Je možné požiadať o povolenie ESTA pre inú osobu?

06 feb 23:02

Požiadajte o povolenie ESTA pre rodinného príslušníka alebo spolucestujúceho

Ak chcete získať povolenie ESTA na cestu do Spojených štátov, musíte požiadať online prostredníctvom webovej stránky vlády Spojených štátov.

Je však možné, aby sa namiesto vás prihlásil niekto iný? Čo keby to bola reálna možnosť? V tejto eseji podrobne preskúmame riešenie tohto problému.

Čo je ESTA?

Elektronický systém cestovných povolení (ESTA), niekedy známy ako „elektronický systém cestovných povolení“, je elektronické povolenie, ktoré umožňuje jeho držiteľovi cestovať do Spojených štátov a zdržiavať sa v nich bez vízovej povinnosti.

Na získanie tohto povolenia však musí osoba splniť určité požiadavky.

Pre osoby prichádzajúce do Spojených štátov letecky alebo po vode je potrebné povolenie ESTA. Osoby, ktoré vstupujú do Spojených štátov pozemnou cestou z Mexika alebo Kanady, preto nie sú povinné predložiť imigračným úradníkom povolenie ESTA.

Kto je oprávnený získať povolenie ESTA?

Každý, kto má v úmysle zostať v Spojených štátoch, nemusí mať vždy možnosť získať povolenie ESTA. V skutočnosti musíte splniť niekoľko veľmi prísnych požiadaviek, aby ste mohli podať žiadosť online.

Na začiatku musíte byť talianskym občanom alebo občanom krajiny, ktorá je zapojená do programu bezvízového styku (program bezvízového cestovania zavedený Spojenými štátmi). Táto iniciatíva spája štyridsať krajín z celého sveta, z ktorých väčšina je členom Európskej únie.

Taliansko je jednou z krajín s týmto vyznamenaním.

O povolenie ESTA môžu požiadať aj osoby s dvojakým občianstvom, z ktorých jedno je z krajiny zapojenej do bezvízového programu USA.

V dôsledku toho sa pobyt musí uskutočniť výlučne na obchodné, turistické alebo tranzitné účely.

V prípade akéhokoľvek iného cestovného dôvodu budete musieť požiadať o oficiálne vízum. Pobyt nesmie presiahnuť 90 dní.

Ktoré osoby nemajú nárok na ESTA?

Niektoré osoby nie sú oprávnené požiadať o povolenie ESTA.

  • Na úvod treba povedať, že návštevníci z krajín, ktoré nie sú na zozname programu bezvízového styku, nie sú oprávnení požiadať o povolenie ESTA.
  • Po druhé, osoby, ktoré sa zdržiavajú dlhšie ako 90 dní alebo z iných dôvodov, ako je podnikanie alebo turistika. Ako už bolo uvedené, aj keď majú štátnu príslušnosť, ktorá je súčasťou programu VWP, a teda spĺňajú podmienky pre ESTA, budú musieť požiadať o víza.
  • Po tretie, títo ľudia majú dvojité občianstvo, pričom jedno z nich je z krajiny, ktorá je na čiernej listine USA. Tieto osoby nebudú môcť požiadať o ESTA USA.

Toto vylúčenie zostáva v platnosti aj v prípade, že iná štátna príslušnosť má povolenie ESTA.

Sýria, Irán, Irak, Somálsko, Sudán, Severná Kórea, Jemen a Líbya patria medzi krajiny, ktorých občania sú automaticky vylúčení z programu bezvízového styku, a teda aj z ESTA.

Okrem toho návštevníci, ktorí po marci 2011 navštívili niektoré zakázané krajiny USA, nesmú získať povolenie ESTA online.

Nezabudnite, že toto vylúčenie platí aj v prípade, že cestujúci spĺňa všetky ostatné podmienky oprávnenosti.

Ako môžem získať povolenie ESTA?

