Hva om jeg har glemt søknadsnummeret mitt?

Søknadsnummeret finnes i e-postbekreftelsen som sendes etter kontroll av e-postadressen. For å få den individuelle søknaden, gå til ESTA-hjemmesiden, velg «Sjekk ESTA-status» i navigasjonsmenyen og klikk på «Sjekk individuell status». Hvis du ikke kjenner søknadsnummeret ditt, oppgir du passnummer, statsborgerskap, passutstedelsesdato, passets utløpsdato og fødselsdato.

MERK: Informasjonen som legges inn for søknaden må samsvare nøyaktig med informasjonen som er lagt inn i ESTA-søknaden. Eventuelle avvik mellom informasjonen som er lagt inn for å hente søknaden og informasjonen som er lagt inn i selve søknaden, vil resultere i meldingen «Søknad ikke funnet» eller «Søknad utløpt».