Ko man darīt, ja ir mainījušies pases dati vai beidzies to derīguma termiņš?

Ja saņemat jaunu pasi vai mainās jūsu pases informācija, jums jāpiesakās jaunai ceļošanas atļaujai un jāsamaksā attiecīga maksa. Pilnu sarakstu ar informāciju, ko varat mainīt pēc pieteikšanās, skatiet sadaļā “Kādu informāciju varu atjaunināt?”.