ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ESTA;

2022-06-08T19:17:58+00:00

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ESTA; Οχι. Δεν πρέπει να έχετε ταξιδιωτικό σχέδιο κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, αλλά θα χρειαστείτε ένα σημείο επαφής στις ΗΠΑ. Θα χρειαστεί να δώσετε τη διεύθυνση του τόπου διαμονής σας στις ΗΠΑ για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν υπάρχουν πολλά μέρη που θα επισκεφθείτε, μπορείτε να αναφέρετε το όνομα του πρώτου μέρους που θα επισκεφθείτε.

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ESTA;2022-06-08T19:17:58+00:00

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΌΤΗ ΜΟΥ;

2022-06-08T19:18:28+00:00

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΌΤΗ ΜΟΥ; Σύμφωνα με την ενότητα 214β του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας, τα άτομα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν προτίθενται να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς επισκέπτη.

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΌΤΗ ΜΟΥ;2022-06-08T19:18:28+00:00

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΝΑΝΕΏΣΩ ΜΙΑ ESTA;

2022-06-08T19:18:51+00:00

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΝΑΝΕΏΣΩ ΜΙΑ ESTA; Σε περίπτωση που η ESTA σας έχει λήξει, μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση υποβάλλοντας νέα αίτηση εδώ. Οι ήδη υπάρχουσες αιτήσεις δεν μπορούν ποτέ να παραταθούν. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να λήξει η ESTA σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ανά πάσα στιγμή πριν από τη λήξη της. Εάν λάβετε το μήνυμα «Για το συγκεκριμένο διαβατήριο βρέθηκε έγκυρη, εγκεκριμένη αίτηση με περισσότερες από 30 ημέρες υπολειπόμενες». Η υποβολή αυτής της αίτησης θα απαιτήσει πληρωμή για την αίτηση αυτή και στη συνέχεια θα ακυρώσει την υπάρχουσα αίτηση. Θα πρέπει να ξεκινήσετε τη νέα σας αίτηση.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΝΑΝΕΏΣΩ ΜΙΑ ESTA;2022-06-08T19:18:51+00:00

ΓΙΑ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΙΣΧΎΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ;

2022-06-08T19:19:26+00:00

ΓΙΑ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΙΣΧΎΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ; Οι ταξιδιωτικές άδειες ισχύουν κανονικά για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας ή μέχρι τη λήξη τους, ανάλογα με το τι προηγείται, εάν δεν ανακληθούν. Στην οθόνη θα εμφανίζεται πάντα η ημερομηνία λήξης της ταξιδιωτικής άδειας. Η άδεια τουριστικη βιζα για αμερικη επιτρέπει πολλά ταξίδια για περίοδο δύο ετών ή μέχρι τη λήξη του διαβατηρίου. Αφού λάβετε την ταξιδιωτική άδεια τουριστικη βιζα για αμερικη, δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου αίτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος. Η κατοχή ESTA δεν σας εγγυάται την παραμονή σας στις ΗΠΑ για δύο [...]

ΓΙΑ ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΙΣΧΎΕΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ;2022-06-08T19:19:26+00:00

ΠΌΣΟ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΜΟΥ ΚΆΡΤΑΣ;

2022-06-08T19:19:47+00:00

ΠΌΣΟ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΜΟΥ ΚΆΡΤΑΣ; Το σύστημα ESTA δεν διατηρεί καμία πληροφορία όταν έχει πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή.

ΠΌΣΟ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΜΟΥ ΚΆΡΤΑΣ;2022-06-08T19:19:47+00:00

ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΌΠΩΣ Η ΓΡΊΠΗ Ή ΤΟ ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΉ ΑΣΘΈΝΕΙΑ;

2022-06-08T19:20:06+00:00

ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΌΠΩΣ Η ΓΡΊΠΗ Ή ΤΟ ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΉ ΑΣΘΈΝΕΙΑ; Πολλές μεταδοτικές ασθένειες δεν αποτελούν εμπόδιο για την είσοδο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα. Εάν πάσχετε από κάποια από τις μεταδοτικές ασθένειες, θα πρέπει να το αναφέρετε στην αίτησή σας. Αφού θεραπευτείτε, μπορείτε να δηλώσετε ότι έχετε θεραπευτεί, αν και θα χρειαστείτε απόδειξη ότι δεν είστε μεταδοτικός. Παρακάτω αναφέρονται οι μεταδοτικές ασθένειες που εξετάζονται: Γονόρροια Κοκκίωμα της γαστρεντερίας Λέπρα, μολυσματική Lymphogranuloma venereum Σύφιλη (μολυσματικό στάδιο) Φυματίωση (ενεργό)

ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΌΠΩΣ Η ΓΡΊΠΗ Ή ΤΟ ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΉ ΑΣΘΈΝΕΙΑ;2022-06-08T19:20:06+00:00

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ Η ΑΝΑΧΏΡΗΣΉ ΜΟΥ ΕΆΝ Η ESTA ΜΟΥ ΛΉΞΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΦΙΞΉ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ;

2022-06-08T19:20:33+00:00

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ Η ΑΝΑΧΏΡΗΣΉ ΜΟΥ ΕΆΝ Η ESTA ΜΟΥ ΛΉΞΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΦΙΞΉ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ; Οχι. Η αναχώρησή σας δεν θα επηρεαστεί, αλλά θα χρειαστεί να ανανεώσετε την ESTA σας για να εισέλθετε ξανά στις ΗΠΑ μετά την αναχώρησή σας.

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΊ Η ΑΝΑΧΏΡΗΣΉ ΜΟΥ ΕΆΝ Η ESTA ΜΟΥ ΛΉΞΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΦΙΞΉ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ;2022-06-08T19:20:33+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ESTA ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;

2022-06-08T19:21:04+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ESTA ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ; Ναί. Τα συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα παιδιά χρειάζονται τη δική τους ESTA προτού ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πολίτες χώρας απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα. Θα πρέπει να γνωρίζετε τους όρους της ESTA για λογαριασμό των παιδιών σας και να απαντάτε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις ως κηδεμόνας. Τα παιδιά απαιτείται να έχουν το δικό τους διαβατήριο που δεν έχει λήξει για να πληρούν τις προϋποθέσεις για εστα βιζα. Τα παιδικά διαβατήρια δεν είναι επιλέξιμα για την ESTA, εκτός εάν έχουν εκδοθεί πριν από τις 26 Οκτωβρίου 2006. Το έγγραφο πρέπει να [...]

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ESTA ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;2022-06-08T19:21:04+00:00

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΆΝΩ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ESTA;

2022-06-08T19:21:28+00:00

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΆΝΩ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ESTA; Σε περίπτωση που οι βιομετρικές πληροφορίες σχετικά με το διαβατήριό σας, για παράδειγμα, το όνομα ή το φύλο ή η ημερομηνία γέννησης, η ημερομηνία λήξης, η χώρα ή η υπηκοότητα έχουν λάθη, θα πρέπει να κάνετε νέα αίτηση ή να υποβάλετε εκ νέου αίτηση προκειμένου να διορθώσετε το εν λόγω σφάλμα. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν η προηγούμενη αίτησή σας είχε εγκριθεί.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΆΝΩ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ESTA;2022-06-08T19:21:28+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΌΠΩΣ ΒΕΛΌΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΆΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ;

2022-06-08T19:21:54+00:00

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΌΠΩΣ ΒΕΛΌΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΆΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ; Τα φάρμακα θα πρέπει να βρίσκονται στις αρχικές τους συσκευασίες με τη συνταγή του γιατρού τυπωμένη στο δοχείο. Απαιτείται να μεταφέρετε μόνο ποσότητες για προσωπική χρήση οι οποίες δεν υπερβαίνουν την προμήθεια ενενήντα ημερών. Σε περίπτωση που οι συνταγές δεν είναι στις αρχικές τους συσκευασίες, απαιτείται να έχετε μαζί σας αντίγραφο της συνταγής ή επιστολή του γιατρού. Όλα τα φάρμακα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν συνταγή γιατρού. Ο FDA είναι εντεταλμένος για την εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα που [...]

ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΕΙ ΚΑΝΕΊΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ, ΌΠΩΣ ΒΕΛΌΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΆΛΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ;2022-06-08T19:21:54+00:00
Go to Top