Vad är en ESTA-ansökan?

USA ESTA är en akronym för Electronic System for Travel Authorization (Electronic Travel Authorization System).ESTA kan ersätta visumkravet för medborgare från VWP-länder som reser till USA. USA. När det amerikanska ESTA-tillståndet har godkänts är det giltigt i två år eller tills passet löper ut.

Ansökan tillåter medborgare från VWP-medlemmar att resa till USA i 90 dagar utan krav på visum.

Läs alla detaljer om USA ESTA här.