aplikacji

  • Jeśli znasz swój numer wniosku, wpisz numer paszportu, datę urodzenia i numer wniosku.

UWAGA: Numer wniosku został wysłany na adres e-mail podany we wniosku ESTA.

  • Jeśli nie znasz swojego numeru wniosku, wpisz numer paszportu, kraj obywatelstwa, datę wydania paszportu, datę ważności paszportu i datę urodzenia.

Przywracanie aplikacji grupowej

  • W celu otrzymywania oświadczeń grupowych wymagane są następujące informacje o osobie kontaktowej w grupie: ID grupy, nazwisko osoby kontaktowej, imię (imiona) osoby kontaktowej, data urodzenia osoby kontaktowej oraz adres e-mail osoby kontaktowej.
  • Jeśli nie masz identyfikatora grupy, wybierz link „Nie znam swojego identyfikatora grupy”, a zostanie on wysłany na adres e-mail podany podczas tworzenia grupy.
  • Wprowadź wymagane informacje.
  • Kliknij przycisk Retrieve Application dla grupy aplikacji.

* Group Contact to osoba, która złożyła wnioski dla grupy podróżnych.

UWAGA: Można również uzyskać dostęp do każdej indywidualnej aplikacji w grupie, klikając przycisk „Check Individual Status” w sekcji „Check ESTA Status”.

UWAGA: Dane wprowadzone w celu pobrania wniosku muszą być dokładnie zgodne z informacjami wprowadzonymi w aplikacji ESTA. Wszelkie rozbieżności pomiędzy danymi wprowadzonymi w celu otrzymania wniosku a danymi wprowadzonymi w samym wniosku będą skutkowały komunikatem „No Application Found” lub „Application Expired”.