ΠΌΤΕ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΊΖΑ ΑΝΤΊ ΓΙΑ ESTA;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για βίζα αντί για ESTA εάν:

  • Επιθυμείτε να φτάσετε στις ΗΠΑ με αερομεταφορέα που δεν έχει υπογράψει σύμβαση.
  • Επιθυμείτε να παραμείνετε στις ΗΠΑ για περισσότερες από ενενήντα ημέρες.
  • Ταξιδεύετε στις ΗΠΑ για άλλο σκοπό εκτός από βραχυπρόθεσμο τουρισμό ή επιχειρήσεις.
  • Πιστεύετε ότι ισχύει για εσάς οποιοσδήποτε λόγος απαραδέκτου του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένεια