POVAŽUJE SA OCHORENIE AKO chrípka ALEBO NAchladnutie v USA ZA PRENOSNÉ CHOROBY?

Mnohé infekčné choroby nie sú prekážkou vstupu do USA v rámci bezvízového programu. Ak máte niektorú z infekčných chorôb, musíte to uviesť vo svojej žiadosti. Po vyliečení môžete naznačiť, že ste vyliečený, aj keď budete potrebovať potvrdenie, že nie ste nákazlivý.

Uvažované infekčné choroby sú uvedené nižšie:

  • Chancroid
  • Kvapavka
  • Granuloma inguinale
  • Lepra, infekčné ochorenie
  • Lymphogranuloma venereum
  • Syfilis (infekčné štádium)
  • Tuberkulóza (aktívna)