Hvordan kan jeg rette en feil angående passets utstedelsesdato eller passets utløpsdato etter å ha fullført søknaden min?

Søkeren kan oppdatere passets utstedelsesdato eller passets utløpsdato så lenge søknaden ikke er betalt. Dersom søkeren oppgir feil passutstedelsesdato eller passutløpsdato etter at ESTA-søknaden er betalt, må den reisende søke om ny reisetillatelse på nytt. Det riktige gebyret vil bli belastet for hver nye søknad som sendes inn. Den forrige søknaden vil bli kansellert.