ABI Esta jaoks või viisataotlus Ameerika Ühendriikide jaoks ESTA taotlus2022-06-10T22:42:49+00:00

KKK

MIS ON ESTA taotlus?2022-06-10T22:19:20+00:00

MIS ON ESTA taotlus?

ESTA tähistab elektroonilist reisilubade süsteemi (Electronic Travel Authorization System), mis on rakendus, mis asendab viisat VWP-riikide kodanike jaoks, kes reisivad Ameerika Ühendriikidesse. Kui ESTA on kinnitatud, kehtib see reisimiseks kaks aastat või kuni passi kehtivusaja lõpuni.

Rakendus võimaldab VWP riikide kodanikel reisida USA-sse 90 päevaks ilma viisat vajamata.

ESTA kohta saad täpsemalt lugeda siit .

MIS ON VIISAST VABASTAMISE PROGRAMM?2022-06-26T00:08:38+00:00

MIS ON VIISAST VABASTAMISE PROGRAMM?

Viisavaba programm võimaldab mõne riigi kodanikel reisida USA-sse või kasutada neid transiidiks ilma viisat vajamata. Kui aga olete mõne VWP riigi kodanik ja reisite Ameerika Ühendriikidesse õhu- või meritsi, peate hankima ESTA.

Selle programmi raames on VWP riikide kodanikel lubatud reisida USA-sse või kasutada neid transiidiks 90 päeva.

VWP kohta saad täpsemalt lugeda siit .

KES VAJAB ESTAt?2022-06-10T22:20:42+00:00

KES VAJAB ESTAt?

ESTA kehtib ainult VWP-s osalevate riikide kodanikele ja ainult siis, kui reisite Ameerika Ühendriikidesse meritsi või lennukiga. ESTA võimaldab VWP liikmesriikide kodanikel külastada Ameerika Ühendriike äri-, reisi- või transiidi eesmärgil kuni 90 päevaks ning asendab viisavajaduse.

MIS ON VWP RIIK?2022-06-10T22:22:00+00:00

MIS ON VWP RIIK?

VIP tähistab viisavaba sisenemisprogrammi, mille raames on teatud riikide kodanikel lubatud külastada Ameerika Ühendriike läbisõidul turismi- või ärieesmärkidel kuni 90 päevaks ilma viisata.

Praegu on VWP-s osalevad riigid:

Andorra; Austraalia; Austria; Belgia; Brunei; Tšiili; Tšehhi Vabariik; Taani; Eesti; Soome; Prantsusmaa; Saksamaa; Kreeka; Ungari; Island; Iirimaa; Itaalia; Jaapan; Korea Vabariik; Läti; Liechtenstein; Leedu; Luksemburg; Malta; Monaco; Holland; Uus-Meremaa; Norra; Portugal; San Marino; Singapur; Slovakkia; Sloveenia; Hispaania; Rootsi; Šveits; Taiwan; Ühendkuningriik; Poola.

 

KUI KAUA ESTA KEHTIB?2022-06-10T22:22:40+00:00

KUI KAUA ESTA KEHTIB?

ESTA luba kehtib kuni ESTA omaniku passi kehtivusaja lõpuni või kaks aastat ESTA heakskiitmise kuupäevast, kui passi kehtivusaeg on üle kahe aasta teie ESTA kinnitamise kuupäevast.

Kui teil on kehtiv ESTA, on teil lubatud viibida Ameerika Ühendriikides kuni 90 päeva külastuse kohta.

See tähendab, et heakskiidetud ESTA kehtivusajal saab enamikul juhtudel USA-d külastada mitu korda kuni 90 päevaks.

KUIDAS SAAN KONTROLLIDA, KAS MINU ESTA KEHTIB?2022-06-26T00:08:46+00:00

KUIDAS SAAN KONTROLLIDA, KAS MINU ESTA KEHTIB?

ESTA staatuse kontrollimiseks täitke vorm ja saate üksikasjalikku teavet oma ESTA kohta.

Kui teie ESTA kehtivusaeg on aegunud, peate Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks taotlema uut ESTA-d.

 

KAS MA VAJAN ESTA-T, KUI MUL ON VIISA?2022-06-10T22:23:24+00:00

KAS MA VAJAN ESTA-T, KUI MUL ON VIISA?

Kui olete mõne VWP programmis osaleva riigi kodanik ja reisite Ameerika Ühendriikidesse maismaad pidi, ei pea te ESTA-d taotlema. Kui aga reisite meritsi või lennukiga, peate taotlema ESTA.

Kui teil on viisa, st te ei ole ühegi VWP riigi kodanik, ei vaja te ESTA-d.

 

MIS ON ESTA GRUPI TAOTLUS?2022-06-10T22:24:08+00:00

MIS ON ESTA GRUPI TAOTLUS?

ESTA Grupi taotlus võimaldab ühel inimesel ühe ESTA maksega taotleda ESTA-d 50 inimesele.

