När är den lämpligaste tidpunkten för att ansöka om ett ESTA-visum?

03 sep 22:05

ESTA Visa online är ett elektroniskt system för resetillstånd (Electronic System for Travel Authorization) som ger turister tillstånd att besöka USA. Detta är i första hand en möjlighet för medborgare från länder som inte finns med på viseringslistan att resa till USA för kortvariga aktiviteter som turistbesök, kommersiella transaktioner och akademiska ändamål. Besök ESTA Visa Online-portalen för att lära dig mer om när du ska ansöka om esta.

Vem behöver ESTA

Har du för avsikt att resa utomlands för kortvariga ändamål som semester, studier, turism och så vidare? Om så är fallet är det inte ett brott att använda den snabbaste och enklaste metoden. Det finns dock problem med när man ska ansöka om en esta-visering. Detta beror på att särskilda kriterier och villkor måste uppfyllas för att resan ska gå bra. När är det lämpligt att ansöka om ett ESTA-visum? Detta kan vara förbryllande för någon som inte är bekant med ansökningsprocesserna. Esta-visumet innebär flera grundläggande frågor, t.ex. ansökningstid, när du ska ansöka, hur lång tid det tar och mycket mer.

Många frågor uppstår hos användarna när det gäller ansökan om visum esta och den lagstiftning som reglerar utfärdandet av det. Den här sidan syftar till att svara på dessa frågor om hur man går vidare, när man ska börja ansöka, vad man ska göra och inte göra, vad man ska göra om ett esta avvisas och vem som behöver ett ESTA.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Hur lång tid tar det att få ett ESTA-visum?

En av de frågor som potentiella turister har är hur lång tid det tar att få ett esta-visum. Visumansökningsförfarandet är så flexibelt att det kan slutföras samma dag som resan eller tidigare. Vissa kriterier gäller dock oavsett vilken dag du väljer att ansöka om ESTA-visum. En av dessa är ansökningstiden. Det finns situationer där passagerare anser att det är bättre att skaffa esta-ansökan samma dag som resan. Det har dock ingen betydelse för granskningen. Anledningen till detta är att screening sker utan problem, även om den i vissa fall är fylld av flera galopper.

Samtidigt bör de sökande vara medvetna om att detta inte är någon garanti för att de kommer att få flyga samma dag. Å andra sidan kan vissa personer vara något försenade. Du kan också besluta att vänta lite längre om du har tillräckligt med tid. Det kan reserveras månader i förväg. Inte bara det, men ett Esta-visum kan bokas utan en plan för var du ska bo. Därför är det bättre att ansöka så snart man har bestämt sig för var man ska resa. Det innebär att du kan ansöka 72 timmar före din resa. Den tid det tar att få en esta-visering har förkortats tack vare denna flexibilitet. De sökande bör vara medvetna om att det kan ta tre dagar eller mer innan resultatet av viseringsgranskningen är klart, och att resultaten normalt meddelas via e-post. Kom ihåg att esta time’s time-lapse är giltig i två år. Förstå din Esta USA-status.

Varför krävs ESTA för att resa till USA?

År 2009 inträffade en oväntad händelse. Av säkerhetsskäl har USA därför börjat tvinga turister som besöker USA under en begränsad period och som utnyttjar programmet för viseringsundantag att ansöka om sitt visum. Det blev mycket lättare att göra underjordiska utredningar om statusen hos resenärer som kommer till USA och som har visum eller om landet är säkert att ha sådana personer i närheten. Delegater från ackrediterade länder som besöker USA under en begränsad period, t.ex. för affärer eller turism, kan dock tillåtas resa in utan visum, vilket är begränsat till 90 dagar. Dessutom krävs Esta om det sker en ändring av flygningar till andra länder på någon flygplats i USA. Det har förekommit fall där resenärer som inte fått ett ESTA-tillstånd före avresan nekats tillträde till den amerikanska invandringskontrollen eller inte tillåtits gå ombord på sitt flygplan. Läs mer om förutsättningarna för att resa till USA.

Du behöver inte ansöka om ESTA om du har en amerikansk visering.

När ska du ansöka om ESTA?

Ja, det är möjligt att ansöka för den dagen, men det garanterar inte att du får flyga den dagen.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Vad ska du göra om din Esta-ansökan avslås?

Om din ESTA-ansökan avslås av olika skäl förväntas besökaren i stället söka visum. Detta beror på en rad olika faktorer. Det finns dock andra typer av viseringar. Bland dem finns B-visum, som främst är avsedda för turistbesök. E-visumet är avsett för personer som vill stanna i USA för affärstransaktioner, medan L-visumet är avsett för personer som är förflyttade till ett amerikanskt företag. Det tar 1-2 månader för passagerarna att få dessa visum. Det finns olika skillnader mellan Esta-visum och visum, t.ex. när det gäller tiden för ansökan och hur många papper som krävs. Slutligen måste de gå till den amerikanska ambassaden för en intervju. Med andra ord tar visumansökan längre tid än esta-visumet. För en resenär som reser för en begränsad tid är det därför bättre att använda ESTA-ansökan.

Orsaker till att en ESTA-ansökan avslås

Ibland kämpar kandidaterna med att fylla i sina papper, vilket kan leda till stora misstag. I ansökan ska du dubbelkontrollera de uppgifter som du lämnar och dubbelkontrollera alla siffror och bokstäver. Om du gör ett stort misstag och din visering avslås måste du ansöka om en ny visering. Det bör dock finnas en 24-timmarsperiod innan du gör det. Detta för att försäkra dig om att du gjorde allt korrekt när du fyllde i det första formuläret. (Om den inte kan lösas in måste du bestämma när du ska ansöka om esta. Du har 24 timmar på dig att ansöka på nytt efter det första avslaget. Esta applikation är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Om din ESTA-ansökan avslås måste du ansöka på nytt och betala eventuella ytterligare avgifter. Ta reda på varför din ESTA-ansökan avslogs.

VANLIGA FRÅGOR

Krävs Esta-visum?
Det krävs för korttidsresenärer för att garantera maximal säkerhet för resenären och den avsedda destinationen.

Vad händer om jag måste åka snabbt någonstans?
Det är inget problem eftersom esta tar emot ansökningar snabbt.

Vad händer om jag kommer till USA utan visum?
Det finns olika faror. Du riskerar att bli kvarhållen, nekas tillstånd av immigrationsmyndigheten och nekas ombordstigning på flygplatsen.

Är det nödvändigt att fylla i den gröna migrationsblanketten?
Ja.

Hur anpassningsbar är ansökningsprocessen för ESTA-visum?
Den är mycket anpassningsbar, så till den grad att någon kan hjälpa dig att skaffa den om du har en snäv tidtabell.

Sammanfattning

Esta-visumet är avsett att göra det lättare för korttidsbesökare i USA att få visum. Du kan fylla i ESTA-visumansökan i lugn och ro. Passagerarna rekommenderas dock att fylla i formuläret för att undvika att göra oåterkalleliga misstag som kan leda till diskvalificering.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!