ESTA verloopt – Hoe maakt u uw reis veilig?

08 sep 16:06

Maakt u zich zorgen over het verlopen van uw ESTA? Hoewel u een ESTA, of Electronic System for Travel Authorization, kunt krijgen om de Verenigde Staten binnen te komen, is dit geen garantie voor toelating. Passagiers mogen alleen aan boord gaan van schepen die op weg zijn naar de Verenigde Staten.

Het ESTA wordt gebruikt door reizigers die naar het land reizen vanuit landen die deelnemen aan het Visa Waiver Programma. Het geeft mensen uit andere landen de mogelijkheid de Verenigde Staten te bezoeken. Het systeem is in 2008 ingevoerd en iedereen kan zich er in augustus van dat jaar voor aanmelden. Op 12 januari 2009 werd het ESTA verplicht.

Sinds januari 2010 heeft de overheid het verplicht gesteld voor luchtvaartmaatschappijen om ESTA te controleren tijdens het inchecken.

In dit deel leest u hoe u een ESTA aanvraagt. Ook worden vaak gestelde vragen en suggesties voor het aanvragen van het ESTA besproken.

Wat is er nodig om het ESTA in te vullen?

Om het ESTA aan te vragen, moet u eerst beschikken over een systeem met betrouwbare internettoegang. U moet de volledige procedure online afhandelen met behulp van een computer of smartphone. Het gebruik van een laptop wordt altijd aangeraden.

Een geldig paspoort, een e-mailadres, een huisadres en een telefoonnummer zijn vereist. U moet uw contactinformatie voor noodgevallen en uw e-mailadres opgeven. Het verdient de voorkeur dat u bekende contacten heeft in de Verenigde Staten. Zo ja, dan kunt u ook hun contactgegevens vermelden.

Tot slot hebt u een creditcard of PayPal-rekening nodig om de registratiekosten van 14 USD te betalen. De heffingen werden voor het eerst door de regering opgelegd in september 2010. Voorheen kon iedereen het systeem gratis aanvragen via de website van de overheid.

OP REIS NAAR DE VERENIGDE STATEN?


Heeft u een ESTA reistoestemming voor de V.S.? Als u een ESTA-aanvraag heeft, controleer dan of deze nog geldig is!

Wie moet zich aanmelden?

  • Degenen die geen gastvisum hebben.
  • Personen of organisaties die voor minder dan 90 dagen reizen.
  • Mensen die de Verenigde Staten bezoeken voor werk of plezier.
  • Nieuwe toepassingen voor nieuwe mensen of organisaties.
  • Als uw land in aanmerking komt voor het programma en voorkomt op de lijst van in aanmerking komende landen.

Hoe vraagt u een ESTA aan?

Wat te doen voordat

Wilt u een ESTA aanvragen? Het is van cruciaal belang dat u een geldig e-mailadres gebruikt en een wachtwoord selecteert bij het maken van een account.

Lees daarna aandachtig de voorwaarden en vink de twee vakjes onderaan het scherm aan. Deze twee vakjes geven aan dat u het privacybeleid en de opslag van gegevens hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Met andere woorden, uw gegevens worden alleen gedeeld met de overheidsinstanties die ze nodig hebben.

Deze informatie zal echter niet aan derden worden doorgegeven en uw privacy zal worden beschermd. Zodra u een aanvraag indient, kunnen overheidsinstanties contact met u opnemen. Daarna moet u het aantal personen aangeven dat met u meegaat. De gegevens van elke persoon moeten na elkaar worden ingediend. Zorg ervoor dat u de formulieren nauwkeurig invult, want onjuiste informatie kan ertoe leiden dat grensbeambten u tegenhouden.

Invullen van het formulier

Daarna moet u uw persoonlijke gegevens invoeren, te beginnen met de voornaam op uw paspoort. Denk eraan dat alle voornamen moeten worden vermeld, ongeacht of zij al dan niet worden gebruikt. Daarna volgen gegevens zoals geslacht, alias, geboortedatum, en het land en de plaats van geboorte in uw paspoort.

Het formulier vraagt dan om informatie over je ouders en je contactgegevens, zoals je telefoonnummer en e-mailadres. Voeg een telefoonnummer toe waarop u te bereiken bent. De reden hiervoor is dat de autoriteiten mogelijk contact met u moeten opnemen nadat u de aanvraag hebt ingediend. Een legitiem huisadres, zoals vermeld in uw paspoort, is eveneens vereist.

