Jak získám svou žádost?

V navigačním menu vyberte možnost „Check ESTA Status“ (Zkontrolovat stav ESTA) nebo na domovské stránce „Check Existing Application“ (Zkontrolovat existující žádost).

Obnovení jednotlivé aplikace

  • Pokud znáte číslo své žádosti, zadejte číslo pasu, datum narození a číslo žádosti.

POZNÁMKA: Číslo žádosti bylo zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti ESTA.

  • Pokud neznáte číslo své žádosti, zadejte číslo pasu, zemi občanství, datum vydání pasu, datum ukončení platnosti pasu a datum narození.

Obnovení aplikace skupiny

  • Pro zasílání skupinových výpisů je nutné uvést následující údaje o kontaktní osobě skupiny: ID skupiny, příjmení kontaktní osoby, jméno (jména) kontaktní osoby, datum narození kontaktní osoby a e-mailová adresa kontaktní osoby.
  • Pokud nemáte ID skupiny, vyberte odkaz „Neznám své ID skupiny“ a bude vám zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při vytváření skupiny.
  • Zadejte požadované informace.
  • Pro skupinu aplikací klikněte na tlačítko Vyhledat aplikaci.

* Kontaktní osoba skupiny je osoba, která podala přihlášky za skupinu cestujících.

POZNÁMKA: Přístup k jednotlivým žádostem ve skupině získáte také kliknutím na tlačítko „Check Individual Status“ v sekci „Check ESTA Status“.

POZNÁMKA: Údaje zadané pro načtení žádosti musí přesně odpovídat údajům zadaným v žádosti ESTA. Jakýkoli nesoulad mezi údaji zadanými pro přijetí žádosti a údaji zadanými v samotné žádosti bude mít za následek zprávu „Žádná žádost nenalezena“ nebo „Platnost žádosti vypršela“.