Gruppi kuuluvad isikud ei pea ilmtingimata koos reisima, vaid unikaalset identifitseerimisnumbrit kasutatakse kõigi grupi taotlejate tuvastamiseks.

MILLAL ESTA TAOTLEERIDA?2022-06-10T22:24:48+00:00

MILLAL ESTA TAOTLEERIDA?

ESTA-d saate taotleda igal ajal enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist, kuid soovitatav on taotleda ESTA-d hiljemalt 72 tundi enne Ameerika Ühendriikide reisi lennukile minekut.

Tavaliselt võetakse vastus teie taotlusele vastu või lükatakse tagasi mõne minuti jooksul. Soovitatav on aga avaldus esitada hiljemalt 72 tundi enne reisi, et vältida probleeme dokumentide õigeaegse vastuvõtmisega.

 

MIS ERINEB on ESTA TAOTLUSEL JA VIISAL?2022-06-10T22:25:45+00:00

MIS ERINEB on ESTA TAOTLUSEL JA VIISAL?

Viisa ja ESTA ei ole USA-reisi puhul samad!

ESTA kehtib ainult neile Ameerika Ühendriikide külastajatele, kes on mõne VWP riigi kodanikud ja ei pea seetõttu USA-sse kuni 90 päevaks reisimiseks viisat hankima.

Kui te ei ole ühegi VWP riigi kodanik, siis ESTA teile ei kehti ja teil on vaja hankida USA viisa.

KUI PALJU AEGA ON VAJA ESTA TAOTLUSE TÄITMISEKS?2022-06-10T22:26:10+00:00

KUI PALJU AEGA ON VAJA ESTA TAOTLUSE TÄITMISEKS?

Kui teil on ESTA taotluse täitmiseks kogu vajalik teave, ei tohiks protsess kesta kauem kui 10-20 minutit. Tavaliselt kinnitatakse ESTA mõne minuti jooksul, kuid tungivalt on soovitatav taotleda ESTA hiljemalt 72 tundi enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist.

 

MILLAL MA VAJAN VIISAT?2022-06-10T22:26:57+00:00

MILLAL MA VAJAN VIISAT?

ESTA teile ei kehti ja teil on vaja viisat, kui te ei ole ühegi PRTR-i riigi kodanik.

Mõnel juhul, isegi kui olete mõne VWP riigi kodanik, peate siiski saama viisa, nimelt:

 • Kui reisite USA-sse muul põhjusel kui turistid, äri või transiit;
 • Peaksite taotlema mitteimmigrandi viisat, kui arvate, et mõni immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse reeglitest kehtib teie kohta;
 • Kui kavatsete USA-s viibida kauem kui 90 päeva;
 • Kui saabute USA-sse välismaale viisavabadusprogrammi allakirjutamata lennuettevõtja.
MILLAL MA VAJAN TURISMI-/ÄRIVIISA USA-SSE REISIMISEKS2022-06-10T22:28:03+00:00

MILLAL MA VAJAN TURISMI-/ÄRIVIISA USA-SSE REISIMISEKS

Reisijad, kes soovivad siseneda Ameerika Ühendriikidesse, peavad hankima teatud viibimisperioodiks mitteimmigrandi viisa. Viisavaba programmi riikide kodanikel on võimalik viisavaba programmi raames luba Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Kui plaanite viisavaba programmi kasutada, peate enne Ameerika Ühendriikidesse sisenemist saama elektroonilise reisilubade süsteemi (ESTA) heakskiidu.

Kui te ei saa viisavaba programmiga liituda, võite taotleda mitteimmigrantide B1/B2 külalisviisa, kui:

 • Reisi eesmärk on äri (B1)
 • Reisi eesmärk on vaba aeg, ravi (B2)

B1 viisa väljastatakse tavaliselt siis, kui Ameerika Ühendriikide visiidi eesmärgiks on osaleda seminaridel ja konverentsidel, kohtuda äripartneritega, sõlmida erinevaid lepinguid ja tehinguid.

B-2 viisa väljastatakse tavaliselt siis, kui Ameerika Ühendriikide visiidi eesmärgiks on puhkus, reisimine, arstiabi, ravi, sõprade ja sugulaste külastamine, seltskondlikel üritustel osalemine.

Kui teil on vaja taotleda viisat (B1/B2), võtke ühendust lähima USA saatkonnaga.

 

MILLISED RIIGID ON KAASATUD VIISAST VABASTAMISE PROGRAMMI?2022-06-10T22:28:33+00:00

MILLISED RIIGID ON KAASATUD VIISAST VABASTAMISE PROGRAMMI?

Andorra, Austraalia, Austria, Belgia, Brunei, Tšiili, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Monaco, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Portugal, Malta, San Marino, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Lõuna-Korea, Hispaania, Rootsi, Šveits, Taiwan, Suurbritannia, Poola.

KAS ESTA KINNITUS TAGAB AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE SISSE SISSEMISE?2022-06-10T22:28:59+00:00

KAS ESTA KINNITUS TAGAB AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE SISSE SISSEMISE?