Omdat het resultaat via e-mail zal worden meegedeeld, moet u een e-mailadres opgeven dat u vaak controleert. Als het wordt aanvaard, wordt het als PDF-bijlage geleverd. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw e-mail en spam mappen op regelmatige basis controleert. Indien nodig kunt u ook vragen dat uw bevestigde ESTA per post wordt toegezonden.

Het formulier vraagt ook naar uw werkervaring en, indien van toepassing, uw werkgever. Vanaf 2020 zult u ook informatie over uw sociale media-accounts van de afgelopen vijf jaar openbaar moeten maken. Als u in de afgelopen vijf jaar sociale media hebt gebruikt, moet u het formulier invullen met de ID’s of gebruikersnamen van die accounts.

De informatie die u over uw reis naar de Verenigde Staten ontvangt, is afhankelijk van het feit of u in het land aankomt op weg naar een ander land. In elk geval dringen de ambtenaren erop aan dat u reageert op het gewone ESTA, omdat u het later kunt gebruiken.

Daarna moeten gegevens over uw paspoort en staatsburgerschap in andere landen worden ingediend. U moet ook het land aangeven waar uw paspoort is afgegeven. De datum van afgifte en de datum waarop de geldigheidstermijn verstrijkt, zijn eveneens noodzakelijk.

U moet afstand doen van uw eventuele eerdere staatsburgerschap en van uw lidmaatschap van de wereldtoegang. Als u lid bent van het CBP Global Entry Program, voer dan hier uw lidmaatschapsnummer in.

Het laatste deel van het formulier bevat veiligheidsvragen die moeten worden beantwoord. Dit helpt de autoriteiten bij het bepalen van de risicovariabelen van de passagier. Je moet negen vragen beantwoorden. Ze gaan over gezondheid, crimineel verleden, drugsgebruik, terroristische bedoelingen, en eerdere visumfraude. Er wordt ook rekening gehouden met uw ambities op het gebied van werkgelegenheid en de duur van uw verblijf in de Verenigde Staten. Samen met het formulier moet u informatie verstrekken over uw staatsburgerschap of een eerdere reis naar bepaalde landen.

Het is van cruciaal belang dat u alle vragen nauwkeurig beantwoordt. Indien de informatie frauduleus blijkt te zijn, kan u de toegang tot het land permanent worden ontzegd.

OP REIS NAAR DE VERENIGDE STATEN?


Heeft u een ESTA reistoestemming voor de V.S.? Als u een ESTA-aanvraag heeft, controleer dan of deze nog geldig is!

Betaling en samenvatting

Nadat u het formulier hebt ingevuld, moet u de door u verstrekte informatie nog eens controleren. Vink de twee vakjes onderaan het scherm aan zodra u verklaard hebt dat u alle informatie hebt verstrekt. Als laatste stap wordt u naar de betaalpagina gestuurd.

Om uw aanvraag af te ronden, kunt u kiezen tussen economy, premium of first class. De voordelen van elk alternatief worden in de alternatieven zelf nader toegelicht. Nadat u een plan hebt gekozen, moet u de volledige prijs betalen met een creditcard, PayPal, Giropay, Apple Pay, of een ander platform dat u geschikt vindt. Om de aanvraagprocedure te voltooien, voert u uw gegevens in en verricht u een betaling.

Na afronding van de procedure kan het tot drie dagen duren voordat uw aanvraag wordt verwerkt. Het duurt echter niet al te lang om de bevindingen te achterhalen. En de aanvraag wordt vrijwel onmiddellijk gepubliceerd wanneer het ontvangstbewijs wordt overgelegd.

Wanneer verloopt mijn ESTA?

Als u zich afvraagt hoe lang een ESTA geldig is, lees dan verder. Hier is de oplossing! Uw ESTA is twee jaar geldig nadat het is toegekend. Om de ESTA-vervaldatum te bepalen, gebruikt u de datum van afgifte en vermenigvuldigt u die met twee jaar. Als u vraagt: “Hoe kan ik de vervaldatum van mijn ESTA controleren?”, weet dan dat u al een account hebt aangemaakt.

Met de klantenaccount die u voor het invullen van het formulier hebt aangemaakt, kunt u de geldigheid van uw ESTA controleren. Wanneer uw paspoort verloopt, zal ook de aanvraag die u deed, verlopen.

Als uw paspoort binnen twee jaar vervalt, verandert de geldigheidsduur. In dat geval is de geldigheidsduur van de vergunning die u verkrijgt gelijk aan de vervaldatum van uw paspoort. Daarom is het raadzaam een paspoort te hebben dat nog ten minste twee jaar geldig is.

