ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ESTA ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΊ ΜΟΥ;

Ναί. Τα συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα παιδιά χρειάζονται τη δική τους ESTA προτού ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πολίτες χώρας απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα. Θα πρέπει να γνωρίζετε τους όρους της ESTA για λογαριασμό των παιδιών σας και να απαντάτε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις ως κηδεμόνας.

Τα παιδιά απαιτείται να έχουν το δικό τους διαβατήριο που δεν έχει λήξει για να πληρούν τις προϋποθέσεις για εστα βιζα. Τα παιδικά διαβατήρια δεν είναι επιλέξιμα για την ESTA, εκτός εάν έχουν εκδοθεί πριν από τις 26 Οκτωβρίου 2006. Το έγγραφο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση για εστα βιζα.