Elektroonilise reisilubade süsteemi (ESTA) järgi on teil õigus siseneda Ameerika Ühendriikidesse viisavaba programmi alusel. Ameerika Ühendriikidesse sisenedes vaatab tolli- ja piirivalveametnik teid läbi ja otsustab sisenemisloa andmise.

KAS MA PEAN ESITAMA ESTA TAOTLUSE AJAL AJAL ENNE USA-SSE REISIST?2022-06-10T22:30:01+00:00

KAS MA PEAN ESITAMA ESTA TAOTLUSE AJAL AJAL ENNE USA-SSE REISIST?

ESTA-d saate taotleda igal ajal, kuid soovitatav on see esitada hiljemalt 72 tundi enne Ameerika Ühendriikide reisi.

KAS ESTA TAOTLUSE SAAB ESITADA KORDUVALT, KUI SEE ON TAGASI TAGASI TAGASI?2022-06-10T22:30:30+00:00

KAS ESTA TAOTLUSE SAAB ESITADA KORDUVALT, KUI SEE ON TAGASI TAGASI TAGASI?

Kui mõni teie asjaoludest on muutunud, saate 10 päeva pärast uuesti ESTA-d taotleda. Kui olete ESTA taotluses esitanud valeandmeid, kaotate jäädavalt viisavaba programmi raames reisimise õiguse.

MIDA TEHA, KUI MINU ESTA TAOTLUS LÜKATAKSE tagasi?2022-06-10T22:30:56+00:00

MIDA TEHA, KUI MINU ESTA TAOTLUS LÜKATAKSE tagasi?

Kui teil ei ole võimalik ESTA viisavabadusprogrammi taotleda, võtke ühendust lähima USA saatkonna või konsulaadiga ja taotlege B1/B2 mitteimmigrandi viisat.

MILLINE ON ESTA TAOTLUSTASU SUMMA?2022-06-10T22:31:22+00:00

MILLINE ON ESTA TAOTLUSTASU SUMMA?

USA riigilõiv on 14,00 dollarit. Meie teenuste hind sisaldab USA riigilõivu.

KAS MA SAAB ESTA TAOTLUSES PÄRAST SELLE ESITAMIST TEHA MUUDATUSED?2022-06-10T22:31:53+00:00

KAS MA SAAB ESTA TAOTLUSES PÄRAST SELLE ESITAMIST TEHA MUUDATUSED?

Reisi marsruudi infot saad muuta enda esitatud avalduses. ESTA taotlussüsteem võimaldab uuendada oma reisi andmeid. Enne ESTA taotluse esitamist ei pea te lennu- ja hotellipileteid broneerima.

KAS MA PEAN TÄITMA I-94W LOA, KUI OLEN ESTA SAANUD?2022-06-10T22:32:26+00:00

KAS MA PEAN TÄITMA I-94W LOA, KUI OLEN ESTA SAANUD?

Alates ESTA programmi kasutuselevõtust ei pea te USA-sse meritsi või õhuteed pidi täitma I-94W luba; nüüd registreeritakse andmed elektrooniliselt.

KAS LENNUJAAMA ON VAJA KAASADA ESTA AVALDUSE KOopiat?2022-06-10T22:32:55+00:00

KAS LENNUJAAMA ON VAJA KAASADA ESTA AVALDUSE KOopiat?

USA reeglite kohaselt ei pea viisavaba programmi raames reisimiseks kaasas olema ESTA loa koopiat. Siiski peab teil olema koopia oma dokumentide jaoks. Mõned lennufirmad võivad nõuda, et teil oleks koopia kaasas, sel juhul võite vajada väljatrükki. Kui olete oma ESTA taotluse numbri unustanud, saate selle lihtsalt sisestades ESTA veebilehel taotleja nime, sünnikuupäeva, passi numbri ja passi väljastanud riigi.

MILLISED ON PASSI NÕUDED, ET VISAKS REISIDA VIISAST VABASTAMISPROGRAMMI ALUSEL?2022-06-10T22:34:13+00:00

MILLISED ON PASSI NÕUDED, ET VISAKS REISIDA VIISAST VABASTAMISPROGRAMMI ALUSEL?

Nõuded viisavaba režiimi programmis osalemiseks on järgmised:

 • Pass peab olema digitaalkiibiga elektrooniline pass, millel on passi omaniku biomeetrilised andmed;
 • See peaks sisaldama eluloolehel masinloetavat tsooni;
 • Taiwani passiomanikud peavad esitama passi numbri ja isikukoodi (PIN);
 • On erand, mis jõustub 1. juulil 2009; Viisavabadusprogrammi riikide ajutised passid ja hädaabipassid peavad olema elektroonilised.
KAS ON VÕIMALIK REISIDA MEDITSIINILISTE INSTRUMENTIDEGA, NAGU NÕELAD JA HAPNIKUPAAKID?2022-06-10T22:34:45+00:00

KAS ON VÕIMALIK REISIDA MEDITSIINILISTE INSTRUMENTIDEGA, NAGU NÕELAD JA HAPNIKUPAAKID?

