Co mám dělat, pokud se údaje v mém cestovním pasu změnily nebo vypršela jejich platnost?

Pokud získáte nový cestovní pas nebo dojde ke změně údajů v pasu, musíte požádat o nové cestovní povolení a zaplatit příslušné poplatky. Úplný seznam údajů, které můžete po podání žádosti změnit, najdete v části „Jaké údaje mohu aktualizovat?“.