ESTA upphör att gälla – hur gör du din resa säker?

20 sep 18:09

Är du orolig för att ditt ESTA ska upphöra att gälla? Även om du kan få ett ESTA (Electronic System for Travel Authorization) för att resa in i USA är detta ingen garanti för inresa. Den tillåter endast passagerare att gå ombord på fartyg som är på väg till Förenta staterna.

ESTA används av resenärer som reser till landet från länder som deltar i programmet för viseringsundantag. Det gör det möjligt för människor från andra länder att besöka Förenta staterna. Systemet infördes 2008 och alla kan anmäla sig till det i augusti samma år. Den 12 januari 2009 blev ESTA obligatoriskt.

Sedan januari 2010 har regeringen gjort det obligatoriskt för flygbolagen att kontrollera ESTA vid incheckning.

I det här avsnittet får du veta hur du ansöker om ett ESTA. Vi diskuterar också vanliga frågor och förslag som du kan ta till dig när du ansöker om ESTA.

Vad behövs för att fylla i ESTA?

För att ansöka om ESTA måste du först ha ett system med tillförlitlig internetuppkoppling. Du måste slutföra hela förfarandet online, med hjälp av en dator eller smartphone. Det rekommenderas alltid att använda en bärbar dator.

Ett giltigt pass, en e-postadress, en hemadress och ett telefonnummer krävs. Du måste ange dina kontaktuppgifter för nödsituationer och din e-postadress. Det är önskvärt att du har kända kontakter i USA. Om ja, kan du också ange deras kontaktuppgifter.

Slutligen behöver du ett kreditkort eller ett PayPal-konto för att betala registreringsavgiften på 14 USD. Avgifterna togs ut första gången av regeringen i september 2010. Tidigare kunde vem som helst ansöka om systemet gratis via regeringens webbplats.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Vem ska ansöka?

  • De som inte har en gästvisering.
  • Individer eller organisationer som reser i mindre än 90 dagar.
  • Personer som besöker Förenta staterna för arbete eller nöje.
  • Nya tillämpningar för nya personer eller organisationer.
  • Om ditt land är kvalificerat för programmet och finns med på listan över stödberättigade länder.

Hur du ansöker om ESTA

Vad du ska göra innan

Vill du ansöka om ett ESTA? Det är viktigt att du använder en giltig e-postadress och väljer ett lösenord när du skapar ett konto.

Läs sedan noggrant igenom villkoren och kryssa för de två rutorna längst ner på skärmen. Dessa två rutor visar att du har läst och godkänner integritetspolicyn och datalagring. Med andra ord kommer din information endast att delas med de myndigheter som behöver den.

De kommer dock inte att lämnas ut till någon tredje part, och din integritet kommer att skyddas. När du har ansökt kan myndigheter komma att kontakta dig. Därefter ska du ange hur många personer som följer med dig. Varje persons uppgifter måste lämnas in efter varandra. Se till att du fyller i blanketterna korrekt, eftersom felaktig information kan leda till att gränskontrolltjänstemännen stoppar dig.

Att fylla i formuläret

Därefter måste du ange dina personuppgifter, med början med förnamnet i ditt pass. Tänk på att alla förnamn ska anges, oavsett om de används eller inte. Därefter följer information som kön, alias, födelsedatum, nation och födelseort i passet.

I formuläret efterfrågas sedan information om dina föräldrar och dina kontaktuppgifter, t.ex. ditt telefonnummer och din e-postadress. Ange ett telefonnummer där du kan nås. Detta beror på att myndigheterna kan behöva kontakta dig efter att du har lämnat in din ansökan. Det krävs också en legitim hemadress som framgår av ditt pass.

Eftersom resultatet kommer att meddelas via e-post måste du ange en e-postadress som du ofta kontrollerar. Den kommer att levereras som en PDF-bilaga om den godkänns. Därför måste du se till att du regelbundet kontrollerar din e-post och dina skräppostmappar. Vid behov kan du också begära att få ditt bekräftade ESTA skickat per post.

I formuläret frågas också efter din yrkeserfarenhet och, i förekommande fall, din arbetsgivare. Från och med 2020 måste du också lämna ut information om dina konton i sociala medier för de senaste fem åren. Om du har använt sociala medier under de senaste fem åren måste du fylla i formuläret med ID eller användarnamn för dessa konton.

Den information du får om din resa till USA beror på om du anländer till landet på väg till ett annat. Tjänstemännen rekommenderar att du i alla fall svarar på det vanliga ESTA-ärendet eftersom du kan använda det senare.

Därefter måste du lämna in uppgifter om ditt pass och om medborgarskap i andra länder. Du måste också ange i vilket land ditt pass utfärdades. Det är också nödvändigt att ange datum för utfärdande och utgångsdatum.

Alla tidigare medborgarskap som du kan ha haft, liksom medlemskap i Global Entry, måste överlämnas. Om du är medlem i CBP:s program för global entré anger du ditt medlemsnummer här.

Den sista delen av formuläret består av säkerhetsfrågor som måste besvaras. Detta hjälper myndigheterna att fastställa passagerarens riskvariabler. Du måste svara på nio frågor. De handlar om hälsa, kriminell bakgrund, narkotikaanvändning, terroristintentioner och tidigare visumbedrägerier. Dina ambitioner när det gäller arbete och hur länge du ska stanna i USA beaktas också. Du måste också lämna information om ditt medborgarskap eller om en tidigare resa till vissa länder.

Det är viktigt att du svarar korrekt på alla frågor. Om uppgifterna visar sig vara falska kan du drabbas av ett permanent inreseförbud till landet.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!

Betalning och sammanfattning

När du har fyllt i formuläret måste du dubbelkontrollera de uppgifter som du har lämnat. Markera de två rutorna längst ner på skärmen när du har förklarat att du har lämnat all information. Som sista steg kommer du att skickas till betalningssidan.

För att slutföra din ansökan kan du välja ekonomiklass, premium eller första klass. Fördelarna med de olika alternativen beskrivs i detalj i själva alternativen. När du har valt en plan måste du betala hela priset med kreditkort, PayPal, Giropay, Apple Pay eller någon annan plattform som passar dig. För att slutföra ansökningsprocessen, ange dina uppgifter och göra en betalning.

När du har slutfört förfarandet kan det ta upp till tre dagar att behandla din ansökan. Det tar dock inte alltför lång tid att ta reda på resultaten. Och ansökan publiceras praktiskt taget omedelbart när kvittot tas fram.

När löper mitt ESTA ut?

Om du undrar hur länge ett ESTA är giltigt kan du läsa vidare. Här är lösningen! Ditt ESTA är giltigt i två år efter att det har beviljats. För att få fram ESTA:s utgångsdatum använder du datumet för utfärdandet och multiplicerar det med två år. Om du frågar dig ”Hur kan jag kontrollera mitt ESTA-utgångsdatum?”, kom ihåg att du redan har skapat ett konto.

Med det kundkonto som du skapade innan du fyllde i formuläret kan du kontrollera att ditt ESTA är giltigt. När ditt pass löper ut, löper även den ansökan som du lämnade in.

Om ditt pass går ut inom två år ändras giltighetstiden. I detta fall är giltighetstiden för det tillstånd du får samma som giltighetstiden för ditt pass. Därför rekommenderas det att du har ett pass som är giltigt i minst två år till.

Det finaste med systemet är att det hanterar din utresa även om ditt tillstånd löper ut medan du fortfarande befinner dig i landet. Du är skyddad så länge din vistelse är kortare än 90 dagar. Se därför till att du är uppdaterad om ditt tillstånd före eller under resan.

Har mitt ESTA gått ut?