Ravimid peavad olema originaalpakendis, mille pakendile on trükitud arsti retsept. Kaasa tuleb kanda ainult isiklikuks kasutamiseks mõeldud ravimeid koguses, mis ei ületa üheksakümne päeva varu. Kui ravimid ei ole originaalpakendis, peab kaasas olema retsepti koopia või arsti kiri.

Kõik Ameerika Ühendriikidesse imporditavad ravimid peavad olema arsti retseptiga. Ravimite võtmine kuulub FDA pädevusse. Kui teil on küsimusi selle kohta, milliseid ravimeid saab Ameerika Ühendriikidesse importida, võtke ühendust FDA imporditoimingute ja poliitika osakonnaga telefonil (301) 796-0356. Selleks, et reisida selliste seadmetega nagu hapnikugaas või esemed, mis võivad kujutada endast turvaohtu, peab teil olema kiri koos retseptiga arstilt. Lisanõuete kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust transpordi turvaametiga.

KUIDAS TEHA ESTA TAOTLUSES PARANDUSI?2022-06-10T22:35:12+00:00

KUIDAS TEHA ESTA TAOTLUSES PARANDUSI?

Kui teie passi biomeetrilised andmed, näiteks nimi või sugu või sünniaeg, kehtivusaeg, riik või kodakondsus, sisaldavad vigu, peaksite sellise vea parandamiseks esitama uue avalduse või uuesti avalduse. See on võimalik ainult siis, kui teie eelmine taotlus kiideti heaks.

KAS MINU LAPSE ESTA TAOTLEMINE ON VÕIMALIK?2022-06-10T22:35:36+00:00

KAS MINU LAPSE ESTA TAOTLEMINE ON VÕIMALIK?

Jah. Saatjaga või saatjata lapsed vajavad enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist oma ESTA-d, kui nad on viisa andmisest keeldunud riigi kodanikud. Peate oma laste nimel teadma ESTA tingimusi ja vastama eestkostjana ausalt küsimustele.

ESTA saamiseks peab lastel olema aegunud pass. Lastepassid ei sobi ESTA saamiseks, kui need ei ole välja antud enne 26.10.2006. Dokument peab vastama viisavaba sisenemise programmi nõuetele.

KAS MINU VÄLJUMINE MÕJUTAB, KUI MINU ESTA AEGUMINE AEGAB PÄRAST USA-sse SAABUMIST?2022-06-10T22:36:02+00:00

KAS MINU VÄLJUMINE MÕJUTAB, KUI MINU ESTA AEGUMINE AEGAB PÄRAST USA-sse SAABUMIST?

Ei. Teie lahkumist see ei mõjuta, kuid pärast lahkumist Ameerika Ühendriikidesse naasmiseks peate oma ESTA-d uuendama.

KAS HAIGUST NAGU GRIP VÕI KÜLMETUS ON USA-S NAKKUSHAIGUSEKS?2022-06-10T22:36:35+00:00

KAS HAIGUST NAGU GRIP VÕI KÜLMETUS ON USA-S NAKKUSHAIGUSEKS?

Paljud nakkushaigused ei ole viisavaba programmi raames USA-sse sisenemisel takistuseks. Kui teil on mõni nakkushaigus, peate selle oma avalduses märkima. Pärast paranemist võite näidata, et olete paranenud, kuigi vajate kinnitust, et te ei ole nakkav.

Vaatlusalused nakkushaigused on loetletud allpool:

 • Chancroid
 • Gonorröa
 • Granuloom inguinale
 • Leepra, nakkushaigused
 • Lümfogranuloom venereum
 • süüfilis (nakkuslik staadium)
 • Tuberkuloos (aktiivne)
KUI TURVALINE ON MINU KREDITKAARDI TEAVE?2022-06-10T22:37:13+00:00

KUI TURVALINE ON MINU KREDITKAARDI TEAVE?

ESTA süsteem ei salvesta pärast tehingu sooritamist infot.

 

KUI KAUA MINU ESTA KEHTIB?2022-06-10T22:37:51+00:00

KUI KAUA MINU ESTA KEHTIB?

Reisiload kehtivad tavaliselt kaks aastat alates loa väljaandmise kuupäevast või kuni kehtivusaja lõpuni, olenevalt sellest, kumb saabub varem, kui seda ei tühistata. Ekraanil kuvatakse alati reisiloa kehtivusaeg. ESTA luba võimaldab teha mitut reisi kahe aasta jooksul või kuni passi kehtivusaja lõpuni.

Pärast ESTA reisiloa saamist ei pea te kehtivusaja jooksul uuesti taotlema. ESTA omamine ei garanteeri teile USA-s viibimist kaheks aastaks, kuid võimaldab teil seal viibida viisavabadusprogrammi tingimuste alusel. Võite USA-s viibida üheksakümmend päeva või vähem.

