ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΆΛΩ ΑΊΤΗΣΗ ΓΙΑ ESTA;

Οχι. Δεν πρέπει να έχετε ταξιδιωτικό σχέδιο κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, αλλά θα χρειαστείτε ένα σημείο επαφής στις ΗΠΑ. Θα χρειαστεί να δώσετε τη διεύθυνση του τόπου διαμονής σας στις ΗΠΑ για να ολοκληρώσετε την αίτηση. Εάν υπάρχουν πολλά μέρη που θα επισκεφθείτε, μπορείτε να αναφέρετε το όνομα του πρώτου μέρους που θα επισκεφθείτε.