Alles over de groene kaart: wat het is en hoe het te krijgen

05 feb 15:19

De Green Card, of “Carta Verde” in het Italiaans, is een certificaat dat u toestaat permanent in de Verenigde Staten te wonen en te werken. De methoden om het te verkrijgen variëren en kunnen soms vrij moeilijk zijn.

In dit essay bespreken we de drie basismethoden om dit felbegeerde certificaat te behalen. U zult belangrijke informatie ontdekken over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om dit aan te vragen, en we zullen uiteindelijk ingaan op het onderscheid tussen een groene kaart en het Amerikaanse staatsburgerschap.

Waarvoor dient de groene kaart en wat is het?

De formele naam voor de bekende groene kaart is Permanente Verblijfsvergunning. Zoals de naam al zegt, is het een document dat u toestaat te immigreren naar en permanent te verblijven in de Verenigde Staten. Bijgevolg mag iedereen met dit document in Amerika werken.

Gebruikers van de groene kaart krijgen een plastic kaart die al hun persoonlijke gegevens bevat. Carta Verde dankt zijn naam aan de kenmerkende groene kleur van de kaart. Naast de mogelijkheid om in de Verenigde Staten te wonen, biedt permanent verblijf verschillende voordelen. Groene Kaart houders mogen:

 • dient in het Amerikaanse leger en verschillende federale instellingen
 • werken voor elk bedrijf, met uitzondering van US federale entiteiten;
 • worden beschermd door federale, staats- en lokale wetten in de Verenigde Staten;
 • vrij reizen buiten de Verenigde Staten voor maximaal een jaar;
 • een aanvraag voor een groene kaart indienen voor familieleden, zoals echtgenotes en kinderen;

Een permanente inwoner worden brengt echter verschillende verantwoordelijkheden met zich mee:

 • alle federale, staats- en gemeentelijke wetten in de Verenigde Staten volgen;
 • uw Amerikaanse belastingaangifte afmaken;
 • Ten slotte moeten mannen tussen 18 en 25 jaar zich laten registreren bij het Selective Service System.

Hoe krijg ik de Green Card en kan ik in de VS wonen?

Er zijn nu 13,2 miljoen permanente inwoners in de Verenigde Staten, ongeveer 4% van de totale bevolking. Bijgevolg blijft het aantal houders van een groene kaart vrij laag, en kan het vrij moeilijk zijn er een te verkrijgen.

De Amerikaanse Groene Kaart

In werkelijkheid zijn er slechts drie belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor een groene kaart, die wij hieronder verder zullen bespreken:

 • een verzoekschrift van een familielid;
 • Loterij voor Groene Kaarten;
 • voorwaarden voor tewerkstelling

Elk van deze categorieën heeft extra criteria voor kandidaten. Ook de verwachte wachttijden voor het verkrijgen van de vergunning lopen sterk uiteen. Terwijl sommige kandidaten binnen een jaar een groene kaart kunnen verkrijgen, moeten anderen tot tien jaar wachten.

Permanent verblijf in de Verenigde Staten op gezinsbasis

Het hebben van een naaste verwant die Amerikaans staatsburger of permanent ingezetene is, is waarschijnlijk de eenvoudigste manier om naar de VS te komen. In werkelijkheid omvat deze categorie tussen 300.000 en 500.000 personen die elk jaar naar de Verenigde Staten komen.

Maar niet alle familierelaties zijn gelijk. Sommige garanderen vrijwel altijd een groene kaart, andere hebben een beperkte hoeveelheid. Hieronder volgen alle gezinscategorieën die in aanmerking komen voor een permanent verblijf in de Verenigde Staten.

categorie

Gemiddelde wachttijd

Jaarlijks aantal visa

Groene kaart voor huwelijk en nabestaanden van een Amerikaans staatsburger

van 6 tot 14 maanden Zonder grenzen

ongehuwde kinderen ouder dan 21 jaar van een Amerikaans staatsburger

van 8 tot 21 jaar 23,400

echtgenoten en kinderen jonger dan 21 jaar van een permanent ingezetene

van 1 tot 2 jaar 88,000

ongehuwde kinderen ouder dan 21 jaar van een permanent ingezetene

van 4 tot 6 jaar 26,300

gehuwde kinderen van een Amerikaans staatsburger

van 10 tot 22 jaar 23,400

broers en zussen van een Amerikaans burger

van 13 tot 24 jaar 65,000

Houd er rekening mee dat als u in een van deze categorieën valt, u niet zelfstandig een permanente verblijfsvergunning kunt aanvragen. In ieder geval moet uw familielid uit de VS of de houder van een groene kaart namens u de sponsorprocedure starten.

