Schengen a ESTA: Cestování ze schengenského prostoru do USA

05 Úno 21:12

Občané žijící v Evropské unii vědí, že k cestování mezi zeměmi schengenského prostoru již nepotřebují cestovní pas. Ve skutečnosti vám k překročení hranic stačí cestovní pas, kdykoli se rozhodnete. Účastní se jí více než 400 milionů lidí. Pokud schengenský prostor (nebo prostor) neznáte, nemusíte se bát. Pojďme se seznámit s jeho historií a fungováním.

Co je to schengenský prostor?

Schengenský region je zónou volného pohybu mezi zeměmi, které podepsaly dohodu, jež zahrnuje řadu zákonů a norem pro cestování a spolupráci. Název této ratifikace je Schengen, kde byla inaugurační dohoda podepsána v roce 1985.

Jak již bylo uvedeno, na této dohodě se v roce 1985 dohodly státy Beneluxu (Belgie, Lucembursko a Nizozemsko), Západní Německo a Francie. Později se přidaly Itálie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Dánsko, Finsko a Švédsko.

Schengenská dohoda vstoupila v platnost v roce 1995 a Itálie se k ní připojila v roce 1997. V roce 1999 pak Amsterdamská smlouva začlenila Schengenské dohody do právní struktury Evropské unie.

Kdo je součástí schengenského prostoru?

Zastoupeny jsou Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Maďarsko.

Kromě toho zahrnuje čtyři evropské země, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), ale nejsou členy Evropské unie: Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Všechny země schengenského prostoru

V neposlední řadě jsou do schengenského prostoru zahrnuty tři mikrostáty, které jsou enklávami v rámci členských států EU: Monacké knížectví, San Marino a Vatikán.

Které země nejsou součástí schengenského prostoru?

Tato otázka často způsobuje značná nedorozumění. Ve skutečnosti se běžně uvádí, že všechny země Evropské unie jsou součástí schengenského prostoru. To není správné. Některé členské státy EU dosud nejsou stranami schengenských dohod, ale v budoucnu se jimi stanou:

  • Bulharsko
  • Kypr
  • Chorvatsko
  • Rumunsko

Dalším příkladem je Irsko, které je sice členem Evropské unie, ale rozhodlo se nepřistoupit k schengenskému prostoru. Podobně jako zbytek Spojeného království, které právě vystoupilo z EU, není členem schengenského prostoru ani EU.

A konečně situace v Andoře. Tato malá a krásná pyrenejská země, která leží mezi Francií a Španělskem, totiž není členem EU ani schengenského prostoru. Vstup do Andorry a výstup z ní proto podléhá imigračním a celním kontrolám.

Spolupráce mezi policií a větší kontroly na vnějších hranicích.

Spolupráce mezi různými vnitrostátními policejními orgány je jedním z klíčových cílů schengenského regionu. Proto jsou posíleny kontroly a činnosti zaměřené na boj proti organizovanému zločinu i teroristickým akcím.

Jak jsme viděli, schengenský prostor umožňuje neomezený vnitřní pohyb, a proto již neexistují žádná hraniční omezení mezi evropskými zeměmi. To také umožnilo přísnější vnější kontrolu. Jednoduše řečeno, občané států mimo Evropskou unii mají větší kontrolu nad svými občany, včetně Evropanů. Cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti v oblasti dohody.

Dočasné zrušení schengenského prostoru

Za určitých výjimečných a přechodných okolností se vlády mohou rozhodnout zpřísnit kontroly nebo dokonce pozastavit platnost Schengenské dohody. Tento krok musí být samozřejmě veden vážným a naléhavým záměrem, jako je ochrana země před závažnými nebezpečími pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost, jako je terorismus.

V posledních letech se to stalo několikrát, i když jen na krátkou dobu. Pozastavení dohody neznamená, že jsou hranice uzavřeny, ale že se budou provádět dodatečné kontroly při vstupu do státu, který dohodu pozastavil.

Itálie pozastavila platnost dohody pouze třikrát a pokaždé se tak stalo v době konání setkání evropských politických lídrů (G8 v Janově a L’Aquile a G7 v Bari a Taormině). Toto opatření přijal, aby udržel kontrolu a zabránil násilným protestům mezi blížícím se obyvatelstvem.

Kvůli epidemii Covid-19 několik členských států Schengenu v roce 2020 nakrátko obnovilo omezení pro překračování hranic pro všechny zahraniční návštěvníky.

Výhody Schengenu

Mezi nejvýznamnější výhody této dohody patří možnost kdykoli se přestěhovat z jednoho státu do druhého. To vedlo k nárůstu počtu evropských občanů cestujících do jiných zemí, což má významné výhody pro cestovní ruch.

Není náhodou, že cizinci tvoří téměř polovinu všech hotelových rezervací v Itálii. Předpokládá se, že každý den překročí evropské hranice přibližně tři miliony osob, aniž by byly podrobeny přísným hraničním kontrolám.

