Hoe kan ik een fout in de afgiftedatum of de vervaldatum van het paspoort corrigeren nadat ik mijn aanvraag heb voltooid?

De aanvrager kan de datum van afgifte of de vervaldatum van het paspoort bijwerken zolang de aanvraag niet is betaald. Als de aanvrager een onjuiste datum van afgifte of vervaldatum van het paspoort invoert nadat de ESTA-aanvraag is betaald, moet de reiziger opnieuw een reisvergunning aanvragen. Voor elke nieuwe aanvraag die wordt ingediend, wordt de desbetreffende vergoeding in rekening gebracht. De vorige aanvraag wordt geannuleerd.