Po splnení všetkých podmienok na podanie žiadosti o povolenie ESTA je možné podať samotnú žiadosť o povolenie. Jednotlivé fázy sú jednoduché a rýchle a prebiehajú výlučne online.

Ak to chcete urobiť, musíte uviesť odkaz na stránku odporúčanú vládou USA. Vyplňte formulár žiadosti, ktorý obsahuje osobné údaje a odpovede na otázky o vašich cestách, zdravotnom stave a trestnej minulosti.

Formulár vypĺňajte veľmi opatrne. Akýkoľvek nedostatok alebo opomenutie spôsobené nepozornosťou môže mať za následok zamietnutie samotného povolenia ESTA.

Platí sa aj poplatok za podanie žiadosti a jej spracovanie. Platbu je potrebné uhradiť v čase podania online žiadosti a je možné ju vykonať pomocou kreditnej karty, debetnej karty alebo účtu PayPal.

Po presnom zadaní všetkých informácií a zodpovedaní všetkých otázok zostáva už len odoslať formulár žiadosti.

Doba spracovania súborov sa pohybuje od niekoľkých hodín do niekoľkých dní. Určuje sa podľa počtu prípadov, ktoré sa v danom čase riešia, ako aj podľa analýzy osobných údajov.

Preto by ste mali podať žiadosť v dostatočnom predstihu pred dátumom cesty.

Po schválení vašej žiadosti dostanete potvrdzujúci e-mail.

Vytlačte si dokument na rýchle overenie po príchode a uschovajte ho v bezpečí spolu s pasom. V e-mailoch si ponechajte aj číslo schválenia pre prípad, že by ste potrebovali vykonať zmeny v schválenej karte esta.

Majte na pamäti, že jediné informácie, ktoré je možné zmeniť po príchode do Spojených štátov, sú e-mailová adresa a adresa doručenia.

Môže niekto vyplniť formulár za mňa?

Je možné, aby online formulár žiadosti ESTA vo vašom mene vyplnila tretia strana.

Je potrebné, aby táto osoba mala kópiu cestovného pasu a preukazu totožnosti žiadateľa a vedela pravdivo odpovedať na otázky vo formulári žiadosti.

Vzhľadom na zvýšené riziko zamietnutia si však táto možnosť vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť pri vypĺňaní žiadosti.

Dokonca aj najmenšia chyba spôsobená nepozornosťou alebo pravopisnými chybami v základných údajoch (priezvisko, meno, dátum narodenia…) môže viesť k zamietnutiu žiadosti.

Osoba, ktorá vypĺňa formulár žiadosti, musí tiež uviesť, že žiadosť nie je určená pre ňu, ale pre tretiu stranu.

V online formulári sa nachádza konkrétne zaškrtávacie políčko, ktoré s tým súvisí.

Ak to neuvediete, žiadosť môže byť zamietnutá.

V prípade maloletého dieťaťa

Deti alebo neplnoleté osoby sú bežnými príkladmi, kedy musí online formulár ESTA vyplniť iná osoba. V skutočnosti môžu o povolenie ESTA požiadať len dospelé osoby, a to vyplnením žiadosti.

Deti, aj tie najmenšie, musia mať povolenie ESTA, aby mohli cestovať do Spojených štátov v rámci programu bezvízového styku.

V dôsledku toho musí jeden z rodičov podať žiadosť v ich mene. Po vyplnení všetkých informácií o maloletej osobe a zodpovedaní všetkých otázok vo formulári musí osoba uviesť, že online žiadosť vypĺňa tretia strana.

Je tiež možné podať skupinovú žiadosť ESTA, ktorá zahŕňa všetkých členov, ktorí chcú zostať v Spojených štátoch, v jednej žiadosti.

Vyplnenie formulára bude trvať dlhšie, ale jeho spracovanie bude rýchlejšie a všetky povolenia budú prijaté súčasne.