Groene kaart loterij en permanent verblijf

Elk jaar houdt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een loterij om 55.000 Green Cards toe te kennen. De Immigrant and Nationality Act van 1965 regelt de inspanning, die erop gericht is vooroordelen bij de toelating van migranten te verminderen.

Vóór de oprichting van de loterij werden niet-Noord-Europese migranten immers regelmatig gediscrimineerd in de Verenigde Staten. Tegenwoordig kunnen inwoners van verschillende landen, waaronder Italië, echter eenmaal per jaar aan deze loterij deelnemen om kans te maken op een groene kaart.

Het doel van de loterij inspireerde de naam van het visum dat aan de winnaar wordt toegekend, Diversity Visa. Er zijn echter voorwaarden voor deelname en het verkrijgen van dit visum.

 • ten minste de middelbare school hebben afgerond (of een gelijkwaardig diploma hebben behaald). Aan dit criterium kan worden voldaan door twee jaar te werken in een functie waarvoor ten minste twee jaar ervaring vereist is.
 • onderdaan zijn van een land dat deelname toestaat Als u niet aan deze voorwaarde voldoet, kunt u toch deelnemen door te beweren dat u uit het land van uw echtgenoot komt.

Elk jaar verbiedt de Amerikaanse regering mensen uit bepaalde landen mee te doen aan de loterij. In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan 50.000 mensen uit deze staten naar de Verenigde Staten verhuisd. Bijgevolg hebben de volgende landen niet deelgenomen aan de meest recente ronde van de Green Card Lottery, die in oktober 2019 werd afgesloten en tot 2021 geldig is:

 • bangladesh
 • Brazilië
 • Canada
 • china
 • Colombia
 • Zuid-Korea
 • El Salvador
 • Filippijnen
 • Guatemala
 • Haïti
 • India
 • Jamaica
 • Mexico
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Verenigd Koninkrijk (behalve Noord-Ierland)
 • Dominicaanse Republiek

Dit artikel zal worden bijgewerkt zodra de landen die van de editie 2022 zijn uitgesloten, bekend worden gemaakt. Voorlopig is bekend dat de trekking voor 2022, bekend als de DV2022 Loterij, zal plaatsvinden op 1 maart 2021 en dat de winnaars bekend zullen worden gemaakt op 5 mei 2021.

Hoe neem je deel aan de Green Card loterij?

Elk jaar, van begin oktober tot begin november, kun je meedoen aan de loterij. In mei worden de winnaars willekeurig gekozen door een computer, meestal rond de vijfde van de maand. Als u meer dan één aanvraag per persoon indient, zullen de Amerikaanse autoriteiten uw aanvraag afwijzen.

Deelname is eenvoudig en u kunt zich gratis aanmelden via de officiële website van de Green Card Lottery door de volgende stappen te volgen:

 1. Alvorens het registratieproces te beginnen, verzamelt u alle essentiële persoonsgegevens: de standaardgegevens zoals naam, geboorteplaats en -datum, gegevens over kinderen, echtgenoten, enz.
 2. Zorg voor een foto die voldoet aan de eisen van de DV Lottery, die vaak dezelfde zijn als die voor een Amerikaans paspoort of visum. De site vraagt een foto van u en van uw echtgenoot en kinderen, indien relevant.
 3. vul het online formulier in: gebruik bij het invullen van het formulier vaak de optie “opslaan”. U hoeft de vraag niet in één keer in te vullen en wij raden u aan gebruik te maken van browsers als Chrome of Firefox.
 4. Noteer de code die u ontvangt na het indienen van uw aanvraag: Na het indienen van het formulier krijgt u via e-mail een code waarmee u de voortgang van uw aanvraag kunt volgen.
 5. Controleer de status van uw aanvraag: de resultaten van de Electronic Diversity Visa Lottery zijn normaal toegankelijk van 5 mei tot 30 september.

U hoeft alleen de code die u na voltooiing van de aanvraag hebt gekregen, in te voeren in het desbetreffende gedeelte van de officiële website. De code is vereist omdat u niet via e-mail wordt gewaarschuwd, ongeacht het resultaat van uw sollicitatie.

Ik ben geselecteerd: wat moet ik doen?

