Hur kan jag korrigera ett fel i fråga om datum för utfärdande av passet eller datum för utgångsdatum för passet efter att jag har fyllt i min ansökan?

Den sökande kan uppdatera datumet för utfärdande av passet eller datum då passet löper ut så länge ansökan inte är betald. Om den sökande anger ett felaktigt datum för utfärdande av pass eller utgångsdatum för passet efter att ESTA-ansökan har betalats måste resenären ansöka om ett nytt resetillstånd. För varje ny ansökan som lämnas in tas en lämplig avgift ut. Den tidigare ansökan kommer att annulleras.