Kui soovite kauemaks jääda, peate hankima viisa USA saatkonnast. Nime või kodakondsuse või soo muutmine või uue passi saamine nõuab uue reisiloa taotlemist. See kehtib ka siis, kui mõni vastus viisavabadusprogrammi abikõlblikkuse küsimusele muutub.

KUIDAS ESTA UUENDADA?2022-06-26T00:08:54+00:00

KUIDAS ESTA UUENDADA?

Kui teie ESTA kehtivusaeg on aegunud, saate uue avalduse esitada siin .Olemasolevaid taotlusi ei saa uuendada. Sa ei pea ootama, kuni ESTA aegub, saad taotleda igal ajal enne aegumiskuupäeva.

Kui saate teate “Selle passi jaoks on leitud kehtiv, kinnitatud taotlus, mille kehtivusaja lõpuni on jäänud rohkem kui 30 päeva”. Selle taotluse esitamine nõuab selle taotluse eest tasumist, misjärel olemasolev taotlus tühistatakse. Peate käivitama uue rakenduse.

MIS ON MINU TÖÖANDJATEABE ESITAMISE OLEMUS?2022-06-10T22:38:57+00:00

MIS ON MINU TÖÖANDJATEABE ESITAMISE OLEMUS?

Immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse jaotise 214b kohaselt peavad üksikisikud tõendama, et nad ei kavatse USA-sse rännata ja et neil on õigus külastaja staatusele.

KAS MUL PEAB OLEMA REISIPLAANID ESTA TAOTLEMINE?2022-06-10T22:39:30+00:00

KAS MUL PEAB OLEMA REISIPLAANID ESTA TAOTLEMINE?

Ei. Taotluse esitamise ajal ei tohiks teil reisiplaani olla, kuid vajate kontaktisikut Ameerika Ühendriikides. Taotluse täitmiseks peate määrama asukoha aadressi Ameerika Ühendriikides. Kui külastate mitut kohta, saate määrata esimese külastatava koha nime.

MILLAL PEAKSIN ESTA ASEMEL TAOTLEMA VIISA?2022-06-10T22:40:08+00:00

MILLAL PEAKSIN ESTA ASEMEL TAOTLEMA VIISA?

Saate taotleda viisat ESTA asemel, kui:

 • soovite saabuda USA-sse allakirjutamata lennuettevõtja pardal;
 • Soovite viibida USA-s kauem kui üheksakümmend päeva;
 • USA-sse reisimine muul eesmärgil kui lühiajaline turism või äri;
 • Usute, et kõik immigratsiooni- ja kodakondsusseaduse vastuvõetamatuse põhjused kehtivad teie kohta.
MUL ON TAKSEKODAKONSKOND JA MINU MITTE VIISAST VABASTAMISE PASS ON AEGUNUD VÕI MUL EI OLE SELLE RIIGI PASSI.2022-06-10T22:40:47+00:00

MUL ON TAKSEKODAKONSKOND JA MINU MITTE VIISAST VABASTAMISE PASS ON AEGUNUD VÕI MUL EI OLE SELLE RIIGI PASSI.

Kui teil on mitu passi, sisestage viimase passi andmed, isegi kui see on aegunud. Topeltkodakondsusega kodanikud, kellel ei ole teise riigi passi, peavad valima ripploendist riigi, kuid jätke passi numbri välja täitmata.

MIS JUHTUB, KUI VIISAST VABASTAMISE PROGRAMMI TAOTLEJA LEHTI ON VÕETAMATU?2022-06-10T22:41:19+00:00

MIS JUHTUB, KUI VIISAST VABASTAMISE PROGRAMMI TAOTLEJA LEHTI ON VÕETAMATU?

Reisijad, kes soovivad riiki lubada ja keda peetakse viisavabadusprogrammi raames Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks sobimatuks, saadetakse tagasi päritoluriiki või kolmandasse riiki, kus neil on edasi-tagasi pilet selle lennuettevõtja pardal, millega reisija USA-sse saabus, ja keelati sissepääs.

 

KAS ESTA TAOTLUS TULEB TEHA INGLISE KEELES ISEGI KUI REISIJA KLAVIATUUR EI TÜPPITA INGLISE KEELES?2022-06-10T22:41:48+00:00

KAS ESTA TAOTLUS TULEB TEHA INGLISE KEELES ISEGI KUI REISIJA KLAVIATUUR EI TÜPPITA INGLISE KEELES?

ESTA taotlus tuleb esitada inglise keeles ning kasutatav arvuti peab olema seadistatud ameerika inglise keeles klaviatuurisisestuse jaoks sobiva kirjatüübiga. Kui teie arvuti operatsioonisüsteem on Microsoft Windows 95 või uuem, vaadake oma arvuti konfigureerimiseks Conversation Exchange’i veebisaiti.

