Čo mám robiť, ak sa zmenili údaje v mojom pase alebo vypršala jeho platnosť?

Ak dostanete nový pas alebo sa zmenia údaje vo vašom pase, musíte požiadať o nové cestovné povolenie a zaplatiť príslušné poplatky. Úplný zoznam informácií, ktoré môžete zmeniť po podaní žiadosti, nájdete v časti „Aké informácie môžem aktualizovať?