Het mooiste van het systeem is dat het je uitreis regelt, zelfs als je vergunning afloopt terwijl je nog in het land bent. U bent beschermd zolang uw verblijf korter is dan 90 dagen. Zorg er dus voor dat u, voor of tijdens uw reis, op de hoogte bent van de status van uw toestemming.

Is mijn ESTA verlopen?

Uw machtiging vervalt nu in bepaalde omstandigheden. Dit zijn de volgende:

  • Als u uw naam hebt moeten veranderen of als uw paspoortnaam is gecorrigeerd.
  • Als je van geslacht bent veranderd.
  • Als u onlangs een nieuw paspoort heeft gekregen.
  • Als u onlangs staatsburger van een andere natie bent geworden

U moet een nieuwe aanvraag voor het systeem indienen met de herziene informatie in elk van de bovengenoemde scenario’s. Omdat het proces hetzelfde is, zou het geen gedoe moeten zijn. U kunt de regeringsvertegenwoordigers om hulp vragen als u die nodig hebt bij de procedure.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de machtiging niet kan worden verlengd. U moet opnieuw een aanvraag indienen als uw pas vervalt. Zonder uitzondering moet de gehele procedure worden herhaald. Zodra een ESTA is afgegeven, kan het niet worden verlengd. Als u meer dan twee jaar geleden een nieuwe pas hebt ontvangen, moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Is mijn ESTA verlopen? Is het mogelijk om naar Guam of Saipan te reizen met een verlopen ESTA?

Het is mogelijk naar Guam en Saipan op de Noordelijke Marianen te gaan zonder een ESTA te hebben. U moet echter onderdaan zijn van een land dat deelneemt aan het visumontheffingsprogramma van het Gemenebest van de Noordelijke Marianen om dit te kunnen bereiken.

Bovendien hebt u een geldig paspoort nodig om deze landen binnen te komen. Een bezoek aan Guam en Saipan met een verlopen ESTA is geen probleem. Personen met een geldige ESTA zullen echter voorrang krijgen. Bovendien zult u in de rij moeten staan voor immigratie, maar personen met een geldig ESTA hoeven dat niet.

Voor uw gemak wordt u aangeraden een ESTA aan te vragen wanneer u Guam en Saipan bezoekt. Tijdens de zomer en het Japanse Nieuwjaar staan op deze plaatsen extreem lange rijen. Een ESTA aanvragen op voorhand zou u dus veel tijd besparen.

Hebben baby’s een ESTA nodig om te reizen?

Ja, iedereen, ongeacht leeftijd, heeft een ESTA nodig om het land binnen te komen. Zuigelingen, kleuters en minderjarigen zijn allemaal inbegrepen. Als u met uw kind reist, zorg er dan voor dat hun paspoorten en andere papieren zorgvuldig zijn gedocumenteerd.

U kunt dan een pas voor uw kind aanvragen en er ook een voor uzelf aanvragen. Nogmaals, ze zijn goed voor twee jaar, ongeacht de leeftijd van het kind.

ESTA voor Britse burgers

Alle onderdanen van het VK hebben de vergunning nodig om naar de Verenigde Staten te gaan, en deze is geldig voor een verblijf van meer dan 90 dagen. Alle onderdanen van het VK moeten de pas aanvragen en krijgen. Zo niet, dan kan u de toegang tot het land worden geweigerd of zelfs de toegang tot het transfermiddel worden geweigerd.

De aanvraagprocedure is voor iedereen dezelfde, ook voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk. Houders van een Brits paspoort met de status van permanent ingezetene mogen het land echter niet in. Als gevolg daarvan komen zij niet in aanmerking voor het Visa Waiver Programma. Voor het verkrijgen van een basistoelating tot de Verenigde Staten is een B1- of B2-visum vereist.

Dit brengt u in verwarring aangezien de officiële website informatie bevat die in tegenspraak is met wat u zojuist hebt gelezen. Het stelt personen met het recht om permanent in een ander land te wonen in staat een VWP te krijgen. Degenen die in het bezit zijn van een paspoort, wordt dit voorrecht daarentegen ontzegd. Er is nog steeds geen logische verklaring voor, en het moet nog worden veranderd.

Verschil tussen ESTA en Visa?

De toestemming in deze situatie is in wezen een telefoon waarmee personen zonder visum kunnen reizen. Bovendien is het alleen relevant voor landen die aan het programma deelnemen. Als uw land geen deel uitmaakt van het visumontheffingsprogramma, moet u dus de tijdrovende procedure doorlopen om een niet-immigratie toeristisch visum aan te vragen.

