Jak mohu po vyplnění žádosti opravit chybu týkající se data vydání pasu nebo data ukončení platnosti pasu?

Žadatel může aktualizovat datum vydání pasu nebo datum ukončení platnosti pasu, pokud není za žádost zaplaceno. Pokud žadatel po zaplacení žádosti ESTA uvede nesprávné datum vydání pasu nebo datum ukončení platnosti pasu, bude muset znovu požádat o nové cestovní povolení. Za každou nově podanou žádost bude účtován příslušný poplatek. Předchozí žádost bude zrušena.