Kui teie arvuti ei toeta Windowsi operatsioonisüsteemi, lugege abi saamiseks operatsioonisüsteemi müüja esitatud teavet või lugege dokumentatsiooni.

Kuidas täita ESTA-luba, kui minu nimi sisaldab erimärke?2022-09-21T12:25:20+00:00

Kuidas täita ESTA-luba, kui minu nimi sisaldab erimärke?

Allpool on loetletud Ameerika inglise tähestiku populaarsed asendustähed, mis asendavad eristavaid Euroopa tähti. Samuti võite vaadata oma nime tavalist õigekirja oma passi masinloetavast osast (kus on särge <<< >>>).

 • ß,ß = ss
 • æ = a e
 • ö = oe
 • ü = ue
 • ë = e
 • ä = ae
 • Å = aa
 • ø = oe
 • ñ = n
 • ? = i j

Millised on täpsed dokumendid, mida ma pean USAsse saabudes tolliametnikule näitama?2022-09-21T12:55:51+00:00

Millised on täpsed dokumendid, mida ma pean USAsse saabudes tolliametnikule esitama?

USAsse saabudes peate kaasa võtma oma passi, täidetud deklaratsiooni ja ESTA numbri. ESTA puhul on vaja ainult kinnitusnumbrit, mille võib välja printida (soovitatav on võtta kaasa väljaprinditud kinnitusleht, millel on kinnitusnumber). ESTA jaoks ei ole vaja esitada maksetõendit.

Miks ma ei saa oma gruppi lisada rohkem rakendusi?2022-09-21T13:14:48+00:00

Miks ma ei saa oma gruppi lisada rohkem rakendusi?

Taotlusi võib lisada gruppi (maksimaalselt 50), kui makseid EI ole tehtud. Kui olete esitanud taotluse rühma saamiseks, on teil 7 päeva aega maksta. Kui grupp on tasutud, ei saa te enam taotlusi gruppi lisada. Kui soovite esitada rohkem taotlusi, võite luua uue rühma või esitada üksikuid taotlusi. Kuna võimalus reisida ESTAga ei sõltu sellest, kuidas teie reisipartnerid on esitanud taotluse, ei ole oluline, kas te esitate taotluse grupina või individuaalselt.

Mida peaksin tegema, kui minu passiandmed on muutunud või aegunud?2022-09-21T13:28:47+00:00

Mida peaksin tegema, kui minu passiandmed on muutunud või aegunud?

Kui te saate uue passi või teie passiandmed muutuvad, peate taotlema uue reisiloa ja tasuma asjakohased tasud. Täielik loetelu teabest, mida saate pärast taotluse esitamist muuta, on esitatud jaotises “Millist teavet saan uuendada?”.

Minu grupp on lukustatud ja ma ei saa kasutada grupi ID-d. Kuidas ma saan oma taotlusele ligi?2022-09-21T13:34:19+00:00

Minu grupp on lukustatud ja ma ei saa kasutada grupi ID-d. Kuidas ma saan oma taotlusele ligi?

Saate juurdepääsu igale üksikutele taotlustele rühmas, valides “Kontrollida individuaalset staatust” jaotises “Kontrollida ESTA staatust”.

Kuidas ma saan oma avalduse kätte?2022-09-21T17:39:42+00:00

Kuidas ma saan oma avalduse kätte?

Valige navigatsioonimenüüst “Kontrollida ESTA staatust” või avalehelt “Kontrollida olemasolevat taotlust”.

Individuaalse rakenduse taastamine

 • Kui te teate oma taotluse numbrit, sisestage oma passi number, sünniaeg ja taotluse number.

MÄRKUS: Taotluse number saadeti teie ESTA taotluses märgitud e-posti aadressile.

 • Kui te ei tea oma taotluse numbrit, sisestage oma passi number, kodakondsusriik, passi väljastamise kuupäev, passi kehtivusaja lõppkuupäev ja sünnikuupäev.

Grupirakenduse taastamine

 • Grupi kontaktisiku kohta on vaja esitada järgmised andmed, et saada grupiaruandeid: rühma ID, kontaktisiku perekonnanimi, kontaktisiku eesnimi(d), kontaktisiku sünniaeg ja kontaktisiku e-posti aadress.
 • Kui teil ei ole grupi ID-d, valige link “Ma ei tea oma grupi ID-d” ja see saadetakse e-posti aadressile, mille andsite grupi loomisel.
 • Sisestage nõutud teave.
 • Klõpsake rakenduse grupi jaoks nuppu Retrieve Application.

* Grupi kontaktisik on isik, kes on esitanud taotlused reisijate rühma kohta.

MÄRKUS: Te saate juurdepääsu ka igale üksikule taotlusele grupis, klõpsates nupule “Check Individual Status” (Kontrollida individuaalset staatust) jaotises “Check ESTA Status” (Kontrollida ESTA staatust).