Ditt tillstånd kommer nu att upphöra att gälla under vissa omständigheter. Dessa är följande:

  • Om du har bytt namn eller om ditt passnamn har korrigerats.
  • Om du har bytt kön.
  • Om du nyligen har fått ett nytt pass.
  • Om du nyligen har blivit medborgare i ett annat land

Du måste lämna in en ny ansökan om systemet med de ändrade uppgifterna i alla de ovannämnda scenarierna. Eftersom processen är densamma borde det inte vara något problem. Du kan be regeringsrepresentanterna om hjälp om du behöver hjälp med förfarandet.

Observera att tillståndet inte kan förlängas. Du måste ansöka på nytt om och när ditt pass löper ut. Hela förfarandet ska upprepas utan undantag. Ett ESTA kan inte förlängas när det väl har utfärdats. Om det har gått mer än två år sedan du fick ditt nuvarande pass måste du fylla i en ny ansökan för att få ett nytt pass om det har gått mer än två år sedan du fick ditt nuvarande pass.

Har mitt ESTA gått ut? Är det möjligt att resa till Guam eller Saipan med ett utgånget ESTA?

Det är möjligt att resa till Guam och Saipan på Nordmarianerna utan att ha ett ESTA. Du måste dock vara medborgare i ett land som deltar i Commonwealth of the Northern Marianas Visa Waiver Program för att kunna göra detta.

Dessutom behöver du ett giltigt pass för att resa in i dessa länder. Det är inte problematiskt att besöka Guam och Saipan med ett utgånget ESTA. Personer med ett giltigt ESTA kommer dock att ges företräde. Dessutom måste du ställa dig i kö för att få din ansökan behandlad, men personer med ett giltigt ESTA behöver inte göra det.

För att underlätta för dig föreslås att du skaffar ett ESTA när du besöker Guam och Saipan. Under sommaren och det japanska nyåret har dessa platser extremt långa köer. Om du ansöker om ett ESTA i förväg kan du spara mycket tid.

Behöver spädbarn ett ESTA för att resa?

Ja, alla, oavsett ålder, behöver ett ESTA för att resa in i landet. Spädbarn, förskolebarn och minderåriga är alla inkluderade. Om du reser med ditt barn bör du därför se till att deras pass och andra papper är noggrant dokumenterade.

Du kan då ansöka om ett pass för ditt barn och samtidigt ansöka om ett för dig själv. Även här gäller de i två år, oavsett barnets ålder.

ESTA för brittiska medborgare

Alla brittiska medborgare behöver ett tillstånd för att resa till USA, och det är giltigt för vistelser på mer än 90 dagar. Alla brittiska medborgare måste ansöka om och få passet. Om du inte gör det kan du nekas inresa i landet eller till och med gå ombord på transfermediet.

Ansökningsförfarandet är detsamma för alla, även för brittiska medborgare. Innehavare av brittiska pass med permanent uppehållstillstånd får dock inte resa in i landet. Därför är de inte berättigade till programmet för viseringsundantag. För att få grundläggande inresa till USA krävs en B1- eller B2-visering.

Detta förbryllar dig eftersom den officiella webbplatsen innehåller information som motsäger det du just har läst. Det gör det möjligt för personer som har rätt att bo permanent i ett annat land att få ett VWP. De som innehar ett ämnespass får däremot inte ha detta privilegium. Det finns fortfarande ingen logisk förklaring till detta, och det har ännu inte ändrats.

Skillnaden mellan ESTA och visum?

Tillståndet i denna situation är i princip en telefon som gör det möjligt för personer att resa utan visum. Dessutom är det bara relevant för länder som deltar i programmet. Om ditt land inte ingår i programmet för viseringsundantag måste du därför gå igenom det tidskrävande förfarandet för att ansöka om ett turistvisum för icke-immigranter.

