ΘΕΩΡΕΊΤΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΑ ΌΠΩΣ Η ΓΡΊΠΗ Ή ΤΟ ΚΡΥΟΛΌΓΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΩΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΉ ΑΣΘΈΝΕΙΑ;

Πολλές μεταδοτικές ασθένειες δεν αποτελούν εμπόδιο για την είσοδο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση για βίζα. Εάν πάσχετε από κάποια από τις μεταδοτικές ασθένειες, θα πρέπει να το αναφέρετε στην αίτησή σας. Αφού θεραπευτείτε, μπορείτε να δηλώσετε ότι έχετε θεραπευτεί, αν και θα χρειαστείτε απόδειξη ότι δεν είστε μεταδοτικός.

Παρακάτω αναφέρονται οι μεταδοτικές ασθένειες που εξετάζονται:

  • Γονόρροια
  • Κοκκίωμα της γαστρεντερίας
  • Λέπρα, μολυσματική
  • Lymphogranuloma venereum
  • Σύφιλη (μολυσματικό στάδιο)
  • Φυματίωση (ενεργό)