Πώς μπορώ να ανακτήσω την αίτησή μου;

Επιλέξτε “Check ESTA Status” από το μενού πλοήγησης ή “Check Existing Application” από την αρχική σελίδα.

Επαναφορά μιας μεμονωμένης εφαρμογής

  • Εάν γνωρίζετε τον αριθμό της αίτησής σας, πληκτρολογήστε τον αριθμό διαβατηρίου σας, την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό της αίτησής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός αίτησης εστάλη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στην αίτησή σας για ESTA.

  • Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό της αίτησής σας, πληκτρολογήστε τον αριθμό του διαβατηρίου σας, τη χώρα υπηκοότητας, την ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου, την ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου και την ημερομηνία γέννησης.

Επαναφορά μιας ομαδικής εφαρμογής

  • Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας είναι απαραίτητες για τη λήψη των ομαδικών καταστάσεων: Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας, τα μικρά ονόματα του υπεύθυνου επικοινωνίας, η ημερομηνία γέννησης του υπεύθυνου επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας.
  • Εάν δεν έχετε αναγνωριστικό ομάδας, επιλέξτε το σύνδεσμο “Δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό της ομάδας μου” και θα σας αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά τη δημιουργία της ομάδας.
  • Εισάγετε τις ζητούμενες πληροφορίες.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση εφαρμογής για την ομάδα εφαρμογών.

* Ο υπεύθυνος ομάδας είναι το άτομο που έχει υποβάλει αιτήσεις για μια ομάδα ταξιδιωτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε μεμονωμένη αίτηση σε μια ομάδα κάνοντας κλικ στο κουμπί “Check Individual Status” στην ενότητα “Check ESTA Status”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί για την ανάκτηση της αίτησης πρέπει να συμφωνούν ακριβώς με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στην αίτηση ESTA. Οποιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ των πληροφοριών που έχουν εισαχθεί για την παραλαβή της αίτησης και των πληροφοριών που έχουν εισαχθεί στην ίδια την αίτηση θα οδηγήσει σε μήνυμα “Δεν βρέθηκε αίτηση” ή “Η αίτηση έληξε”.