Tento otevřený prostor rovněž napomohl přepravě zboží, posílil vazby mezi evropskými podniky a výrazně zvýšil jejich podíl na vývozu produktů. Není náhodou, že náhlé uzavření hranic by mělo za následek ztrátu 100 až 230 miliard eur během pouhých deseti let.

Cestování do Ameriky ze schengenského prostoru

Co dělat, když se chcete vydat za hranice Evropy a navštívit Spojené státy? Pojďme se na něj společně podívat.

Obyvatelé Evropy chtějí navštívit New York, Washington, Miami, San Francisco a další nádherná americká města, a proto je Amerika jednou z jejich nejoblíbenějších destinací. K tomu je zapotřebí zvláštní povolení, tzv. americké vízum.

Bude to vyžadovat spoustu papírování a několik týdnů čekání. Existuje však jednodušší a rychlejší možnost, která umožňuje obyvatelům třiceti osmi států cestovat bez víza prostřednictvím systému ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Co je ESTA a které země se jí účastní?

Když mluvíme o ESTA, máme na mysli americký program, který umožňuje návštěvníkům vstup do země bez víza. Samozřejmě existují omezení, jak si brzy ukážeme. Program, který byl zahájen v lednu 2009, je otevřen všem návštěvníkům, kteří do Ameriky připlouvají lodí nebo letadlem.

Mezi země programu bezvízového styku patří naprostá většina zemí schengenského prostoru. Aktuální seznam zemí, které jsou v současné době součástí programu bezvízového styku (VWP), naleznete na stránce věnované zemím ESTA.

Výhody ESTA

Tento nástroj vyvinulo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti, aby urychlilo kontrolní postupy (DHS).

Ty mají ve skutečnosti dostatek času na provedení preventivních kontrol, protože ti, kteří se chystají do Spojených států, musí podat žádost několik dní předem. Tím se zvyšuje bezpečnost a snižuje počet kontrolních stanovišť při příletu. Je však třeba poznamenat, že po příletu bezpečnostní pracovníci poskytnou další informace o cestovním pasu a důvodech cesty.

Kdo může požádat o povolení ESTA v rámci schengenského prostoru?

Chcete-li získat cestovní povolení prostřednictvím ESTA, musíte splnit řadu požadavků a být obyvatelem jednoho ze zúčastněných států. Povolení platí dva roky a umožňuje opustit schengenský prostor maximálně na 90 dní.

Tato doba začíná běžet po příletu do Spojených států a musíte mít již zpáteční letenku, která musí spadat do stanoveného 90denního období.

S povolením ESTA je povoleno vykonávat jak turistické, tak pracovní činnosti. Můžete například zkoumat možnosti zaměstnání nebo partnerství, setkávat se s obchodními partnery nebo se účastnit konferencí. Pokud již vízum máte, o ESTA nežádejte, protože vaše žádost bude zamítnuta.

Jak a kdy požádat o povolení ESTA a co se stane, pokud povolení nezískáte?

Žádost o povolení ESTA je jednoduchá; stačí vyplnit formulář žádosti a do 72 hodin můžete snadno a rychle získat cestovní povolení.

Budete požádáni o vyplnění dotazníku, ve kterém uvedete své osobní a rodinné údaje, údaje o cestě a některé informace o důvodu vašeho příjezdu. Tyto údaje budou zpřístupněny ministerstvu obrany, které je bude moci podle potřeby zkoumat. Odpověď obvykle obdržíte během několika minut, ale může to trvat až tři dny. Pokud jste si již rezervovali letenky, požádejte o ESTA co nejdříve, abyste se vyhnuli případným komplikacím.

Nezapomeňte, že 90denní lhůta pro vycestování začíná běžet po vašem příjezdu do Ameriky, nikoli po obdržení výsledku žádosti ESTA. Pokud je vaše žádost zamítnuta, můžete ještě požádat o neimigrační vízum na velvyslanectví USA. Doba potřebná k jeho obdržení bude v této situaci delší.

Kde je Schengen?

Schengen v Lucembursku

A konečně, vzhledem k tomu, že nyní chápeme, co je to schengenský prostor. Ale kam se poděl Schengen? Tedy kde se nachází město Schengen, které dalo jméno smlouvám tvořícím schengenský prostor?
Schengen je tedy město v Lucembursku se třemi hranicemi: Německo, Francie a Belgie. Hranice se Zaalpím je suchozemská, od Německa ji odděluje řeka Mosela.

ZJISTĚTE VÍCE:

Máte obavy ohledně ESTA? Přečtěte si prosím naši sekci Často kladené otázky.

Možná vás bude zajímat více informací o americkém programu Global Entry pro časté cestující. Zjistěte to kliknutím na odkaz!

Návrat na domovskou stránku.