Min grupp är låst och jag kan inte använda grupp-ID. Hur får jag tillgång till min ansökan?

Du kan få tillgång till varje enskild ansökan i gruppen genom att välja ”Check Individual Status” (Kontrollera individuell status) under ”Check ESTA Status” (Kontrollera ESTA-status).