De uitverkiezing garandeert geenszins een permanent verblijf. Als u een van de winnaars van de loterij bent, moet u..:

 1. Maak een afspraak bij het dichtstbijzijnde Amerikaanse consulaat. Nadat u de status van uw aanvraag heeft geverifieerd, krijgt u specifieke instructies.
 2. de nodige medische onderzoeken en immunisaties ondergaan om de Groene Kaart te verkrijgen;
 3. Formulier DS-260 moet worden ingevuld.
 4. Verzamel ten slotte alle relevante documenten in Engelse vertaling:
  • een gedrukt exemplaar van de afspraakbevestiging met de adviseur;
  • print de bevestigingspagina van het DS-260 formulier;
  • paspoort dat ten minste 6 maanden geldig is vanaf de datum van aanstelling
  • diploma middelbare school of gelijkwaardige werkervaring
  • huwelijksvergunning;
  • onvermijdelijke aantekening van het vonnis van echtscheiding of scheiding van tafel en bed;
  • gezinssituatie
 5. betaal de consulaire vergoeding van 330 dollar en kom opdagen voor het interview.

Na het gesprek beslist de consulaire ambtenaar of u al dan niet een groene kaart krijgt. Als u een positief antwoord krijgt, kunt u nu in de Verenigde Staten wonen.

Permanent verblijf met E2-visum en andere werkvisa

Een ander alternatief voor een verhuizing naar de Verenigde Staten is dat u zich kwalificeert op basis van uw baan. Dit is een optie voor gespecialiseerde buitenlandse werknemers die reeds tijdelijk in de Verenigde Staten verblijven. De volgende categorieën komen in aanmerking voor een permanent verblijf op basis van werk:

Prioritaire buitenlandse werknemers (E1 visa)

Jaarlijks zijn er ongeveer 41.500 visa beschikbaar voor deze werknemers. De wachttijd voor dit visum varieert van 18 maanden tot 4 jaar. Deze categorie omvat drie subgroepen:

 • Buitenlanders met “uitzonderlijke” vaardigheden in de kunst, wetenschap, academische wereld, zakenwereld of sport;
 • buitenlandse onderzoekers en hoogleraren met internationaal erkende vaardigheden en ten minste drie jaar ervaring;
 • Buitenlandse kaderleden en managers die een overplaatsing binnen een onderneming naar de Verenigde Staten krijgen.

Professionals met een geavanceerde opleiding of met vaardigheden die als “uitzonderlijk” worden beschouwd (E2-visa).

Dit Amerikaanse werkvisum voor Italianen en andere buitenlanders is echter niet altijd toegankelijk. De jaarlijkse toewijzing bedraagt ongeveer 41.500 visa in jaren waarin de Amerikaanse autoriteiten besluiten deze te verlenen.

 • E3-visa zijn voor professionals en geschoolde werknemers. De eerste groep omvat iedereen die voor zijn werk een diploma van drie jaar of meer nodig heeft. De tweede, daarentegen, is bedoeld voor mensen die werken in een baan waarvoor ten minste twee jaar ervaring of stage nodig is. Ook hier is het maximumaantal visa per jaar 41.500, wat niet altijd toegankelijk is.
 • Ministers, geestelijken en voormalige werknemers van de Amerikaanse overheid (E4-visa). Deze groep ontvangt jaarlijks iets meer dan 10.000 visa van de Amerikaanse autoriteiten.
 • investeerder (E5 volledig) (E5 volledig) Om voor deze categorie in aanmerking te komen, moet u ten minste 900.000 dollar uitgeven in plattelandsgebieden van de Verenigde Staten en daarbij ten minste tien banen creëren. U moet ook ten minste 1,8 miljoen dollar bijdragen.

De belangrijkste categorieën groene kaarten

Gezien het grote aantal mogelijkheden die ertoe kunnen leiden dat iemand een groene kaart aanvraagt, zijn de categorieën ervan eveneens groot. De drie primaire categorieën die verband houden met personen die werk zoeken in de Verenigde Staten, bekend als “Employed-Based” of EB, worden hieronder opgesomd.

GROENE KAART EB1

Uitstekende professionals, zoals prominente universiteitsprofessoren of CEO’s op hoog niveau, komen in aanmerking voor deze vorm van groene kaart. Het staat ook bekend als “Eerste keus”.

Omdat er geen certificering van het ministerie van Arbeid voor nodig is, wordt dit soort groene kaart (die normaal gesproken moeilijk te krijgen is, tenzij in zeer bijzondere gevallen) sneller verwerkt dan de andere categorieën groene kaarten (DOL).