Verder is het verschil tussen ESTA en Visa dat ze alleen online kunnen worden verkregen. Mensen moeten echter een visum aanvragen bij een ambassade of consulaat. Bovendien is het verkrijgen van een visum een veel tijdrovender procedure dan het verkrijgen van een VWP-machtiging.

De voor een visum vereiste documentatie is eveneens aanzienlijk gediversifieerder. U zult ook een gesprek met de ambassadeautoriteiten moeten bijwonen. Dergelijke procedures zijn echter niet van toepassing op reisvergunningen. Ook al staat uw land op de lijst, als uw verblijf langer dan 90 dagen duurt, moet u een visum aanvragen.

Ten slotte zal u een visum worden toegekend op basis van de periode waarvoor u een aanvraag indient. Afhankelijk van het profiel, kan het tussen 1-6 maanden of jaren duren. Het ESTA daarentegen is 24 maanden geldig.

FAQs

Is er een uiterste termijn voor verlenging?
Er bestaat niet zoiets als een ESTA-deadline. Verder, je mag het zo vaak gebruiken als je wilt voor autorisatie. Als u wilt, kunt u onmiddellijk na ontvangst van de vorige een nieuwe aanvragen. U kunt dus een nieuwe vergunning aanvragen nog voordat de oude afloopt, om uw veiligheid te waarborgen.

Hoe lang geleden moet ik solliciteren voor ik vertrek?
Als algemene regel geldt dat u 72 uur voor uw reis een ESTA moet aanvragen. Dit is alleen om voorzichtig te zijn, want het ergste scenario duurt drie dagen. Dit gebeurt vaak tijdens het onderhoud van de servers. Meestal duurt het echter ongeveer een half uur voordat de bevindingen zichtbaar worden. U kunt zelfs een aanvraag indienen als u binnen 72 uur een vlucht heeft.

Wat moet ik doen als er fouten zijn opgetreden bij het invullen van het formulier?
Om veiligheidsredenen kunnen geen correcties meer worden aangebracht nadat de informatie in het formulier is ingevoerd. Als u dus ontdekt dat u een ernstige fout hebt begaan, zal uw aanvraag worden afgewezen. Als u echter ontdekt dat de fout zit in informatie zoals uw e-mailadres of uw adres in de Verenigde Staten wanneer u daar bent, kunt u zich ontspannen. Dit komt omdat het systeem dergelijke informatie niet als essentieel beschouwt.

U moet echter gebruik maken van de mogelijkheid om al uw informatie te controleren voordat u deze indient. Dit is te wijten aan het feit dat zodra een belangrijke fout is gemaakt en de aanvraag is ingediend, geen herzieningen meer kunnen worden aangebracht. In sommige gevallen kunt u contact opnemen met ambtenaren en de zaak oplossen. Er is echter geen mogelijkheid om handmatig aanpassingen te doen.

Dit wordt gedaan om uw veiligheid te waarborgen en eventuele fraudeaanvallen te voorkomen. Indien u na het indienen van het formulier een vergissing ontdekt, meld dit dan onmiddellijk aan de autoriteiten. De bijzonderheden van uw onjuistheid in uw naam, paspoortnummer of geboortedatum, indien nodig. En zij zullen het probleem op de juiste manier aanpakken.

Waarom heb ik een e-mail ontvangen waarin staat dat mijn pas zal verlopen, hoewel ik mij opnieuw heb aangemeld?
Aangezien het pasjessysteem een e-mail stuurt naar iedereen, ongeacht of ze hebben gereageerd of niet. U kunt gerust zijn als u de penning opnieuw aanvraagt. Het is echter raadzaam de e-mail met het onderwerp “ESTA Expiration Warning” te lezen.

Ik heb een B1/B2 visum. Moet ik nog steeds voor een ESTA gaan?
U hoeft de pas niet aan te vragen als u al in het bezit bent van een B2- of B1-visum dat nog geldig is. Een van de twee moet echter worden getoond bij het instappen in uw vervoermiddel. Het ESTA is minder moeilijk te krijgen dan een visum. Als u dus de mogelijkheid hebt om een elektronische pas te gebruiken, doe dat dan alstublieft.

Het ESTA is een fantastisch instrument dat reizigers in staat stelt het land van hun keuze te bezoeken. Vooral zonder de tijdrovende visumaanvraagprocedure te moeten doorlopen. Dus, als je de kans hebt, maak er dan gebruik van. Meer informatie over ESTA.

OP REIS NAAR DE VERENIGDE STATEN?


Heeft u een ESTA reistoestemming voor de V.S.? Als u een ESTA-aanvraag heeft, controleer dan of deze nog geldig is!