Kako lahko po izpolnitvi vloge popravim napako glede datuma izdaje potnega lista ali datuma poteka veljavnosti potnega lista?

Vlagatelj lahko posodobi datum izdaje potnega lista ali datum poteka veljavnosti potnega lista, dokler vloga ni plačana. Če vlagatelj po plačilu vloge ESTA vnese napačen datum izdaje potnega lista ali datum poteka veljavnosti potnega lista, bo moral potnik ponovno zaprositi za novo potovalno dovoljenje. Za vsako novo predloženo vlogo se zaračuna ustrezna pristojbina. Prejšnja vloga bo preklicana.