ΓΙΑ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΙΣΧΎΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ;

2022-06-08T19:19:26+00:00

ΓΙΑ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΙΣΧΎΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ; Οι ταξιδιωτικές άδειες ισχύουν κανονικά για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας ή μέχρι τη λήξη τους, ανάλογα με το τι προηγείται, εάν δεν ανακληθούν. Στην οθόνη θα εμφανίζεται πάντα η ημερομηνία λήξης της ταξιδιωτικής άδειας. Η άδεια τουριστικη βιζα για αμερικη επιτρέπει πολλά ταξίδια για περίοδο δύο ετών ή μέχρι τη λήξη του διαβατηρίου. Αφού λάβετε την ταξιδιωτική άδεια τουριστικη βιζα για αμερικη, δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου αίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος. Η κατοχή ESTA δεν σας εγγυάται την παραμονή σας στις ΗΠΑ για δύο [...]

ΓΙΑ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΙΣΧΎΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ;2022-06-08T19:19:26+00:00

ΠΌΣΟ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΜΟΥ ΚΆΡΤΑΣ;

2022-06-08T19:19:47+00:00

ΠΌΣΟ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΜΟΥ ΚΆΡΤΑΣ; Το σύστημα ESTA δεν διατηρεί καμία πληροφορία όταν έχει πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή.

ΠΌΣΟ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΜΟΥ ΚΆΡΤΑΣ;2022-06-08T19:19:47+00:00

ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΌΠΩΣ Η ΓΡΊΠΗ Ή ΤΟ ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΉ ΑΣΘΈΝΕΙΑ;

2022-06-08T19:20:06+00:00

ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΌΠΩΣ Η ΓΡΊΠΗ Ή ΤΟ ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΉ ΑΣΘΈΝΕΙΑ; Πολλές μεταδοτικές ασθένειες δεν αποτελούν εμπόδιο για την είσοδο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα. Εάν πάσχετε από κάποια από τις μεταδοτικές ασθένειες, θα πρέπει να το αναφέρετε στην αίτησή σας. Αφού θεραπευτείτε, μπορείτε να δηλώσετε ότι έχετε θεραπευτεί, αν και θα χρειαστείτε απόδειξη ότι δεν είστε μεταδοτικός. Παρακάτω αναφέρονται οι μεταδοτικές ασθένειες που εξετάζονται: Γονόρροια Κοκκίωμα της γαστρεντερίας Λέπρα, μολυσματική Lymphogranuloma venereum Σύφιλη (μολυσματικό στάδιο) Φυματίωση (ενεργό)

ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΌΠΩΣ Η ΓΡΊΠΗ Ή ΤΟ ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΉ ΑΣΘΈΝΕΙΑ;2022-06-08T19:20:06+00:00

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ Η ΑΝΑΧΏΡΗΣΉ ΜΟΥ ΕΆΝ Η ESTA ΜΟΥ ΛΉΞΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΦΙΞΉ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ;

2022-06-08T19:20:33+00:00

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ Η ΑΝΑΧΏΡΗΣΉ ΜΟΥ ΕΆΝ Η ESTA ΜΟΥ ΛΉΞΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΦΙΞΉ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ; Οχι. Η αναχώρησή σας δεν θα επηρεαστεί, αλλά θα χρειαστεί να ανανεώσετε την ESTA σας για να εισέλθετε ξανά στις ΗΠΑ μετά την αναχώρησή σας.

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ Η ΑΝΑΧΏΡΗΣΉ ΜΟΥ ΕΆΝ Η ESTA ΜΟΥ ΛΉΞΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΦΙΞΉ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ;2022-06-08T19:20:33+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ESTA ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;

2022-06-08T19:21:04+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ESTA ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ; Ναί. Τα συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα παιδιά χρειάζονται τη δική τους ESTA προτού ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πολίτες χώρας απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα. Θα πρέπει να γνωρίζετε τους όρους της ESTA για λογαριασμό των παιδιών σας και να απαντάτε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις ως κηδεμόνας. Τα παιδιά απαιτείται να έχουν το δικό τους διαβατήριο που δεν έχει λήξει για να πληρούν τις προϋποθέσεις για εστα βιζα. Τα παιδικά διαβατήρια δεν είναι επιλέξιμα για την ESTA, εκτός εάν έχουν εκδοθεί πριν από τις 26 Οκτωβρίου 2006. Το έγγραφο πρέπει να [...]