Skillnaden mellan ESTA och visum är att de endast kan erhållas online. Man måste dock ansöka om visum på en ambassad eller ett konsulat. Dessutom är det betydligt mer tidskrävande att skaffa visum än att få ett VWP-godkännande.

Den dokumentation som krävs för en visering är också betydligt mer diversifierad. Du måste också delta i en intervju med ambassadens myndigheter. Sådana förfaranden gäller dock inte för resetillstånd. Även om ditt land finns med på listan måste du ansöka om visum om du stannar längre än 90 dagar.

Slutligen kommer du att beviljas en visering som baseras på den tidsperiod som du ansöker om. Beroende på profilen kan den tillhandahållas mellan 1-6 månader eller ta flera år. ESTA är däremot giltigt i 24 månader.

Vanliga frågor

Finns det en sista dag för förnyelse?
Det finns ingen tidsfrist för ESTA. Du kan använda den så många gånger du vill för att få tillstånd. Om du vill kan du ansöka om ett nytt omedelbart efter att du har fått det förra. Därför kan du ansöka om ett nytt tillstånd redan innan det gamla löper ut för att garantera din säkerhet.

Hur länge sedan ska jag ansöka innan jag åker?
Som en allmän regel måste du ansöka om ett ESTA 72 timmar före din resa. Detta är bara för att vara försiktig, eftersom det värsta scenariot tar tre dagar. Detta inträffar ofta när servrarna servas. Det tar dock vanligtvis cirka en halvtimme innan resultaten visar sig. Du kan ansöka även om du har ett flyg inom de närmaste 72 timmarna.

Vad ska jag göra om det har uppstått fel när jag fyllde i formuläret?
Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att göra korrigeringar när uppgifterna väl har lagts in i formuläret. Om du upptäcker att du har begått ett allvarligt fel kommer din ansökan att avslås. Men om du upptäcker att felet är i information som din e-postadress eller din adress i USA när du är där kan du slappna av. Detta beror på att systemet inte anser att sådan information är väsentlig.

Du måste dock använda alternativet för att granska all din information innan du skickar in den. Detta beror på att när ett större fel har begåtts och ansökan har lämnats in kan inga ändringar göras. I vissa fall kan du kontakta tjänstemännen och lösa problemet. Det finns dock ingen möjlighet att göra manuella justeringar.

Detta görs för att bevara din säkerhet och för att undvika bedrägerier. Om du upptäcker ett fel efter att du skickat in blanketten ska du genast meddela myndigheterna. Specifika uppgifter om felaktigheter i ditt namn, passnummer eller födelsedatum, vid behov. Och de kommer att ta itu med problemet på lämpligt sätt.

Varför har jag fått ett e-postmeddelande om att mitt pass kommer att upphöra att gälla trots att jag har ansökt på nytt?
Eftersom den produkt som genereras av passersystemet skickar ett e-postmeddelande till alla, oavsett om de har svarat eller inte. Du kan vara lugn om du har ansökt om en ny symbol. Vi rekommenderar dock att du granskar e-postmeddelandet med ämnet ”ESTA Expiration Warning”.

Jag har ett B1/B2-visum. Ska jag fortfarande ansöka om ett ESTA?
Du behöver inte ansöka om passet om du redan har en B2- eller B1-visering som fortfarande är giltig. En av de två måste dock uppvisas när du går ombord på ditt transportmedel. Det är mindre svårt att få ett ESTA än en visering. Om du har möjlighet att använda ett elektroniskt passerkort bör du därför göra det.

ESTA är ett fantastiskt verktyg som gör det möjligt för resenärer att besöka det land där de har möjlighet att resa. Särskilt utan att behöva gå igenom den tidskrävande visumansökan. Så om du har möjlighet, utnyttja den. Läs mer om ESTA.

RESER DU TILL USA?


Har du ett amerikanskt ESTA VISA-resetillstånd? Om du har en ESTA-ansökan, kontrollera om den fortfarande är giltig!