Vilka dokument måste jag visa upp för tulltjänstemannen när jag anländer till USA?

När du anländer till USA måste du ta med dig ditt pass, en ifylld deklarationsblankett och ditt ESTA-nummer. När det gäller ESTA behöver du bara ha bekräftelsenumret, som kan skrivas ut (det rekommenderas att ha ett utskrivet bekräftelseblad med bekräftelsenumret på). Du behöver inte visa upp något betalningsbevis för ESTA.