Πώς μπορώ να διορθώσω ένα λάθος σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου ή την ημερομηνία λήξης διαβατηρίου μετά την ολοκλήρωση της αίτησής μου;

Ο αιτών μπορεί να επικαιροποιήσει την ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου ή την ημερομηνία λήξης διαβατηρίου εφόσον η αίτηση δεν έχει πληρωθεί. Εάν ο αιτών εισάγει εσφαλμένη ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου ή ημερομηνία λήξης διαβατηρίου μετά την πληρωμή της αίτησης ESTA, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για νέα ταξιδιωτική άδεια. Για κάθε νέα αίτηση που υποβάλλεται θα χρεώνεται το αντίστοιχο τέλος. Η προηγούμενη αίτηση θα ακυρωθεί.