EB2 GROENE KAART

EB2 is eveneens gereserveerd voor topdeskundigen en arbeiders. In ieder geval is de aankoop van een Groene Kaart van het type EB2 afhankelijk van een permanent werkaanbod van een Amerikaanse werkgever. Ook bekend als “tweede keus”.

Tenzij de betrokkene in het National Interest Waiver register staat, is voor deze vorm van green card bijna altijd een speciale certificering van het ministerie van Arbeid nodig.

EB3 GROENE KAART

De categorie EB3 green card is bedoeld voor getalenteerde werknemers (van welke categorie dan ook) die een permanente positie aangeboden krijgen door een Amerikaans bedrijf.

Zoals eerder gezegd, is dit soort groene kaart echter onderworpen aan bepaalde controles. Het ministerie van Arbeid moet verklaren dat de specifieke buitenlandse burger geen negatief effect op de Amerikaanse arbeidsmarkt zal hebben.

Dit soort groene kaart is moeilijk te verkrijgen en kent lange wachttijden die kunnen oplopen tot twee jaar. Deze processen worden daarentegen vaak rechtstreeks afgehandeld door de onderneming die deze specifieke persoon op permanente basis wil aanwerven.

GROENE KAART EB4

Dit permanente immigratievisum is bedoeld voor buitenlandse religieuze werknemers en minderjarigen wier voogdij om welke reden dan ook is toevertrouwd aan een Amerikaanse rechtbank.

Permanent verblijf en staatsburgerschap van de V.S.

Pas op dat u permanent verblijf niet verwart met het Amerikaanse staatsburgerschap. Het verkrijgen van het eerste garandeert echter geen toegang tot het tweede. Laten we eens kijken wat een Green Card onderscheidt van het Amerikaanse staatsburgerschap.

 • Permanent verblijf geeft, in tegenstelling tot burgerschap, geen recht om te stemmen of een openbaar ambt te bekleden.
 • Permanent verblijf kan worden opgeheven, hoewel het verliezen van het Amerikaanse staatsburgerschap uiterst ongebruikelijk is. Een veroordeling voor een ernstig misdrijf of een verblijf van meer dan een jaar in het buitenland kan leiden tot intrekking van de permanente status.

Hoe krijg je het Amerikaanse staatsburgerschap?

Amerikaanse Burgerschapsceremonie

Ongeacht dit onderscheid moet een buitenlander een permanente ingezetene zijn om genaturaliseerd te kunnen worden. Dit is hoe je het Amerikaanse staatsburgerschap aanvraagt:

 • moet minstens 18 jaar oud zijn
 • ten minste vijf jaar in het land hebben gewoond Voor echtgenoten van Amerikaanse burgers is het minimum drie jaar.
 • bewijs dat u de laatste 5 jaar voorafgaand aan de naturalisatieaanvraag in de Verenigde Staten heeft gewoond;
 • aantonen dat u ten minste 30 maanden van deze 5 jaar fysiek in de Verenigde Staten heeft doorgebracht;
 • ten minste drie maanden hebben gewoond in de deelstaat waar u uw aanvraag indient;
 • kunnen communiceren in het Engels op een basisniveau;
 • leren over de geschiedenis en burgerlijke ideeën van de Verenigde Staten
 • zich inzetten voor de ideeën en doelstellingen van de Amerikaanse grondwet

Nadat u aan deze criteria hebt voldaan, moet u:

 • een examen Engelse taal en een examen Amerikaanse geschiedenis en cultuur afleggen
 • Een interview bijwonen met een Amerikaanse officier
 • zweer trouw aan de Verenigde Staten.

Laatste overwegingen: is het mogelijk om met de Green Card naar de VS te verhuizen?

Permanent verblijf, vaak bekend als een Green Card, is het enige Amerikaanse visum waarmee u onbeperkt in de Verenigde Staten kunt wonen en werken. Maar zoals we hebben gezien, is het verkrijgen ervan verre van eenvoudig, en om het aan te vragen moet men tot welbepaalde groepen behoren.

De meest geschikte methode om permanent in Amerika te wonen is familieleden te hebben die permanente inwoners of burgers van de Verenigde Staten zijn. In ieder geval kan de wachttijd voor een groene kaart op familiebasis vrij lang zijn.

Op werk gebaseerde immigratie kan aanzienlijk ingewikkelder zijn omdat de vereiste eigenschappen uiterst bijzonder zijn.

MEER WETEN:

Terug naar de startpagina.

Bezorgd over ESTA? Lees onze veelgestelde vragen.