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ESTA ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;2022-06-08T19:21:04+00:00

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΆΝΩ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ESTA;

2022-06-08T19:21:28+00:00

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΆΝΩ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ESTA; Σε περίπτωση που οι βιομετρικές πληροφορίες σχετικά με το διαβατήριό σας, για παράδειγμα, το όνομα ή το φύλο ή η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία λήξης, η χώρα ή η υπηκοότητα έχουν λάθη, θα πρέπει να κάνετε νέα αίτηση ή να υποβάλετε εκ νέου αίτηση προκειμένου να διορθώσετε το εν λόγω σφάλμα. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν η προηγούμενη αίτησή σας είχε εγκριθεί.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΆΝΩ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ESTA;2022-06-08T19:21:28+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΌΠΩΣ ΒΕΛΌΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΆΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ;

2022-06-08T19:21:54+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΌΠΩΣ ΒΕΛΌΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΆΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ; Τα φάρμακα θα πρέπει να βρίσκονται στις αρχικές τους συσκευασίες με τη συνταγή του γιατρού τυπωμένη στο δοχείο. Απαιτείται να μεταφέρετε μόνο ποσότητες για προσωπική χρήση οι οποίες δεν υπερβαίνουν την προμήθεια ενενήντα ημερών. Σε περίπτωση που οι συνταγές δεν είναι στις αρχικές τους συσκευασίες, απαιτείται να έχετε μαζί σας αντίγραφο της συνταγής ή επιστολή του γιατρού. Όλα τα φάρμακα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν συνταγή γιατρού. Ο FDA είναι εντεταλμένος για την εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα που [...]

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΌΠΩΣ ΒΕΛΌΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΆΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ;2022-06-08T19:21:54+00:00

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΊΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΒΊΖΑ;

2022-06-08T19:22:24+00:00

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΊΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΒΊΖΑ; Οι απαιτήσεις για το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα είναι οι εξής: Το διαβατήριο πρέπει να είναι ηλεκτρονικό διαβατήριο με ψηφιακό τσιπ που φέρει βιομετρικές πληροφορίες για τον κάτοχο του διαβατηρίου. Θα πρέπει να περιέχει μια ζώνη αναγνώσιμη από μηχάνημα στη βιογραφική σελίδα. Οι κάτοχοι διαβατηρίων της Ταϊβάν πρέπει να παρέχουν τον αριθμό διαβατηρίου και τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN). Υπάρχει μια εξαίρεση που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2009: τα προσωρινά διαβατήρια και τα διαβατήρια έκτακτης ανάγκης των χωρών [...]

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΊΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΆΠΟΙΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΉΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΓΙΑ ΒΊΖΑ;2022-06-08T19:22:24+00:00

ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΈΧΩ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ESTA ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ;

2022-06-08T19:22:47+00:00

ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΈΧΩ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ESTA ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ; Σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κανείς μαζί του αντίγραφο της άδειας ESTA προκειμένου να ταξιδέψει στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να έχετε ένα αντίγραφο για το αρχείο σας. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να απαιτούν να έχετε μαζί σας ένα αντίγραφο και αυτό μπορεί να απαιτεί να έχετε μια εκτύπωση. Εάν ξεχάσατε τον αριθμό της αίτησής σας ESTA, μπορείτε να λάβετε την αίτηση εισάγοντας απλώς το όνομα του αιτούντος, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό διαβατηρίου και τη χώρα [...]

ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΑ ΈΧΩ ΑΝΤΊΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΊΤΗΣΗΣ ESTA ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ;2022-06-08T19:22:47+00:00

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΩ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ I-94W ΑΝ ΈΧΩ ΛΆΒΕΙ ESTA;

2022-06-08T19:23:14+00:00

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΩ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ I-94W ΑΝ ΈΧΩ ΛΆΒΕΙ ESTA; Από την εφαρμογή του προγράμματος ESTA, εάν εισέρχεστε στις ΗΠΑ δια θαλάσσης ή αεροπορικώς, η άδεια I-94W δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί, καθώς τα δεδομένα καταχωρούνται πλέον ηλεκτρονικά.

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΩ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ I-94W ΑΝ ΈΧΩ ΛΆΒΕΙ ESTA;2022-06-08T19:23:14+00:00
Go to Top