Τι πρέπει να κάνω εάν τα στοιχεία του διαβατηρίου μου έχουν αλλάξει ή έχουν λήξει;

Εάν αποκτήσετε νέο διαβατήριο ή υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία του διαβατηρίου σας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για νέα ταξιδιωτική άδεια και να πληρώσετε τα κατάλληλα τέλη. Για έναν πλήρη κατάλογο των πληροφοριών που μπορείτε να αλλάξετε μετά την αίτησή σας, ανατρέξτε στην ενότητα “Ποιες πληροφορίες μπορώ να ενημερώσω;”.