MÄRKUS: Taotluse kättesaamiseks sisestatud andmed peavad täpselt vastama ESTA taotluses sisestatud andmetele. Mis tahes lahknevus taotluse vastuvõtmiseks sisestatud andmete ja taotlusesse sisestatud andmete vahel toob kaasa teate “Taotlust ei leitud” või “Taotlus aegunud”.

Kuidas saan pärast taotluse täitmist parandada passi väljastamise kuupäeva või passi kehtivusaja lõppemise kuupäeva puudutava vea?2022-09-21T17:46:04+00:00

Kuidas saan pärast taotluse täitmist parandada passi väljastamise kuupäeva või passi kehtivusaja lõppemise kuupäeva puudutava vea?

Taotleja võib ajakohastada passi väljastamise kuupäeva või passi kehtivusaja lõppemise kuupäeva, kui taotluse eest ei ole tasutud. Kui taotleja sisestab pärast ESTA taotluse maksmist vale passi väljaandmise kuupäeva või passi kehtivusaja lõppemise kuupäeva, peab reisija uuesti taotlema uut reisiluba. Iga uue taotluse esitamise eest tuleb tasuda asjakohane lõiv. Eelmine taotlus tühistatakse.

Millal ma saan teada, kas mind kiidetakse heaks?2022-09-21T17:50:43+00:00

Millal ma saan teada, kas mind kiidetakse heaks?

Elektrooniline reisilubade süsteem tagastab teie taotluse staatuse tavaliselt 72 tunni jooksul. Me saadame 2 staatuskirja ja ühe kirja maksesüsteemist taotluse staatuse kohta. Ja kui teie telefoninumber on õigesti sisestatud, saate ühe SMS-i. Kolm võimalikku vastust elektroonilise reisiloa taotlusele:

 • Luba heaks kiidetud. Teie reisiluba on heaks kiidetud ja teil on õigus reisida USAsse viisavabadusprogrammi alusel. Süsteem kuvab kinnituse taotluse heakskiitmise kohta ja teate makse laekumise kohta, mis näitab teie krediitkaardilt laekunud summat. Reisiluba ei taga USAsse sisenemist, kuna lõpliku otsuse teeb tolli- ja piirivalveametnik sisenemissadamas.
 • Reisiluba puudub. Teil ei pruugi olla luba siseneda Ameerika Ühendriikidesse viisavabadusprogrammi raames. Võimalik, et teil on võimalik saada välisministeeriumilt reisiks viisa. Lisateavet viisa taotlemise kohta leiate USA välisministeeriumi veebisaidilt https://estatousa.com/. See vastus ei keela teil Ameerika Ühendriikidesse siseneda. See vastus keelab teil ainult Ameerika Ühendriikidesse reisimise viisavabadusprogrammi raames. Süsteem kuvab ka maksekviitungi teate, mis näitab teie krediitkaardilt ESTA taotluse menetlemise eest makstud summat.
 • Loa taotlemine on pooleli. Teie reisiluba on ootel, sest teie taotluse kohta ei ole võimalik kohe otsust teha. See vastus ei tähenda negatiivset tulemust. Tavaliselt on otsus valmis 72 tunni jooksul. Palun külastage uuesti seda veebisaiti ja klõpsake “Kontrollida ESTA staatust” (“Check ESTA Status”). Oma taotluse staatuse kontrollimiseks peate sisestama oma taotluse numbri, passi numbri ja sünnikuupäeva.
Mida peaksin tegema, kui mulle ei anta reisiluba?2022-09-21T17:55:34+00:00

Mida peaksin tegema, kui mulle ei anta reisiluba?

Kui saite reisiloa taotlusele vastuse “reisimine ei ole lubatud”, kuid soovite oma plaanidega jätkata, külastage palun välisministeeriumi veebisaiti https://estatousa.com/, kus leiate lisateavet viisa taotlemise kohta. Reisiloa andmisest keeldumine keelab ainult reisimise viisavabadusprogrammi alusel ja ei tähenda, et Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks oleks võimalik saada viisat. Kui teile ei anta sissesõiduluba, ei ole ükski kohus pädev ESTA-kõlblikkuse määramist läbi vaatama.

Mis on ESTA taotlus?2023-01-28T18:51:25+00:00

Mis on ESTA taotlus?

USA ESTA on lühend kui Electronic System for Travel Authorization ( Electronic Travel Authorization System) See taotlus võib asendada viisanõude VWP riikide kodanikele, kes reisivad Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriigid. Kui USA ESTA reisiluba on aktsepteeritud, kehtib see kaks aastat või kuni passi kehtivuse lõppemiseni.

Taotlus lubab VWP-programmi liikmete kodanikel minna Ameerika Ühendriikidesse 90 päevaks ilma viisanõudeta.

Tutvu USA ESTAga seotud üksikasjadega siin.

Mis on viisavabadusprogramm?2023-01-28T18:58:43+00:00

Mis on viisavabadusprogramm?

