Varför ESTA-uppgifter om anställning finns i din ansökan

03 sep 15:45

Många personliga uppgifter måste anges i din ESTA-ansökan. Information om ESTA-anställning är en av kategorierna i denna ansökan. Det är den kategori som samlar in information om din tidigare och nuvarande anställning.

Varför måste du lämna uppgifter om din arbetsgivare?

Antag att du undrar varför regeringen behöver din information i ESTA-ansökan. I den situationen används den för att avgöra om du har för avsikt att ta dig in i USA illegalt och bli en ekonomisk migrant. Det är avsnitt 214b i Förenta staternas lag om invandring och nationalitet som ansvarar för detta.

Uppgifterna om arbetet används för att bekräfta att du har ett betydande ekonomiskt förhållande till det land där du är medborgare eller bosatt. Det är en metod för att visa att du har uppfyllt alla villkor för att resa in i landet som icke-immigrant (besökare) enligt Visa Waiver Program och Immigration and Nationality Act.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Varför finns avsnitt 214b i den amerikanska immigrations- och nationalitetslagen (U.S. Immigration and Nationality Act)?

Immigration and Nationality Act of the United States syftar till att garantera att de som kan ansöka om ett ESTA inte överväger olaglig rörlighet och är berättigade till en visumfri resa till USA.

Syftet med denna lagstiftning är att se till att personer erbjuder tillräcklig dokumentation om sina starka familjeband och ekonomiska band till det land där de är medborgare eller bosatta. Bankkonton, huslån och anställning är vanliga exempel på sådana kopplingar. I vissa situationer måste du beskriva dina familjeband och ekonomiska band till ditt hemland när du är i USA. Om en sökande till exempel har för avsikt att besöka landet för att söka jobb kan han eller hon bryta mot lagen. Att resa in i landet med ett ESTA VISA för att delta i en anställningsintervju är dock inte detsamma som att söka arbete.

Bland de vanligaste frågorna i informationsområdet ESTA Employment finns följande:

  • Söker du nu arbete i USA, eller har du någonsin arbetat i USA utan tillstånd från USA:s regering?
  • Arbetar du nu eller har du tidigare arbetat för någon?
  • Arbetsgivarens namn och befattning.
  • Arbetsgivarens adress.
  • Provins, delstat och region.
  • Startdatum.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Är min ESTA-arbetsinformation viktig?

Ja, det är helt avgörande. Det krävs enligt amerikansk lag att du lämnar in den, och om du inte gör det kommer du att nekas ett giltigt ESTA. Sammanfattningsvis kan man säga att det påverkar dina chanser att få ditt ESTA beviljat. Den bedöms inte beroende på vilken typ av anställning det rör sig om, så så länge ditt arbete är lagligt bör du vara okej. Om du lämnar dina anställningsuppgifter i enlighet med stadgan visar du att du inte har för avsikt att bryta mot lagen under din vistelse.

Ofta ställda frågor

Måste vi fortfarande ange tidigare arbetsgivare på ansökningsblanketten?
Ja, du måste ange dina tidigare arbeten på ansökningsblanketten.

Vem behöver ESTA?
Medborgare i länder som deltar i Visa Waiver Program (VWP) och som har för avsikt att besöka landet.

Vad är ESTA-visum?
Det är en mekanism för resetillstånd som utformats av den amerikanska regeringen för VWP-medborgare som har för avsikt att göra ett kort besök i landet.

Skillnaden mellan ESTA och VISA
ESTA är endast giltigt för medborgare i länder som är undantagna från viseringsskyldighet och som reser in i landet utan att ha för avsikt att delta i ekonomisk migration eller annan olaglig verksamhet. Visum däremot är tillgängligt för alla länder och kan användas för att resa in i landet under en längre tid.

Slutsats

Enligt Immigration and Nationality Act måste ESTA-sökande lämna uppgifter om sitt arbete i sin ansökan. Även om vissa kandidater väljer att hoppa över denna komponent, kan det minska deras chanser att få sin ESTA-visumstatus accepterad. Därför måste de sökande lämna korrekt information om sin anställning när de ansöker om ESTA. Detta är nödvändigt för att visa att du inte har för avsikt att bryta mot lagen när du reser in i landet.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!