Wat zijn de exacte documenten die ik de douanebeambte bij aankomst in de VS moet laten zien?

Bij aankomst in de VS moet u uw paspoort, een ingevuld aangifteformulier en uw ESTA-nummer meenemen. Wat ESTA betreft, hebt u alleen het bevestigingsnummer nodig, dat kan worden afgedrukt (het wordt aanbevolen een afgedrukt bevestigingsblad te hebben met het bevestigingsnummer erop). U hoeft geen betalingsbewijs voor ESTA te overleggen.