Är det möjligt att ansöka om ESTA för en annan person?

06 feb 23:02

Ansök om ESTA för en familjemedlem eller medresenär

För att få ett ESTA för att resa till USA måste den sökande ansöka online på den amerikanska regeringens webbplats.

Men är det möjligt för någon annan att ansöka i ditt ställe? Tänk om detta var ett möjligt alternativ? Låt oss undersöka lösningen på denna fråga på djupet i denna uppsats.

Vad är ESTA?

Det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA), som ibland kallas ”Electronic System for Travel Authorization”, är ett elektroniskt tillstånd som ger innehavaren rätt att resa till och bo i USA utan krav på visum.

För att få detta tillstånd måste den enskilde dock uppfylla vissa krav.

För personer som kommer till USA med flyg eller båt krävs ett ESTA. Personer som reser in i USA landvägen från Mexiko eller Kanada är därför inte skyldiga att visa upp ett ESTA för immigrationsmyndigheterna.

Vem är berättigad till ESTA?

Den som har för avsikt att stanna i USA har inte alltid möjlighet att få ett ESTA. I själva verket måste du uppfylla några mycket strikta krav för att kunna göra en ansökan online.

Till att börja med måste du vara italiensk medborgare eller medborgare i ett land som deltar i Visa Waiver Program (ett program för viseringsfria resor som inrättats av USA). Detta initiativ samlar fyrtio nationer från hela världen, varav de flesta är medlemmar i Europeiska unionen.

Italien är ett av de länder som har denna utmärkelse.

Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är från ett land som deltar i USA:s program för viseringsundantag, kan också ansöka om ESTA.

Därför måste vistelsen uteslutande ske i affärs-, turist- eller transitsyfte.

Du måste ansöka om ett officiellt visum för alla andra reseanledningar. Slutligen får vistelsen inte överstiga 90 dagar.

Vilka personer är inte berättigade till ESTA?

Vissa personer kan inte ansöka om ESTA.

  • Till att börja med kan besökare från länder som inte finns med på listan över programmet för viseringsundantag inte ansöka om ESTA.
  • För det andra personer som stannar i mer än 90 dagar eller av andra skäl än affärer eller turism. Som tidigare nämnts måste de ansöka om visum även om de har ett medborgarskap som ingår i VWP-programmet och därmed är kvalificerade för ESTA.
  • För det tredje har dessa personer dubbelt medborgarskap, varav det ena är från ett land som finns med på USA:s svarta lista. Dessa personer kan inte ansöka om ESTA USA.

Även om det andra medborgarskapet tillåts att beviljas ESTA, gäller denna uteslutning fortfarande.

Syrien, Iran, Irak, Somalia, Sudan, Nordkorea, Jemen och Libyen hör till de länder vars medborgare automatiskt är uteslutna från programmet för viseringsundantag och därmed från ESTA.

Dessutom är det förbjudet för besökare som har besökt vissa länder som är förbjudna i USA efter mars 2011 att skaffa ett ESTA online.

Tänk på att detta undantag gäller även om resenären uppfyller alla andra villkor.

Hur kan jag få ESTA-tillstånd?

När alla villkor för att ansöka om ett ESTA har uppfyllts kan ansökan om själva tillståndet göras. Stegen är enkla och snabba, och de genomförs helt och hållet online.

För att göra det måste du länka till en webbplats som rekommenderas av den amerikanska regeringen. Fyll i ett ansökningsformulär med personlig information och svara på frågor om dina resor, din hälsa och ditt kriminella förflutna.

Fyll i formuläret med stor försiktighet. Brister eller försummelser som beror på ouppmärksamhet kan leda till att själva ESTA-tillståndet förvägras.

Det kommer också att tas ut en ansöknings- och handläggningsavgift. Betalningen måste betalas vid tidpunkten för onlineförfrågan och kan göras med kreditkort, betalkort eller ett PayPal-konto.

När alla uppgifter har angetts korrekt och alla frågor har besvarats återstår bara att skicka in ansökningsblanketten.

Handläggningstiden för filer varierar från några timmar till några dagar. Den bestäms av antalet ärenden som behandlas vid den aktuella tidpunkten och av analysen av personuppgifter.

Därför bör du ansöka i god tid före din resa.

När din begäran har godkänts får du ett bekräftelsemail.

Skriv ut dokumentet för snabb kontroll vid ankomsten och förvara det säkert tillsammans med ditt pass. Behåll också ditt godkännandenummer i din e-post, om du skulle behöva göra ändringar i din godkända esta.

Tänk på att den enda information som kan ändras när du befinner dig i USA är e-postadress och leverans- och adressuppgifter.

Kan någon fylla i formuläret åt mig?

Det är möjligt att låta en tredje part fylla i ESTA-ansökningsformuläret online för din räkning.

Det är nödvändigt att denna person har en kopia av sökandens pass och identitetskort och att han eller hon kan svara sanningsenligt på frågorna i ansökningsformuläret.

På grund av den ökade risken för avslag kräver detta alternativ dock mycket mer uppmärksamhet när du fyller i ansökan.

Även minsta fel på grund av slarv eller stavfel i de grundläggande uppgifterna (efternamn, förnamn, födelsedatum etc.) kan leda till att ansökan avslås.

Den person som fyller i ansökningsblanketten måste också ange att begäran gäller en tredje part och inte honom själv.

Det finns en särskild kryssruta i webbformuläret som gäller detta.

Om du inte anger detta kan det leda till att begäran avslås.

När det gäller ett minderårigt barn

Barn eller minderåriga är vanliga exempel på när en annan person måste fylla i ESTA-formuläret online. Det är faktiskt bara vuxna som kan ansöka om ett ESTA genom att fylla i ansökan.

Barn, även de minsta, måste ha ett ESTA för att kunna resa till USA inom ramen för VWP (Visa Waiver Program).

Därför måste en av föräldrarna lämna in ansökan för deras räkning. Efter att ha fyllt i all information om den minderårige och svarat på alla frågor i formuläret måste personen ange att ansökan online fylls i av en tredje part.

Det är också möjligt att lämna in en gruppansökan om ESTA som omfattar alla medlemmar som vill stanna i USA i en enda ansökan.

Det tar längre tid att fylla i formuläret, men det behandlas snabbare och alla tillstånd godkänns samtidigt.