ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΑΝΑΝΕΏΣΩ ΜΙΑ ESTA;

Σε περίπτωση που η ESTA σας έχει λήξει, μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση υποβάλλοντας νέα αίτηση εδώ. Οι ήδη υπάρχουσες αιτήσεις δεν μπορούν ποτέ να παραταθούν. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να λήξει η ESTA σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ανά πάσα στιγμή πριν από τη λήξη της.

Εάν λάβετε το μήνυμα «Για το συγκεκριμένο διαβατήριο βρέθηκε έγκυρη, εγκεκριμένη αίτηση με περισσότερες από 30 ημέρες υπολειπόμενες». Η υποβολή αυτής της αίτησης θα απαιτήσει πληρωμή για την αίτηση αυτή και στη συνέχεια θα ακυρώσει την υπάρχουσα αίτηση. Θα πρέπει να ξεκινήσετε τη νέα σας αίτηση.