Viisavabadusprogramm (VWP) on USA valitsuse programm, mis võimaldab teatavate riikide kodanikel reisida Ameerika Ühendriikidesse turismi- või äritegevuse eesmärgil kuni 90 päevaks ilma viisata. Programm loodi reisimise hõlbustamiseks ja suhete parandamiseks osalevate riikidega ning see võimaldab abikõlblikel reisijatel taotleda Ameerika Ühendriikidesse sisenemist riiki sisenemissadamas, selle asemel et taotleda viisat USA konsulaadis. Alates 2021. aastast on abikõlblikud riigid peamiselt Euroopas, kuid ka mõned teised riigid, nagu Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea, Taiwan, Austraalia ja Uus-Meremaa, on abikõlblikud. Abikõlblikkuse määrab kindlaks USA valitsus ja see võib aja jooksul muutuda.

Loe VWP kohta lähemalt siit.

Kes vajab ESTA VISAt?2023-01-28T19:04:19+00:00

Kes vajab ESTA VISAt?

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) on viisavabadusprogrammi (VWP) riikide kodanikele või kodanikele kehtestatud nõue reisida Ameerika Ühendriikidesse turismi või äritegevuse eesmärgil kuni 90 päeva kestvaks viisavabaks viibimiseks ilma viisata. Kui te olete VWP-riigi kodanik ja kavatsete siseneda Ameerika Ühendriikidesse ilma viisata turismi- või äriotstarbel, peate saama ESTA-loa.

Oluline on märkida, et ESTA on kohustuslik kõigile viisavabadusprogrammi (VWP) alusel USAsse turismi- või ärireisidele, mille kestus on kuni 90 päeva. Kui te tulete USAsse muudel eesmärkidel, näiteks õppimise, töötamise või alalise elukoha eesmärgil, siis vajate te teist tüüpi viisat ja ei saa reisida VWP raames.

Samuti tasub märkida, et teatud isikud ei ole kohustatud ESTAt taotlema, näiteks lennuettevõtja meeskonnaliikmed, teatud valitsusametnikud ja isikud, kellel on kehtiv A-, G-, C-2-, C-3-, NATO- või diplomaatiline viisa.

ESTA ei kehti ka nende riikide külastajate suhtes, kes ei saa osaleda VWPs, näiteks Kuuba, Iraani, Põhja-Korea, Süüria, Venezuela, Bangladeshi, Eritrea, Kõrgõzstani, Myanmari, Nigeeria, Sudaani ja Tansaania kodanikud. Need reisijad vajavad Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks viisat.

Mida teha, kui minu reisiluba on tagasi lükatud ja mul on vaja kohe reisida?2023-02-23T18:34:59+00:00

Mida teha, kui minu reisiluba on tagasi lükatud ja mul on vaja kohe reisida?

Kahjuks ei saa välisministeerium tagada järgmise päeva kohtumisi, kuna nõudlus viisade järele muutub. Teavet ametisse nimetamise kohta saab lähimast konsulaaresindusest või välisministeeriumi veebisaidilt. Seetõttu soovitatakse reisijatel taotleda ESTA luba aegsasti enne kavandatud reisi.

Kas minu reisiluba garanteerib mulle Ameerika Ühendriikidesse sisenemise, kui see heaks kiidetakse?2023-02-23T18:35:22+00:00

Kas minu reisiluba garanteerib mulle Ameerika Ühendriikidesse sisenemise, kui see heaks kiidetakse?

Kui teie elektrooniline reisiluba kiidetakse heaks, kinnitab see heakskiit, et teil on õigus reisida Ameerika Ühendriikidesse viisavabadusprogrammi alusel, kuid ei garanteeri, et teid lubatakse Ameerika Ühendriikidesse. Ameerika Ühendriikidesse saabumisel kontrollib teid sisenemissadamas tolli- ja piirivalveametnik, kes võib otsustada, et te ei saa riiki siseneda viisavabadusprogrammi alusel või mis tahes põhjusel USA seaduste alusel.

Mis siis, kui ma unustasin oma taotluse numbri?2023-03-25T09:53:58+00:00

Mis siis, kui ma unustasin oma taotluse numbri?

Taotluse number sisaldub pärast e-posti aadressi kontrollimist saadetavas kinnitavas e-kirjas. Individuaalse taotluse saamiseks minge ESTA kodulehele, valige navigatsioonimenüüst “Check ESTA Status” ja klõpsake “Check individual Status”. Kui te ei tea oma taotluse numbrit, sisestage oma passi number, kodakondsusriik, passi väljastamise kuupäev, passi kehtivusaja lõppkuupäev ja sünnikuupäev.

MÄRKUS: Taotlusele sisestatud teave peab täpselt ühtima ESTA avalduses sisestatud teabega. Mis tahes lahknevus taotluse kättesaamiseks sisestatud andmete ja taotluses endas sisestatud andmete vahel toob kaasa teate “Taotlust ei leitud” või “Taotlus aegunud”.

Go to Top