Jak mogę poprawić błąd dotyczący daty wydania paszportu lub daty ważności paszportu po wypełnieniu wniosku?

Wnioskodawca może zaktualizować datę wydania paszportu lub datę ważności paszportu, o ile wniosek nie został opłacony. Jeśli wnioskodawca wprowadzi nieprawidłową datę wydania paszportu lub datę wygaśnięcia paszportu po opłaceniu wniosku ESTA, podróżny będzie musiał ponownie złożyć wniosek o nowe upoważnienie do podróży. Za każdy nowo złożony wniosek zostanie pobrana odpowiednia opłata. Poprzedni wniosek zostanie anulowany.