Ako môžem po vyplnení žiadosti opraviť chybu týkajúcu sa dátumu vydania pasu alebo dátumu skončenia platnosti pasu?

Žiadateľ môže aktualizovať dátum vydania cestovného pasu alebo dátum skončenia platnosti cestovného pasu, pokiaľ nie je žiadosť zaplatená. Ak žiadateľ po zaplatení žiadosti ESTA uvedie nesprávny dátum vydania pasu alebo dátum skončenia platnosti pasu, bude musieť opätovne požiadať o nové cestovné povolenie. Za každú novú podanú žiadosť sa účtuje príslušný poplatok. Predchádzajúca žiadosť sa zruší.