Co należy zrobić, jeśli informacje o moim paszporcie uległy zmianie lub straciły ważność?

W przypadku otrzymania nowego paszportu lub zmian w danych paszportowych należy złożyć wniosek o nowe zezwolenie na podróż i uiścić odpowiednie opłaty. Pełna lista informacji, które możesz zmienić po złożeniu wniosku, znajduje się w części „Jakie informacje mogę aktualizować?